P 2510 (serv.man4) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
P 2510 (serv.man4)
Pages
8
Size
644.34 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p-2510-sm4.pdf
Date

View JBL P 2510 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

Power Series Vahvistimet
P-7520, P-7540, P-2510 Omistaian käsikirja
G E N U I N E   J B L
2
Vahvistimen ominaisuuksia
• 4-, 3- tai 2-kanavatoiminta (P-7540), 2- tai
1-kanavatoiminta (P-7520), D-luokan
monolisäbassokanava (P-2510)
• Samanaikainen stereo- ja mono-toiminta
(P-7520, P-7540)
• Sisäinen 12 dB/oktaavi säädettävä
elektroninen jakosuodin
• Symmetrinen differentiaaliotto
• Summaavat etu- ja takaottoliitännät (P-
2510) häivyttämätöntä bassoa varten
• Jakosuotimella varustetut
esivahvistimen antoliitännät (P-7520, 
P-7540)
• Runsaan tehovaran sisältävä Floating
Rail Mosfet -virtalähde
• Universal Interface -liitäntä
• Common Sense Turn-on -kytkentäpiiri
• Säädettävä ottoherkkyys (250 mV - 4 V)
• Täysin komplementaariset suoraan
kytketyt erilliset tehovahvistinpiirit
• Tehokas D-luokan lisäbasson vahvistin
(P-2510)
• Kullatut virta-, otto- ja antoliitännät
• Kaiutinkuorma jopa 2  (stereo)
• JBL-kilven merkkivalo palaa, kun
vahvistin on toiminnassa ja vilkkuu, kun
vahvistimen suojapiiri on aktivoitunut
• Made in USA
Tästä käsikirjasta
Saat eniten hyötyä uudesta
vahvistimestasi, kun tutustut huolellisesti
tähän käsikirjaan ennen kuin asennat ja
käytät uutta JBL Power Series -vahvistin-
tasi. Tutustu erityisen huolellisesti
kappaleeseen Sovellukset. Siitä löydät
tietoa järjestelmän suunnittelusta ja
laajentamisesta. Säilytä ohjeet tulevaa
tarvetta varten.
TÄRKEÄÄ! Autostereokomponenttien
asentaminen vaatii laajaa kokemusta sekä
sähköasennuksesta että mekaanisesta
asennuksesta.
Vaikka tässä asennusohjeessa
selostetaankin JBL Power Series -
vahvistimen asennus yleisellä tasolla, se
ei esitä yksityiskohtaisesti asennusta juuri
sinun autoosi. Ellei sinulla ole kokemusta,
älä yritä asentaa laitetta itse - kysy
ammattilaisen suorittamaa asennusta
valtuutetulta JBL Car Audio -
jälleenmyyjältäsi.
Asennusohjeita ja varoituksia
• JBL Power Series -vahvistimissa on viisi
suojauspiiritasoa, jotka valvovat
vahvistimen toimintaa ja sulkevat sen,
jos sähköjärjestelmän jännite laskee alle
5 V tai nousee yli 18 V, lämpötila on yli
90° C, järjestelmässä on oikosulku tai
virrankulutus ylittää teknisissä tiedoissa
mainitun. Varmista suunnitellulla
asennuspaikalla, että käyttöolosuhteet
eivät aiheuta suojauksen laukeamista.
• Kytke kaikki auton äänentoistolaitteet ja
muut sähkölaitteet pois päältä ennen
kuin aloitat asennuksen. Irrota akun
maadoitus (-) kaapeli.
• Etsi kaikki asennuspaikan läheisyydessä
olevat polttonesteputket, jarruputket ja
sähköjohdot. Noudata äärimmäistä
varovaisuutta leikatessasi tai poratessasi
näillä alueilla.
• Varmista, että suunnittelemasi
asennuspinnan molemmin puolin on
riittävästi tilaa ennen kuin poraat reikiä
tai asennat mitään ruuveja. Muista, että
asennusruuvit saattavat ulottua
asennuspinnan taakse.
