P6550c (serv.man2) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
P6550c (serv.man2)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
962.13 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
p6550c-sm2.pdf
Date

View JBL P6550c (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

TAK
fordi du valgte et JBL Power Series bilstereo
komponentsystem. Denne brugsvejledning er 
opbygget så installationen bliver så let og fejlfri 
som muligt. Den bør læses grundigt inden du går 
i gang. Kvittering og brugsvejledning bør opbevares 
et sikkert sted til eventuel senere brug.
Komponent-
system
Brugs-
vejledning
Dansk 
INSTALLATION RÅD OG ADVARSLER
VIGTIGT! En vellykket bilstereo-
installation forudsætter stor
erfaring og kendskab til en række
områder indenfor mekanik og
elektronik. Denne vejledning kan
kun give en generel indføring i
monteringen af JBL Power Series
komponentsystemer. De specifikke
krav som netop din bil stiller kan i
sagens natur ikke tages med. Hvis
du ikke føler at du har den
nødvendige erfaring, bør du ikke
forsøge selv. Kontakt din
autoriserede JBL forhandler om en
professionel installation.
HØJ MUSIK OG
HØRELSEN
Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre
varige høreskader og kan forhindre
dig i at høre trafikken. De lydtryk
som kan opnåes med JBL højttalere
i kombination med kraftige
effektforstærkere kan være
skadelige ved længere tids lytning.
Vi anbefaler et moderat niveau
under kørsel. JBL fralægger sig
ethvert ansvar for høreskader,
legemsskader eller materielle
skader  forårsaget af brug eller
misbrug af dette produkt.
PAS PÅ VED
HATTEHYLDEN
I visse biler kan benzintanken være
placeret direkte under hattehylden.
Før installationen, skal du sikre at
der er tilstrækkelig fri plads til
højttaleren bag monteringsfladen!
INDHOLD
Power Series komponentsystemet
består af:
• 5 1/4" eller 6 1/2" eller 165 mm
basenhed
• Front og monteringsadaptor(er)
• 1" diskant med I-Mount (patentnr.
5.859.917) kit til montering i plan
eller på overflade.
• Delefilter med monteringsskruer
NB: Delefiltret er udelukkende
beregnet til brug sammen med de
medfølgende højttalerenheder.
Brug aldrig andet delefilter med
disse enheder. Brug aldrig andre
enheder med dette delefilter 
(Se figur 7A).
RÅD OM INSTALLATION
• Brug altid beskyttelsesbriller når
du bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens 
el-apparater før installationen.
Batteriets minus (-) ledning
afmonteres.
• Vent med at pakke højttalerne ud
indtil lige før den endelige
installation. Højttalere bør altid
stilles med forsiden opad. Forsøg
aldrig at tvinge en højttaler på
plads.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig 
fri afstand på begge sider af
monteringsfladen før du borer
huller eller monterer skruer.
Bemærk: Skruerne kan trænge ind
bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning,
bremsekabel, el-ledning og andet i
nærheden af den valgte
monteringsplads. Stor forsigtighed
tilrådes, når du borer eller skærer i
nærheden af disse ting.
• Inden du borer eller skærer,
fjernes tæppe eller vinyl omkring
pladsen med hobbykniv, så
materialet ikke sidder fast i sav
eller bor.
• Ved dørmontering må højttaleren
ikke være i vejen for vinduer og
tilhørende mekanik. Vinduer skal
kunne lukkes og åbnes frit. 
• Ved anden placering må bilens
tværstivere, handskerum, o.s.v. ikke
være i vejen.
• Højttalerne må ikke placeres hvor
der kan være risiko for fugt.
Dansk 
Figur 1. Montering af P550c bas med
front.
Figur 2. Montering af P650c, P6550c
med front.
Figur 3. Montering af P650c i
standard 165 mm udskæring.
