HK 3480 (serv.man10) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HK 3480 (serv.man10)
Pages
18
Size
366.33 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-3480-sm10.pdf
Date

View Harman Kardon HK 3480 (serv.man10) User Guide / Operation Manual online

HK 3480  Stereo Receiver
HANDLEIDING
SPEAKER 2
SPEAKER 1
PHONO
CD
FM
VID 1
TAPE M.
VID 2
AM
VID 3
VMAx
HK 3480
MEMORY
PRESET
SLEEP
AUTO
MUTE
RDS
PTY
CT
RT
TA
TUNED
STEREO
Power for the Digital Revolution
®
INHOUD
Inleiding
3
Belangrijke informatie
Bedieningsorganen
Display
Aansluitingen
10 Afstandsbediening
12 Installeren
12
Bediening
12
Basisbediening
12
Bronkeuze
12
Tuner
13
Gebruik RDS
14
Opnemen
14
Geheugenbeveiliging
14
Resetten processor
15
Gebruik afstandsbediening
16 Problemen
17 Technische gegevens
Inhoud
Opzet van de handleiding
Om de handleiding optimaal te kunnen gebruiken in combinatie met de afstandsbediening, de
bedieningsorganen, de aansluitingen en de display is deze als volgt ingedeeld:
VOORBEELD (vet gedrukt) geeft een toets op de afstandsbediening of de voorzijde aan, dan wel een
aansluiting op de achterzijde.
VOORBEELD
(display) geeft een aanwijzing in de display aan.
1 (cijfer in een hokje) verwijst naar een specifieke toets op de voorzijde.
å (letter in een cirkel) verwijst naar een toets op de afstandsbediening.
 (cijfer in een cirkel) verwijst naar een aansluiting op de achterzijde.
Verklaring van conformiteit
Nous, Harman Consumer International
2, Route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat het
product dat in deze handleiding wordt beschre-
ven, voldoet aan de volgende technische normen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
10/03
INLEIDING / BELANGRIJKE INFORMATIE
3
Inleiding / Belangrijke informatie
Bedankt voor de aanschaf de Harman Kardon HK
3480 Stereo Receiver.
Hoewel de HK 3480 een gecompliceerd apparaat
is, is de receiver eenvoudig aan te sluiten en te
bedienen. Aansluitingen met verschillende kleu-
ren en een overzichtelijke afstandsbediening
maken de HK 3480 gemakkelijk in het gebruik.
Wij raden u aan enige tijd te nemen om deze
handleiding in zijn geheel door te lezen, zodat u
de functies een beetje leert kennen. Deze korte
tijd zal bijdragen aan vele jaren luisterplezier.
Heeft u nog vragen over de receiver, neem dan
contact op met uw leverancier waar u het appa-
raat heeft gekocht. Hij kan u meer vertellen.
Functies en mogelijkheden
De Harman Kardon HK 3480 is de eerste stereo
receiver ter wereld met VMAx
®
. VMAx
®
is een
eigen signaal bewerkingssysteem dat een open
en ruimtelijk klankbeeld biedt met slechts twee
luidsprekers. VMAx
®
kan de ruimte van een
concertzaal of theater decoderen uit het normale
stereosignaal.
De Harman Kardon HK 3480 is een receiver met
talloze functies, vijf ingangen en een FM-
stereo/FM/MG tuner met RDS en maximum aan
flexibiliteit. Het apparaat is voorzien van een
hoogwaardige pu-ingang, zodat u zowel van de
platen uit uw platencollectie als van de
modernste CD-opnamen kunt genieten.
De krachtige versterker van de HK 3480 is
gebouwd op de traditionele High-Current Capa-
bility Design filosofie van Harman Kardon, en
biedt daardoor een breed dynamisch bereik met
elke willekeurige programmabron.
Meer dan fifty jaar geleden heeft Harman Kardon
de HiFi-receiver uitgevonden. Met de hoogstaan-
de schakelingen en het veel-geprezen versterker-
ontwerp is de HK 3480 een van de beste recei-
vers die ooit door Harman Kardon werd gepro-
duceerd.
