P 2510 (serv.man2) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
P 2510 (serv.man2)
Pages
8
Size
644.32 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p-2510-sm2.pdf
Date

View JBL P 2510 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

Power Series Bilstereo Effektforstærkere
P-7520, P-7540, P-2510 Brugsvejledning
G E N U I N E   J B L
2
Power Series Effektforstærkere
• 4/3/2 kanaler (P-7540), 2/1 kanaler 
(P-7520), Mono klasse D subwooferkanal
(P-2510)
• Tri-Mode, Samtidig Stereo plus Mono
(P-7520, P-7540)
• Indbygget 12 dB/okt variabelt elektronisk
delefilter
• Balanceret differentialindgang
• Summerende indgange (P-2510) til front
og bag for konstant basniveau
• Forforstærkerudgange med delefilter 
(P-7520, P-7540)
• OFR (Oversized Floating Rail) MOS-FET
strømforsyning
• Universal Interface
• Common Sense tænd/sluk
• Variabel indgangsfølsomhed 
(250 mV - 4 V)
• Fuldt komplementært, direktkoblet
diskretopbygget forstærkerkredsløb
• Højeffektiv klasse D
subwooferforstærker (P-2510)
• Forgyldte strøm-, indgangs- og
udgangstilslutninger
• Stabilitet i 2-ohms belastninger
• JBL skilt lyser når forstærkeren er tændt,
blinker når beskyttelseskredsløb
aktiveres
• Made in USA
Brugsvejledningen
For optimal ydelse fra din JBL Power
Series forstærker, anbefaler vi at hele
denne brugsvejledning læses nøje inden
installation og ibrugtagning. Især afsnittet
om systemforslag bør gennemgåes for
ideer om sammensætning og udvidelse af
dit anlæg. Brugsvejledningen bør
opbevares et sikkert sted til fremtidig
brug.
VIGTIGT: En vellykket bilstereo-
installation forudsætter både erfaring i og
kendskab til en række områder indenfor
mekanik og elektronik. Denne vejledning
kan kun give en generel indføring i
monteringen af din JBL Power Series
effektforstærker. De specifikke krav som
netop din bil stiller kan i sagens natur ikke
tages med. Hvis du ikke føler dig helt
sikker, bør du tale med din JBL Power
Series forhandler om en professionel
installation.
Råd og advarsler
• JBL Power Series forstærkerne har
beskyttelseskredsløb der slukker i
tilfælde af følgende fejltilstande:
elektrisk spænding under 5 V DC,
elektrisk spænding over 18 V DC,
temperatur over 90° C, kortslutning eller
for stort strømtræk. For den optimale
ydelse, bør man vælge en placering der
forebygger disse fejltilstande.
• Før installation, sluk for lydanlæg og alle
elektriske apparater. Afbryd batteriets
stelledning inden arbejde påbegyndes.
• Undgå at bore eller skære i benzintank,
benzinledninger, bremsekabler,
hydraulikledninger, vakuumledninger
eller elektriske ledninger ved
installationen. Kig altid bag paneler før
du skærer eller borer.
• Kontrollér at højttaleren kan være på
den valgte plads før du skærer eller
borer. Husk at monteringsskruer kan
trænge ind bag overfladen.
Tillykke 
med valget af JBL Power Series
effektforstærker. Alle Power Series
effekttrin benytter de sidste nye JBL
teknologiske landvindinger indenfor
diskret kredsløbsopbygning. Det sikrer
lav forvrængning og fremragende renhed
og klarhed i lyden. Udover phonotil-
slutninger på linieniveau, er Power Series
forstærkerne udstyret med JBL Universal
Interface™ for let, forvrængningsfri
tilslutning til fabriksinstallerede anlæg på
et kvalitetsniveau svarende til normal
forforstærkertilslutning. Universal
interface omfatter også Common
Sense™ automatisk tænd/sluk der
opfanger spændingen på højttalerud-
gangene på en fabriksinstalleret radio og
tænder/slukker forstærkeren uden
separat remote-ledning. Alle JBL Power
Series effektforstærkere har indbygget
elektronisk delefilter og forforstærker-
udgange for let udvidelse af anlægget
uden dyre eksterne processorer.
3
• Brug altid beskyttelsesbriller ved arbejde
med værktøj.
• Signalkabler bør holdes væk fra strøm-
og højttalerkabler.
• Enhver signalforbindelse skal være ren,
isoleret og meget stram. Følg nøje plus
og minus angivelserne bag på
forstærkeren ved højttalertilslutning. Læs
nøje systemforslagene omkring brug af
forstærkeren i stereo, brokloblet mono,
bi-ampet eller i Tri-Mode.
• Forstærkerens sikring må kun udskiftes
med en sikring af samme værdi og type.
Brug aldrig andre sikringer.
Tilslutninger og kontrolfunktioner
1.  Forforstærkerindgang på linieniveau -
Tilsluttes signal på linieniveau fra
headunit.
