P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 2

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

2
Förstärkar funktioner.
• 4, 3 el. 2 kanaler (P-7540), 2 el. 1 kanaler
(P-7520), mono klass-D basförstärkare 
(P-2510).
• Simultankopplingsbart stereo/mono
samtidigt (P-7520, P-7540).
• Inbyggt elektroniskt delningsfilter med
12dB/okt. branthet.
• Balanserade ingångar.
• Summerande ingång för fram- och
baksystem (P-2510).
• Lågnivå utgångar med delningsfilter
funktion (P-7520, P-7540).
• Överdimensionerad MosFet
strömförsörjning.
• Högtalaringång med flytande jord för
fabriksmonterade huvudenheter.
• Automatiskt till och från slag vid
användning av högnivå ingången.
• Ställbar ingångskänslighet (250mV-4V)
• Helt komplementärt, direkt kopplat
slutsteg med enbart diskreta
komponenter.
• Ultra effektiv klass-D förstärkning 
(P-2510).
• Guldplätterade in och utgångar.
• 2 ohm stabilt (stereo).
• JBL-emblemet indikerar genom att lysa
att förstärkaren är aktiv och genom att
blinka att skyddskretsarna är aktiva.
• Förstärkarna byggda i USA.
Angående denna manual.
För att erhålla maximal prestanda
uppmanar vi Er att läsa igenom denna
manual noga innan Ni påbörjar
installation och användande av Er nya
JBL Power förstärkare. Studera gärna
avdelningen ”Förslag på inkoppling” för
idéer och tips. Spara denna manual för
eventuellt framtida bruk.
Viktigt! Att installera en förstärkare kan
kräva viss erfarenhet. Om Du, efter att ha
läst manualen, känner Dig osäker på hur
man gör, ta kontakt med en auktoriserad
JBL installatör.
Installationstips.
• JBL Power förstärkarna har fem olika
skyddskretsar som övervakar och
stänger av förstärkaren om spänningen
sjunker under 5 volt eller överstiger 
18 volt, om steget blir mer än 90°C, om
kortslutning sker eller att strömuttaget
blir för stort.
• Innan installationen påbörjas, stäng av
alla elektriska system i bilen och koppla
bort den negativa (svarta) sladden från
batteriet.
• Vid installationsplatsen, kontrollera att
det inte finns dolda slangar eller kablar
som kan skadas vid borrning. Se upp
med att vissa bilar har bensintanken mot
ryggstödet.
• Kontrollera bakom paneler att skruvar
verkligen får plats utan att ta i eller
skada något.
• Använd skyddsglasögon när Du borrar.
• Separera ström och signalkablage från
varandra, de kan ge varandra störningar.
Tack 
för att Du valt en ny JBL Power
förstärkare. Power förstärkarna erbjuder
den senaste teknologin inom
förstärkarbyggande, vilket garanterar Dig
ett rent och distorsionsfritt ljud. Bortsett
från ingångar av RCA typ, finns även
ingångar med flytande jord för att koppla
en fabriksmonterad huvudenhet direkt till
förstärkaren utan brus och distorsion.
Denna ingång känner själv av om det
finns insignal och kan då starta
förstärkaren utan startström. Alla JBL
Power förstärkare har inbyggda
delningsfilter och utgångar för enklare
utbyggnad utan externa processorer.
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.