■ Door Harman Kardon ontwikkelde High-
Current versterker met extreem grote
bandbreedte
■ VMAx Processing functie - Exclusief voor
Harman Kardon Receivers
■ Vier video-ingangen en één opname-uit-
gang
■ Audio/video ingangen op de voorzijde
■ PU ingang
■ Twee stel luidsprekeruitgangen voor
High Quality weergave op twee locaties
■ Voorversterkeruitgangen/Eindverster-
keringangen voor gebruik met externe
versterkers, equalizers of processoren
■ Programmeerbare afstandsbediening
■ Systeem Afstandsbediening met 
Cijfertoetsen
■ Subwooferuitgang
■ Tuner met RDS datadisplay
Belangrijke informatie
Controleer netspanning voor gebruik
Uw nieuwe HK 3480 is ontworpen om te worden
gebruikt met een wisselspanning van 220-240
volt. Als u de versterker op een andere spanning
aansluit dan waarvoor hij is bedoeld, kan er
gevaar voor de veiligheid en brand ontstaan.
Bovendien kan de receiver hierdoor beschadigd
worden.
Als u vragen heeft over de vereiste spanning voor
uw specifieke model of over de netspanning in
uw omgeving, raadpleeg dan eerst uw dealer
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Maak de behuizing niet open
In het product bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Bij
het openen van de behuizing kunt u een schok
oplopen en wijzigingen aan het product zullen de
garantie ongeldig maken. Als er per ongeluk water
of een metalen voorwerp, zoals een paperclip,
stalen draad of een nietje in het apparaat valt, de
stekker direct uit het stopcontact nemen en een
erkende reparateur raadplegen.
Opstelling
■ Plaats het apparaat, om een goede werking te
verzekeren en risico's te vermijden, op een stevi-
ge en vlakke ondergrond. Zet u het apparaat op
een schap, controleer dan of het schap en de
steunen het gewicht kunnen dragen.
■ Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor
ventilatie rond het apparaat. Plaatst u dit pro-
duct in een kast of andere gesloten ruimte,
controleer dan of er voldoende lucht in de kast
circuleert. In sommige gevallen kan een venti-
lator nodig zijn.
■ Plaats het apparaat niet op een tapijt of een
dergelijke ondergrond, daar dan de ventilaties-
leuven worden afgesloten.
■ Gebruik het apparaat niet op extreem hete of
koude plaatsen, op een plaats waar het bloot
staat aan direct zonlicht, of in de nabijheid van
een verwarming.
■ Plaats het apparaat niet in een vochtige of
stoffige omgeving.
■ Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven in de
bovenzijde van het apparaat vrij blijven en
plaats er geen voorwerpen op.
Schoonmaken
Veeg eventueel vuil weg met een schone, zachte,
droge doek. Indien nodig kunt u een doek die is
bevochtigd met water en zachte zeep gebruiken,
gevolgd door een schone doek met schoon water.
Gebruik meteen daarna een droge doek om het
apparaat weer droog te maken. Gebruik NOOIT
benzeen, spuitbusreinigers, verdunner, alcohol of
andere vluchtige schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen omdat die de afwerkin-
glaag van de metalen onderdelen kunnen
beschadigen. Vermijd het gebruik van insecticide
in de buurt van het apparaat.
Verplaatsen
Alvorens het apparaat te verplaatsen controleren
of alle verbindingen met andere apparaten losge-
nomen zijn en dat de stekker van het apparaat
zelf uit het stopcontact genomen is.
Uitpakken
De doos en overig verpakkingsmateriaal dat
gebruikt werd om uw nieuwe receiver tijdens
transport te beschermen zijn speciaal ontworpen
om schokken en trillingen te absorberen. Wij
adviseren u de doos en het verpakkingsmateriaal
te bewaren voor het geval u gaat verhuizen of als
het apparaat ooit gerepareerd zou moeten wor-
den.
Wilt u het verpakkingsmateriaal niet bewaren, is
het goed te weten dat de doos en het overige
verpakkingsmateriaal gerecycled kunnen worden.
Denk aan het milieu en lever dit materiaal in op
de daarvoor aangewezen plaats.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
Video 3 ingang: deze audio/video
aansluitingen kunnen gebruikt worden als tijde-
lijke verbinding met videospelletjes of draagbare
audio/video apparaten zoals camcorders en
draagbare audio spelers.
Om de ingang op de voorzijde te kiezen, drukt u
herhaaldelijk op Video 3 ingangskeuze Ú
tot de stip links van de Video 3 ingangsindi-
catie 
ˆ knippert. Om het videosignaal van het
apparaat dat op deze ingang is aangesloten te
kunnen zien niet vergeten de Video Monitor
Uitgang
 op de video-ingang van de TV of
het beeldscherm aan te sluiten.