2.  Universal Interface på højttalerniveau -
Tilsluttes højttalerudgange fra
headunit. Automatisk tænd/sluk af
forstærkeren ved brug af
fabriksinstalleret radio.
3.  Udgang på forforstærkerniveau -
Tilsluttes andre forstærkere eller
processorer i anlægget med valgfrit
delefilter (P-7520/P-7540)
4.  Højttalerudgange (2-kanals på P-7520,
4-kanals på P-7540)
5.  Sikring - P-7520: 30A ATC, P-7540: 30A
ATC x 2, P-2510: 40A ATC
6.  Strømtilslutning - Tilslutning for 12V+,
Gnd (stel) og Remote
7.  Indgangs Modeomskifter - Lægger
venstre og højre signal sammen.
8.  Indgangsniveauregulering - Justerer
indgangsfølsomhed for linieindgange
og højtterniveauindgange.
9.  Forforstærkerudgangsvælger - Vælger
hvilket indgangssignal at sende til
forforstærkerudgangene.
Udgangssignalet kan summere fra
både front og bag uden delefilter, eller
filtreres af delefiltret i front- eller bag i
bilen.
10. Bagkanalsindgangsvælger - Vælger
om man vil sende front- eller
bagsignal til baghøjttalerne.
11. Delefilterindstilling - Vælger mellem
HPF højpas, LPF lavpas og FLAT
ufiltreret fuldt frekvensområde.
12. Delefrekvens - Vælger delefrekvens for
front- og bagkanaler og
forforstærkerudgangene.
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
7540
R
L
LINE LEVEL
INPUT
SPEAKER LEVEL IN
R
+
L
+
AUX
OUT
R
L
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
9
10
8
7
12
8
11
2
3
4
6
5
1
12
7
11
2
3
1
8
11
12
9
7
4
5
6
P-7520
P-7540
3. Ved Tri-Mode funktion med P-7520 eller
P-7540 (stereo og mono samtidig til et
eller to par hovedhøjttalere plus en
subwoofer), se figur for korrekte
kondensator- og spoleværdier til at dele
signalet med bas til subwoofer og
mellemtone og diskant til hoved-
højttalerne. Disse passive komponenter
sikrer også at impedansen ikke kommer
under 2 ohm. P-2510 må kun benyttes
sammen med subwoofere, idet dens
båndbredde er 20 Hz - 320 Hz.
Tilslutning af headunit
1. Ved tilslutning af headunit med
almindelige phonostik og
udgangsspænding lavere end 4V,
tilsluttes signalkabler med phonostik
mellem headunit og forstærker.
4
Montering
JBL Power Series forstærkere kan
monteres næsten overalt i bilkabinen. De
bør dog ikke placeres i nærheden af
varmluftsåbninger.
1. På den valgte monteringsplads,
bruges forstærkeren som skabelon, så
skruehullerne kan markeres tydeligt.
2. Et lille hul forbores ved hver
markering.
3. Forstærkeren monteres og skruerne
strammes godt. 
Højttalertilslutning
1. Med højkvalitets højttalerkabel på
mindst 1,25 mm
2
diam., tilsluttes
højttalerne med korrekt polaritet til
forstærkerens højttalerudgange. N.B.
Den samlede impedans af højttalerne
tilsluttet udgangene skal være mindst
2 ohm, når forstærkeren er i brug.
Fordi P-2510 er en mono-forstærker, er
højttalertilslutningerne parallelkoblet
inde i forstærkeren. Den samlede
impedans af højttalerne tilsluttet
udgangene på P-2510 skal være
mindst 2 ohm.
2. Ved brokobling, forbindes
højttalerkabel med korrekt polaritet til
terminalerne mærket “bridge”. (N.B.
Den samlede impedans af højttalerne
tilsluttet udgangene skal være mindst
4 ohm, når forstærkeren er i brug.)
FREKVENS
SPOLE
KONDENSA.
Delefilter 
6dB/okt. LP
6dB/okt. HP
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8,0mH
530µF
100Hz
6,4mH
400µF
125Hz
5,0mH
318µF
150Hz
4,2mH
265µF
175Hz
3,6mH
227µF
200Hz
3,2mH
198µF
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
8
1
2
4
6
12
5
P-2510
Strømtilslutning
Se Figur 1-6 for tilslutninger.
1. Strøm-, remote- og højttalerkabler
afisoleres ca. 0,5 cm, så den bare
kabelende kan føres på plads.
2. Find den tre-dobbelte tilslutning
mærket +Batt, Rem og Gnd. Tilslut et
sort kabel (mindst 2,5 mm
2
diam.)
mellem Gnd (stelterminal) og nærmest
metalchassisdel. Dernæst, tilslut et
rødt kabel (mindst 2,5 mm
2
diam.)
mellem bilens +12V batteriterminal og
forstærkerens +Batt terminal. Til sidst,
tilslut et blåt kabel (mindst 1,25 mm
2
diam.) mellem forstærkerens Rem
terminal og headunits Rem udgang.
Hvis der benyttes højttalerindgange og
højttalerudgange fra headunit, ses
bort fra tilslutning til Rem terminal.
Page of 8
Display

Download JBL P 2510 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL P 2510 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P 2510 (serv.man2) Car Audio. Information contained in JBL P 2510 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).