Kiitos siitä, 
että valitsit JBL Power
Series -vahvistimen. Power Series -
vahvistimissa on käytetty uusimpia
erillispiiriratkaisuja, joiden ansiosta
toiston särö on pieni ja ääni
uskomattoman puhdas ja kirkas. RCA-
tyyppisten esivahvistimen ottoliitäntöjen
lisäksi Power Series -vahvistimissa on
Universal Interface™ -liitäntä, jolla
varmistetaan vahvistimen häiriötön
toiminta valmiiksi asennettuihin
äänijärjestelmiin liitettynä. Universal
Interface -piirissä on Common Sense™
Turn-on -kytkentäpiiri. Common Sense
Turn-on -kytkentäpiiri tunnistaa valmiiksi
asennettujen ja jälkiasennus
äänilaitteiden kaiuttimien antoliitäntöjen
yhteisjännitteen, jolloin se kytkee
vahvistimen päälle ilman erillistä kauko-
ohjausliitäntää. Kaikissa Power Series -
vahvistimissa on sisäiset elektroniset
jakosuotimet ja esivahvistimien
antoliitännät, joiden ansiosta järjestelmää
on helppo laajentaa ilman erillisiä
prosessoreita.
3
• Käytä aina suojalaseja, kun käytät
työkaluja.
• Älä vedä ottosignaalijohtoja ja virta- ja
kaiutinkaapeleita vierekkäin.
• Varmista, että jokainen liitäntä on
puhdas, eristetty ja hyvin varmistettu.
Huomioi takapaneelin
napaisuusmerkinnät. Katso
sovelluskuvista vahvistimen käyttö ja
kytkentä stereo-, silloitettu mono-,
kaksoisvahvistin- ja tri-mode-
järjestelmissä.
• Jos vahvistimen varoke on vaihdettava,
käytä samanarvoista ja -tyyppistä
varoketta. Älä käytä muunlaisia
varokkeita.
Ohjaimet ja liitännät
1. Esivahvistintasoiset ottoliitännät -
kytke tähän ohjelmalähteen
linjatasoinen antoliitäntä.
2. Universal Interface -kaiutintasoinen
ottoliitäntä - kytke tähän
ohjelmalähteen kaiuttimien
antoliitännät. Käytetään myös
Common Sense -vahvistimen päälle
kytkemiseen valmiiksi asennettujen
autoradioiden yhteydessä. (P-7520: 
2 kanavaa, P-7540: 4 kanavaa).
3. Esivahvistintasoinen antoliitäntä - kytke
tähän signaalipiirin muut vahvistimet
tai prosessorit (P-7520:tasainen, P-7540:
tasainen tai suodatettu).
4. Kaiuttimien antoliitäntä - (P-7520: 
2 kanavaa, P-7540: 4 kanavaa).
5. Varoke - P-7520: 30 A ATC, P-7540: 
30 A ATC x 2. P-2510: 40 A ATC.
6. Virtaliitäntä - liitännät jännitteensyötölle
(+12 V), maadoitukselle (Gnd) ja kauko-
ohjausjännitteelle (Rem).
7. Ottotilakytkin - summaa vasemman ja
oikean ottosignaalin.
8. Ottoherkkyyden säätö - säätää
esivahvistintasoisten- ja
kaiutintasoisten ottoliitäntöjen
ottoherkkyyttä.
9. Esivahvistimen antosignaalin valitsin -
valitsee esivahvistimen antosignaalin
ottoreitin. Etu- ja takaottoliitäntöjen
anto voidaan summata
suodattamattomana tai etu- tai
takajakosuotimella suodatettuna.
10. Takakanavien ottosignaalin valitsin -
valitsee takakanavien ottosignaaliksi
etu- tai takaottosignaalin.
11. Jakosuodinvalitsin - määrittää onko
jakosuodin ylipäästösuodin (HP),
alipäästösuodin (LF) tai ohitettu (Flat).
12. Jakotaajuuden valitsin - määrittää
vahvistimen kanavien (taka tai etu) ja
esivahvistimien antoliitäntöjen
jakotaajuuden.
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
7540
R
L
LINE LEVEL
INPUT
SPEAKER LEVEL IN
R
+
L
+
AUX
OUT
R
L
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
9
10
8
7
12
8
11
2
3
4
6
5
1
12
7
11
2
3
1
8
11
12
9
7
4
5
6
P-7520
P-7540
3. Jos käytät P-7520 tai P-7540 -
vahvistinta Tri-Mode-tilassa (vahvistin
ohjaa samanaikaisesti stereo- ja
monosignaalia yhdelle tai kahdelle
satelliittikaiutinparille ja yhdelle
lisäbassolle), katso alla olevasta
kaaviosta tarvittavien kondensaattorien
ja kelojen arvot bassosignaalien
ohjaamiseksi lisäbassolle ja keskialueen
ja korkeiden taajuuksien signaalin
ohjaamiseksi satelliittikaiuttimille.
