P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 6

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

6
7
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
4. Om Du har flera förstärkare i Ditt
system skall dessa justeras i följande
ordning; 1) Framhögtalare 
2) Bakhögtalare 3) Bashögtalare. Om
Du har ett mer komplicerat system
och inte klarar att justera detta själv, ta
kontakt med Din lokala JBL installatör.
Genom att använda de in och
utgångar som Power förstärkarna
erbjuder, kan man bygga ut systemet
till vad som helst. Kontakta Din lokala
JBL återförsäljare så berättar han/hon
mer om de möjligheter som finns.
Förslag på inkoppling.
För att förenkla lite för Dig som JBL
Power ägare, har vi gjort några färdiga
förslag på inkopplingar i båda stereo,
mono och simultankoppling, 
se bild 1 till 3. För ytterligare idéer om
systemkopplingar, se bild 4 och 5. För att
lättare förstå innebörden i diagrammen
har vi utelämnat kablage för lågnivå,
ström och startström.
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
Figur 1. Inkopplingen visar P-7520/7540
inkopplad för att driva ett (två) par
fullregisterhögtalare.
Figur 2. Inkopplingen visar P-7520/7540
inkopplad i mono (bryggkopplad) för att
driva en bashögtalare (P-7540 kan driva
två basar).
Figur 3. Inkopplingen visar P-7520/7540
inkopplad i simultankoppling (samtidig
mono och stereo) för att driva ett par
fullregisterhögtalare och en bas
samtidigt. Se listan på sidan 4 för rätt
värde på spole och kondensator (P-7540
kan driva två uppsättningar).
Figur 4. Inkopplingen visar P-7540
inkopplad för att driva ett par
fullregisterhögtalare på de främre
kanalerna och en monokopplad bas
(bryggkopplad) på de bakre kanalerna.
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
Figur 5. Inkopplingen visar ett lite mer utbyggt
system där ett P-7540 driver två par
fullregisterhögtalare och ett P-2510 (kopplad till
lågnivå utgången på P-7540) driver en
bashögtalare.
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.