NB: Med den medfølgende adaptor
kan 650c tilpasses forskellige 
165 mm udskæringer. En passende
adaptor-ring fæstnes til køretøjet
med de medfølgende skruer.
Højttaleren fæstnes til ringen med
de medfølgende skruer.
Figur 4. Montering af P6550c i en 
165 mm åbning.
ADAPTER RING
INSTALLATION
1) skub ind
2) drej
3) 
4) 
+
rød
sort
1. Slide screw up or 
    down to adjust
    tweeter angle.
4. Securely tighten
    the large hand nut.
2. Tighten nut and
   washer to lock
   angle settings.
3. Rotate to aim
    angled tweeter
    toward listener.
1
2
+
red
blk
Figur 7. Overflademontering
med I-Mount kit til
overflademontering.
Figur 6. Diskanten 
sigtes mod lyttepladsen.
Figur 5. Montering i plan
med I-Mount
planmonteringskit.
Stor 
konnektor=
Lille
konnektor=
INSTALLATION
TILSLUTNINGER
Låget tages af delefiltret ved at klemme det i siderne. Filtret
monterespå den ønskede plads. Højttalerne og forstærkeren
tilsluttes med korrekt polaritet som vist i Figur 8A og 8B. Låget
sættes ikke på før alle tilslutninger og justeringer er færdige
(se næste afsnit).
Diskantniveauet kan justeres på Power Seriens komponent
delefilter. Der vælges enten 0 dB (lineær frekvensgang) eller
en dæmpning på ca. - 3 dB alt efter egen smag.
Standardindstilling er 0 dB. Hvis du vil benytte denne
indstilling, skal der ikke laves ændringer.
Hvis et lavere diskantniveau ønskes, skal den lille plastbøjle
fjernes forsigtigt fra benene mærket 0 dB og placeres på
benene mærket -3 dB. (Se tegingerne.)
Dansk 
Til 
forstærkerens 
højttalerudgange
Til bas
Diskant
Rød
Sort
2. Skrue og møtrik
strammes for at
fastholde vinklen.
4. Den store "møtrik"
strammes godt.
3. Drejes for at sigte
diskanten mod lytteren.
1. Skruen skubbes op eller
ned for at vinkle diskanten.
Figur 8A. Delefiltrets kabeltilslutninger 
(vises med låg).
Figur 8B. Kabeltilslutninger på
P552 bas. Power Seriens andre
basenheder tilsluttes på
lignende vis.
Sort
Rød
0.08mH*0.7R
L2
LP135
PTC
2R0
R1
2R0
R2
MT2.2u
C1
0.15mH*0.7R
L1
12u
C2
POWER P550C
-3dB
0dB
T+
T-
W+
W-
In+
In-
-3dB
0dB
-3dB
0dB
Flat
Jumper
Jumper
–3dB
SPECIFIKATIONER
P550c
P650c
P6550c
Type: 
133 mm 2-vejs komponentsystem
165 mm 2-vejs komponentsystem
165 mm 2-vejs komponentsystem
Højttalerimpedans: 
4 ohm
4 ohm
4 ohm
Effekthåndtering: 
70 W RMS, 210 W spids 
90 W RMS, 270 W spids
90 W RMS, 270 W spids
Følsomhed (2,83V/1m):
89dB
90dB
90dB
Frekvensgang: 
55Hz – 23kHz 
45Hz – 23kHz
45Hz – 23kHz
Monteringsdybde:       
56mm
58mm 
60mm
Udskæringsdiameter:           
120mm 
129mm
143 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. 
Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.
Ret til ændringer uden varsel af beskrivelse, specifikationer og udseende forbeholdes.
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer International
2, Route de Tours
F-75000 Château-du-Loir
Frankrig
erklærer hermed på eget ansvar at produktet som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Emmanuel Millot
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France. 2/03
JBL Consumer Products  
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
1.800.336.4JBL (4525) • FAX 1.516.682.3523 • www.jbl.com
© 2003 Harman International Industries, Incorporated
JBL is a registered trademark of 
Harman International Industries, Incorporated.
Part No. P550C/P650COM2/03
Dansk 
Page of 4
Display

Download JBL P6550c (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL P6550c (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL P6550c (serv.man2) Car Audio. Information contained in JBL P6550c (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).