Standby: indrukken om de HK 3480 in of
uit te schakelen. Na inschakeling licht de indica-
tie rond de Lichtnetindicatie 3 blauw op.
Lichtnetindicatie: licht geel op wanneer
het apparaat in standby staat, als teken dat het
gereed is voor gebruik. Na inschakeling licht de
LED blauw op. Licht de LED rood op dan is de
beveiliging actief en dient het apparaat uitge-
schakeld te worden. Controleer dan de luidspre-
kerkabels op mogelijke sluiting.
Hoofdtelefoonuitgang: sluit een stan-
daard hoofdtelefoon met 6,3 mm jackplug op
deze uitgang aan.
Muting: indrukken om de luidsprekers van
de HK 3480 tijdelijk uit te schakelen. Nogmaals
indrukken om ze weer in te schakelen.
Luidsprekergroep 1: indrukken om de
luidsprekers aangesloten op de uitgangen 
Speakers 1
 in te schakelen.
Luidsprekergroep 2: indrukken om de
luidsprekers aangesloten op de uitgangen 
Speakers 2
 in te schakelen.
SPEAKER 2
SPEAKER 1
PHONO
CD
FM
VID 1
TAPE M.
VID 2
AM
VID 3
VMAx
HK 3480
MEMORY
PRESET
SLEEP
AUTO
MUTE
RDS
PTY
CT
RT
TA
TUNED
STEREO
8
9
@
^
(
7
)
#
! $ %
&
*
3
4
2
5
6
20
22
23
25
27
26
28
21
1
24
BEDIENINGSORGANEN
Bedieningsorganen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
)
!
@
#
$
%
^
&
*
(
Ó
Ô

Ò
Ú
Û
Ù
ı
ˆ
Video 3 ingang
Standby
Lichtnetindicatie
Hoofdtelefoonuitgang
Muting
Luidsprekergroep 1
Luidsprekergroep 2
PU
Tape Monitor
Afstemmen
Video 1 ingangskeuze
Voorkeuze scan
CD
Video 2 ingangskeuze
Voorkeurpositie
VMAx
FM/MG
FM functie
Sluimerfunctie
Lage tonen
Hoge tonen
Balans
Volumeregelaar
Video 3 ingangskeuze
Display
Indicatie luidsprekerkeuze
Sensor afstandsbediening
Ingangsindicaties
BEDIENINGSORGANEN  5
Bedieningsorganen
PU: met deze toets kiest u de 
pu-ingang
 voor het afspelen van platen.
Tape Monitor: indrukken om het signaal
van de recorder aangesloten op de ingang Tape
Monitor
 te kiezen. De TAPE M. licht op bij
de Ingangsindicaties ˆ om aan te geven dat
de ingangsbron wordt beluisterd wanneer de 
HK 3480 is verbonden met een driekoppen deck
of een ander type deck met na-band controle.
Afstemmen: druk op de linker zijde van
deze toets om naar een lagere frequentie te
gaan, of op de rechter om naar een hogere fre-
quentie te gaan. Wordt afgestemd op een zen-
der met voldoende signaal dan licht TUNED op
in de display Û. Door kort op de toets te druk-
ken zal de frequentie gaat de afstemming één
stap verder/terug, door langer dan 1/2 seconde
vast te houden loopt de frequentie snel door.
Zodra de toets dan losgelaten wordt, zal de
afstemming doorlopen en automatisch stoppen
bij een zender die met voldoende sterkte
binnenkomt.
Video 1 ingangskeuze: druk hierop om te
luisteren en/of te kijken naar een signaal op de
Video 1 Ingang
.
Voorkeuze scan: indrukken om automa-
tisch door de in het geheugen van de HK 3480
opgeslagen zenders te schakelen. Elke zender
wordt vijf seconden weergegeven, waarna naar
de volgende zender wordt geschakeld. Is de
gewenste zender gevonden en wilt u deze vast-
houden, druk dan nogmaals op deze toets. Zie
pagina 13 voor nadere informatie.
CD: indrukken om de op de ingang CD-
speler
 aangesloten CD-speler als bron te
kiezen.
Video 2 ingangskeuze: druk hierop om te
luisteren en/of te kijken naar een signaal op de
Video 2 Ingang
.
Voorkeurpositie: indrukken om naar een
lager of hoger gelegen voorkeurpositie in het
geheugen te schakelen. Zie pagina 13 voor
nadere informatie.
