P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 5

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

5
2. Om Du använder en fabriksmonterad
huvudenhet, anslut denna till
högnivåingången på förstärkaren
enligt följande: 
Fram vänster +: vit
Fram vänster -: vit med svart rand
Fram höger +: grå
Fram höger -: grå med svart rand
Bak vänster +: grön
Bak vänster -: grön med svart rand
Bak höger +: lila
Bak höger -: lila med svart rand
(TIPS! När man använder
högnivåingången kan man använda
ingången för startström ”rem” som en
utgång för att förse signalprocessorer
eller liknande med startström.)
De främre och bakre ingångarna på 
P-2510 summeras till en signal, vilket
gör att utsignalen till basen förblir
konstant oavsett om systemet är
balanserat fullt fram eller bak.
3. Om Du använder Din förstärkare till en
huvudenhet som lämnar mer än 4 volt
på lågnivåutgången, koppla då in den
på högnivåingången. Denna ingång
har en impedans på 100K ohm som
ger en brus fri inkoppling.
Inställningar.
Delningsfilter.
Det elektroniska delningsfiltret kan an-
vändas för att filtrera bort frekvenser över
eller under en önskad frekvens. Filtret har
en branthet på 12dB/oktav och är steglöst
ställbart mellan 32 och 320 Hz.
Lågnivå utgångar.
Använd dessa utgångar för att bygga ut
systemet med ytterligare förstärkare eller
signalprocessorer. Delningsfilter
omkopplaren bestämmer om utgången
skall vara delad högpass (HP), lågpass
(LP) eller odelad (FLAT). Delnings-
frekvensen är densamma som är inställd
för förstärkarens högtalar utgång.
Se avsnittet ”Förslag på inkoppling” för
tips om fler inkopplings möjligheter.
Inställning av nivåjustering.
En korrekt inställning av förstärkaren är
mycket viktig. Dels för att säkerställa att
man får lägsta möjliga brusnivå, dels för
att se till att saker inte går sönder i
onödan. En generell regel är att man skall
försöka hålla signalen framifrån
(huvudenhet, equalizer, delningsfilter eller
andra processorer) så hög som möjligt
och förstärkarens inställning så låg som
möjligt. Denna typ av justering ger en låg
brusnivå.
Gör så här!
1. Börja med att ställa ned känsligheten
på förstärkaren till minimum
(nivåjusteringen fullt moturs).
2. Anslut minuskabeln till batteriet. Slå
på huvudenheten och spela Din favorit
CD eller musikkassett. Kontrollera att
JBL logotypen på förstärkaren tänds,
om inte kontrollera inkopplingen.
3. Öka volymen på huvudenheten till ca
3/4. Öka sedan nivåjusteringen på
förstärkaren sakta till Du hör att för-
stärkaren börjar låta illa, vrid då
tillbaka lite. Denna nivå bör sedan inte
överskridas vid vanligt bruk. Nivå-
justeringen är inte en volymkontroll
utan en ”anpassningskontroll”!
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.