P 2510 (serv.man6) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
P 2510 (serv.man6)
Pages
8
Size
645.65 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p-2510-sm6.pdf
Date

View JBL P 2510 (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

Power Series Versterkers
P-7520, P-7540, P-2510 handleiding
G E N U I N E   J B L
2
Versterker eigenschappen:
• 4, 3 of 2 kanaals toepassing (P-7540), 2
of 1 kanaals toepassing (P-7520), Mono
Klasse D subwoofer kanaal (P-2510)
• Gelijktijdige Stereo en Mono toepassing
(P-7520, P-7540)
• Ingebouwde 12 dB/oct. Elektronisch
Crossoverfilter
• Symmetrische Differentiaal Ingang
• Front en Achter Somingangen (P-2510)
voor Non-fading Bas
• Voorversterker uitgangen met
crossoverfilter (P-7520, P-7540)
• Overbemeten Floating Rail Mosfet
Voeding
• Universele Interface
• Common-Sence inschakeling
• Variabele Ingangsgevoeligheid 
(250 mV - 4 V)
• Vol Complementaire, Direct Gekoppelde
Discrete Eindtrap
• Ultra Efficiënte Klasse D Subwoofer
Versterker (P-2510)
• Vergulde Voedings-, Ingangs- en
Uitgangsconnectoren
• Stabiel tot 2 Ohm (stereo)
• JBL logo licht op als spanningsindicatie
en knippert wanneer beveiliging
geactiveerd is
• Gefabriceerd in de USA
Over deze handleiding
Om uw versterker optimaal te kunnen
benutten raden wij u aan deze
handleiding in zijn geheel te lezen voordat
u uw nieuwe JBL Decade eindversterker
installeert en in gebruik neemt. Vooral de
opmerkingen over ‘Toepassingen’ met
ideeën over opzet en uitbreiding van uw
systeem verdienen de aandacht. Bewaar
deze aanwijzingen voor later gebruik.
BELANGRIJK: Het installeren van audio-
apparatuur in de auto vereist ervaring
met een aantal elektrische en
mechanische zaken. Hoewel hier in
algemene zin wordt uitgelegd hoe u te
werk dient te gaan bij het installeren van
een JBL Power Series versterker, wordt
niet uitgelegd hoe u in uw specifieke
geval dient te handelen. Heeft u die
vereiste ervaring niet, begin er dan niet
aan; vraag dan liever uw erkende JBL Car
Audio Dealer om professionele installatie.
Voorbereiden van de installatie
• De JBL Decade versterkers bezitten een
vijfvoudige beveiliging die de versterker
bewaakt en uitschakelt wanneer de
spanning beneden 5 V of boven 18 V
(DC) komt. Komt de temperatuur boven
90
o
C, treedt een kortsluiting op of
overschrijdt de stroom de specificatie,
ook dan wordt de versterker
uitgeschakeld. Voor optimale prestaties
is het belangrijk de beoogde plaats van
de versterker hierop te controleren,
ventilatie bijvoorbeeld, zodat de
beveiliging onder normale
omstandigheden niet zal inschakelen.
• Voordat u met installeren begint
schakelt u alle audiosystemen en andere
elektrische apparaten uit. Neem tevens
de minpool op de accu los.
• Controleer de beoogde plaats op
elektrische bedrading, remleidingen,
brandstofleidingen en dergelijke en
noteer deze zonodig. Wees bijzonder
voorzichtig bij boren en het maken van
gaten in de auto.
• Controleer of de beoogde plaats aan
beide zijden vrij is voordat u gaten boort
of schroeven indraait. Denk er ook aan
dat schroeven een eind naar binnen
kunnen steken!
Dank u 
voor de aanschaf van deze
nieuwe JBL Power Series eindversterker.
Power Series eindversterkers zijn
voorzien van de nieuwste ontwikkelingen
in discrete technologie en bieden
daardoor lage vervorming en een
opmerkelijk heldere en zuivere
geluidskwaliteit. Naast de cinch ingangen
voor de voorversterker bezitten de Power
Series versterkers een Universal
Interface™, speciaal om vervormingsvrij
met door de autofabrikant ingebouwde
audiosystemen geïntegreerd te kunnen
worden. ‘Common Sense™ inschakeling
maakt deel uit van dit systeem. Hiermee
wordt via de aanwezigheid van een
signaal op de luidsprekeruitgang van de
aangesloten autoradio, waardoor de
versterker wordt ingeschakeld zonder
extra stuurdraad. Alle JBL Power Series
eindversterkers hebben een ingebouwd
elektronisch crossoverfilter om later
gemakkelijk te kunnen uitbreiden zonder
externe processoren aan te hoeven
schaffen.
3
• Gebruik een veiligheidsbril bij dergelijke
werkzaamheden!
• Houd bij het leggen van kabels de
voedingskabels uit de buurt van
luidspreker- en signaalkabels.
• Zorg er bij het maken van verbindingen
voor dat deze schoon, geïsoleerd en
veilig zijn. Let op de polariteitsaan-
duidingen. Raadpleeg de tekeningen van
stereo, gebrugd mono, bi-amp, of tri-
amp systemen.
• Wanneer de zekering van de versterker
vervangen moet worden, gebruik dan
uitsluitend een zekering van dezelfde
waarde en hetzelfde type.
Bedieningsorganen en
Aansluitingen
1. Voorversterker Lijningang - wordt
verbonden met de lijnuitgang van de
bron.
2. Universal Interface Speaker Level
Connector - wordt verbonden met de
luidsprekeruitgang van de bron. Biedt
Common-Sense automatische