VMAx: indrukken om VMAx processing voor
een stereosignaal te activeren. De indicatie
VMAx Ù licht op en het klankbeeld wordt rui-
mer en breder. Om een optimaal effect te berei-
ken bij voorkeur midden tussen de luidsprekers
gaan zitten, op dezelfde afstand als de onderlin-
ge afstand van de luidsprekers. De luidsprekers
liefst in hetzelfde vlak en op identieke hoogte
opstellen. Nogmaals indrukken om VMAx weer
uit te schakelen.
FM/MG: indrukken om de tuner als bron te
kiezen. Bij gekozen tuner indrukken om te scha-
kelen tussen FM en MG.
Opmerking: bij ontvangst van een RDS zender
heeft de FM toets dezelfde functie als de RDS
Display toets op de afstandsbediening. Indruk-
ken om door de mogelijkheden te schakelen. Zie
pagina 13.
FM functie: indrukken om mono of stereo
te kiezen bij FM. Is stereo gekozen dan licht de
indicatie stereo op in de display Û. U kunt
naar stereo luisteren wanneer een zender in
stereo uitzendt. Bij mono worden de linker en
rechter signalen van de zender bij elkaar
gevoegd en mono weergegeven.
Sluimerfunctie: schakelt het apparaat na
een vooraf gekozen tijd automatisch uit. Elke
druk op de toets wijzigt de tijd in onderstaande
volgorde, die in de display Û wordt aange-
geven:
Ó Lage tonen: corrigeert de sterkte van de
lage tonen in de weergave met maximaal 
+ en - 10 dB. Afstellen naar smaak en afhanke-
lijk van de kamerakoestiek.
Ô Hoge tonen: corrigeert de sterkte van de
hoge tonen in de weergave met maximaal 
+ en - 10 dB. Afstellen naar smaak en afhanke-
lijk van de kamerakoestiek.
 Balans: regelt de balans tussen de linker en
rechter luidsprekers, afhankelijk van ingangssig-
naal en kamerakoestiek.
Ò Volumeregelaar: naar rechts draaien om
het volume te verhogen, of naar links om het
volume te verlagen.
Ú Video 3 Ingangskeuze: druk hierop om te
luisteren en/of te kijken naar een signaal op de
Video 3 Ingang
 1 op de voorzijde of de
achterzijde. Zijn op beide aansluitingen – front
en achterzijde – Video 3 Ingang
 1 dan
heeft het apparaat op de achterzijde Video 3
Ingang
 voorrang, als aangegeven door de
constant oplichtende stip links van de Video 3
Ingangsindicatie 
ˆ. Om het apparaat dat op
de voorzijde Video 3 Ingang 1 is aangesloten
te kiezen drukt u nogmaals op Video 3
Ingangskeuze 
Ú zodat de stip links van de
Video 3 Ingangskeuze ˆ knippert. Door op
Video 3 Ingangskeuze Ú te drukken scha-
kelt u heen en weer tussen de front en achterzij-
de Video 3 Ingang
 1.
Û Display: geeft aanwijzingen en indicaties
omtrent de werking van de receiver.
Ù Luidsprekerkeuze: lichten groen op 
wanneer een luidsprekergroep is gekozen. Druk
op luidsprekergroep 1 6 of luidspreker-
groep 2 
7 om een paar luidsprekers te 
activeren.
Beide groepen kunnen ook tegelijk gebruikt
worden, mits de impedantie van elke groep 8
ohm of hoger is. Ook dan echter kan de impe-
dantie te laag worden, waarop de beveiliging
van de HK 3480 geactiveerd zal worden om de
versterker te beschermen tegen overbelasting.
Gebeurt dat regelmatig, kies dan slechts één
groep tegelijk, of sluit luidsprekers met een
hogere impedantie aan.
ı Sensor afstandsbediening: ontvangt de
signalen van de afstandsbediening. Richt de
afstandsbediening hierop en zorg dat deze dit
venster kan 'zien'.
ˆ Ingangsindicatie: een blauw LED licht op
bij de ingang van de AVR die in gebruik is.
90
min
80
min
70
min
60
min
50
min
40
min
30
min
20
min
10
min
OFF

Download Harman Kardon HK 3480 (serv.man10) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HK 3480 (serv.man10) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 3480 (serv.man10) Audio. Information contained in Harman Kardon HK 3480 (serv.man10) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).