Passiiviset jakosuodinkomponentit
varmistavat, että kaiutinjärjestelmän
impedanssi ei alita 2 . P-2510 -
vahvistimella tulisi ohjata vain
bassokaiuttimia, koska sen taajuusalue
on rajoitettu 20 Hz - 320 Hz.
Ottoliitännät
1. Jos käytät tavallista RCA-ottoliitäntää ja
ohjelmalähdettä, jonka antosignaalijän-
nite on alle 4 V, kytke RCA-liittimet
vahvistimen RCA-liittimiin.
4
Vahvistimen asennus
JBL P-7520 ja P-7540 tai P-2510 -
vahvistimet voidaan asentaa lähes mihin
tahansa autossa. Älä kuitenkaan asenna
vahvistinta lämmityskanavien tai -
suutinten läheisyyteen.
1. Merkitse asennuspaikalla neljän
kiinnitysreiän paikat käyttämällä
vahvistinta asennusmallina.
2. Poraa pieni alkureikä merkityille
kohdille.
3. Asenna vahvistin ja tiukkaa
kiinnitysruuvit hyvin.
Kaiuttimien antoliitännät
1. Kytke kaiuttimet vahvistimen
riviliittimen kaiuttimien antoliitäntöihin
vähintään 1,25 mm
2
korkealaatuisella
kaiutinjohdolla. Huomioi oikea
napaisuus. (HUOM: kaiuttimien
kokonaisimpedanssi, kun vahvistinta
ohjataan stereotilassa, on oltava
vähintään 2 ). Koska P-2510 -vahvistin
on yhden kanavan vahvistin,
riviliittimen kaiutinliitännät on kytketty
rinnan vahvistimen sisällä. P-2510 -
vahvistimeen kytkettyjen kaiuttimien
kokonaisimpedanssi on oltava
vähintään 2 .
2. Jos silloitat vahvistimen, kytke
kaiutinjohdot Bridge-merkinnällä
varustettuihin liittimiin. Huomioi oikea
napaisuus. (HUOM: silloitettuna
vahvistimeen kytketyn
kaiutinjärjestelmän
kokonaisimpedanssin on oltava
vähintään 4 ).
FREQUENCY
INDUCTOR
CAPACITOR
Crossover 
6dB/oct. LP
6dB/oct. HP
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8.0mH
530µF
100Hz
6.4mH
400µF
125Hz
5.0mH
318µF
150Hz
4.2mH
265µF
175Hz
3.6mH
227µF
200Hz
3.2mH
198µF
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
8
1
2
4
6
12
5
P-2510
Virtaliitännät
Katso liitäntöjen sijainti kuvista 1-6.
1. Kuori eriste virta-, kauko-ohjaus-, ja
kaiutinjohtojen päistä noin 7 mm
matkalta ja asenna johdot
riviliittimeen.
2. Etsi 3-paikkainen riviliitin, johon on
merkitty liitännät +Batt, Rem ja Gnd.
Kytke musta johto (vähintään 2,5 mm
2
)
maadoitusliitäntään (Gnd) ja kytke
toinen pää lähimpään rungon
maadoituskohtaan. Kytke punainen
johto (vähintään 2,5 mm
2
) akun (+)-
navasta riviliittimen +Batt-liitäntään.
Kytke lopuksi sininen johto (1,25 mm
2
)
riviliittimen Rem-liitäntään ja kytke
toinen pää ohjelmalähteen Rem-
antoliitäntään (kauko-ohjaus). Jos
kaytät kaiutintasoisia ottoliitäntöjä ja
ohjelmalähteen kaiutintasoisia
antoliitäntöjä, jätä viimeinen Rem-
liitäntää koskeva ohje huomioimatta.
Page of 8
Display

Download JBL P 2510 (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL P 2510 (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P 2510 (serv.man4) Car Audio. Information contained in JBL P 2510 (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).