inschakeling indien gebruikt met
fabrieksapparatuur. (2-Kanaals op 
P-7520, 4-kanaals op P-7540).
3. Voorversterker Lijn Uitgang - voor aans-
luiting van andere versterkers of pro-
cessoren in het systeem (full range op 
P-7520, full range of gefilterd op P-7540).
4. Luidspreker uitgang - (2-kanaals op 
P-7520, 4-kanaals op P-7540).
5. Zekering - P-7520: 30A ATC, P-7540: 30A
ATC x 2, .P-2510: 40A ATC.
6. Voedingsaansluiting - aansluiting voor
12V+, massa en afstandsbediening
7. Ingangsschakelaar - keuze mono of
stereo
8. Ingangsniveau - regelt de ingangs-
gevoeligheid voor voorversterker en
luidspreker ingangen.
9. Keuzeschakelaar Voorversterker
Uitgang - kiest de weg voor de
voorversterkuitgang.
10. Ingangskeuze Achter kanaal - kiest de
ingang van het achter kanaal op front
of achter ingang.
11. Crossoverfilter keuzeschakelaar -
bepaalt of het crossoverfilter werkt als
High Pass filter (HP - hoogdoorlaat),
als Low Pass filter (LP - laagdoorlaat),
of is uitgeschakeld (Flat - recht).
12. Frequentie-instelling Crossoverfilter -
bepaalt de crossoverfrequentie voor
de versterkerkanalen (front of achter)
en de voorversterkeruitgangen.
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
7540
R
L
LINE LEVEL
INPUT
SPEAKER LEVEL IN
R
+
L
+
AUX
OUT
R
L
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
9
10
8
7
12
8
11
2
3
4
6
5
1
12
7
11
2
3
1
8
11
12
9
7
4
5
6
P-7520
P-7540
3. Gebruikt u de P-7520 of de P-7540 in de
Tri-Mode (stereo en mono gelijktijdig
naar één of twee paar satelliet
luidsprekers plus subwoofer) raadpleeg
dan onderstaande tabel om de
condensator en smoorspoel waarden te
bepalen, waarmee de bassignalen naar
de subwoofer en de midden- en hoge
frequenties naar de satellieten worden
geleid. Deze passieve componenten
zorgen er tevens voor dat de
impedantie van het systeem niet
beneden 2 Ohm komt. De P-2510 kan
alleen gebruikt worden om woofers aan
te sturen wanneer de bandbreedte
wordt beperkt tot 20 Hz - 320 Hz.
Ingang
1. Bij gebruik van de normale cinch-
ingangen en een bron met een
uitgangsspanning van minder dan 4 V,
sluit u simpelweg de cinch-ingangen
van de versterker aan.
4
Bevestigen van de versterker
De JBL P-7520, P-7540 of P-2510
versterkers kunnen op vrijwel elke plaats
in de auto worden bevestigd. Houd de
versterker echter uit de buurt van de
verwarming en andere warme plaatsen.
1. Gebruik op de gekozen locatie de
versterker als mal en markeer de vier
plaatsen voor de
bevestigingsschroeven.
2. Boor een klein gaatje op elke
markering (voorboren).
3. Bevestig de versterker en draai de
bevestigingsschroeven goed vast.
Luidsprekeruitgangen
1. Verbind de luidsprekers met de
luidsprekeraansluitstrip van de ver-
sterker en let goed op de polariteit.
Gebruik minimaal 1,25 mm
2
kwaliteits-
kabel. (Opmerking: De totale
impedantie van de luidsprekers die op
de uitgangen van de versterker zijn
aangesloten dient in stereo minimaal 
2 Ohm te bedragen. Daar de P-2510
een enkelvoudige versterker is, zijn de
luidsprekeraansluitingen op de strip in
de versterker parallel bedraad. De
totale impedantie van de luidsprekers
die op de versterker aangesloten zijn
dient minimaal 2 Ohm te bedragen.)
2. Brugt u de versterker, sluit de
luidsprekers dan aan op de uitgang
‘bridge’ en let op de polariteit.
Opmerking: de totale impedantie van
het luidsprekersysteem dat op deze
versterker wordt aangesloten dient
minimaal 4 Ohm te bedragen.)
FREQUENTIE
SPOEL
CONDEN-
SATOR
Crossover 
6dB/oct. LP
6dB/oct. HP
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8.0mH
530µF
100Hz
6.4mH
400µF
125Hz
5.0mH
318µF
150Hz
4.2mH
265µF
175Hz
3.6mH
227µF
200Hz
3.2mH
198µF
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
8
1
2
4
6
12
5
P-2510
Aansluiten voeding
Zie afb. 1-6 voor nadere informatie.
1. Voor voeding, afstandsbediening en
luidsprekers stript u ca. 8 mm van elke
kabel om deze te kunnen aansluiten op
de strip.
2. Strip met 3 aansluitingen gemerkt
+Batt, Rem en Gnd (+12V, afstands-
bediening en massa): Leg een zwarte
draad (minimaal 2,5 mm
2
) van de Gnd
(massa) aansluiting naar het dichtst
bijzijnde massapunt (blank metaal van
de auto). Leg vervolgens een rode
draad (minimaal 2,5 mm
2
) van de 
+12 V van de accu naar de +Batt
aansluiting. Leg tenslotte een blauwe
draad (1,25 mm
2
) naar de Rem
(afstandsbediening) aansluiting en
verbind deze met de Rem uitgang van
de bron. Gebruikt u de luidspreker-
uitgangen van de bron dan kunt u de
remote draad voor inschakeling op
afstand weglaten.
Page of 8
Display

Download JBL P 2510 (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL P 2510 (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P 2510 (serv.man6) Car Audio. Information contained in JBL P 2510 (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).