GTO 1204D (serv.man4) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
GTO 1204D (serv.man4)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
341.74 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
gto-1204d-sm4.pdf
Date

View JBL GTO 1204D (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

KIITOS SIITÄ
että valintasi oli uusi JBL Grand Touring
®
Series 
-subwoofer. Subwooferin asennus edellyttää usein 
puusepäntaitojen alkeiden osaamista sekä kokemusta 
auton sisustuksen purkamisesta ja asentamisesta. Jos sinulla 
ei ole sopivia työkaluja tai riittävää kokemusta, ota yhteys 
valtuutettuun JBL-jälleenmyyjään ammattitaitoista asennusta varten.
GRAND TOURING
®
SERIES
GTO804
GTO1002D
GTO1004D
GTO1202D
GTO1204D
GTO1502D
GTO1504D
Subwoofer autoon
Käyttö- ja 
asennusohjeet
Suomi
2
KOTELOTYYPIN VALITSEMINEN
VAROITUS: Musiikin toista-
minen autossa suurella äänen-
voimakkuudella saattaa vaurioittaa
kuuloa ja heikentää kykyäsi seurata
muuta liikennettä. Suosittelemme,
että kuuntelet musiikkia pienellä
äänenvoimakkuudella autolla
ajaessasi. JBL ei vastaa kuulovauri-
oista, tapaturmista tai omaisuus-
vahingoista, jotka aiheutuvat
tuotteen väärästä käytöstä.
Grand Touring Series -subwooferit
on optimoitu toimimaan parhaiten
pienikokoisissa suljetuissa, reflek-
siaukolla varustetuissa ja kaistan-
päästökoteloissa. GTO Series 
-subwoofereita voidaan käyttää
myös levyasennuksissa, mutta tämä
laskee niiden tehonkestoa
huomattavasti. Levyasennuksessa
subwooferin edessä ei ole kaiutin-
elementin liikettä rajoittavaa ilma-
patjaa ja kartion liike voi kasvaa liian
suureksi. Tästä syystä emme suosit-
tele, että GTO Series -subwoofereita
käytetään levyasennuksissa. 
Valitse subwooferin kotelotyyppi
kuuntelemasi musiikin ja sub-
wooferin vahvistimen tehon perus-
teella sekä sen perusteella, kuinka
paljon tilaa autossa on subwooferin
kotelolle.
Koska suljettu kotelo tukee parhaiten
liikkuvaa kaiutinelementtiä, sul-
jettuun koteloon asennetun sub-
wooferin tehokesto on suurempi kuin
muun tyyppisiin koteloihin asennet-
tuna. Suljetun kotelon akustinen tois-
to on tarkempi, joten se sopii kaiken
tyyppisen musiikin toistamiseen. Sen
rakenne on hyvin yksinkertainen ja
markkinoilla on useita valmiita
kotelotyyppejä. Ihanteellinen suljettu
kotelo on aina pienikokoisempi kuin
vastaava kyseiselle kaiuttimelle opti-
moitu muun tyyppinen kotelo, joten
se vie myös vähemmän tilaa autossa. 
Refleksikotelo tehostaa taajuusalu-
een 40–50 Hz  toistoa. Samalla
kuitenkin sitä matalampien basso-
äänien (alle 40 Hz) toisto, hallinta ja
tehonsieto heikkenenvät. Lisäksi
kaiutinelementti liikkuu hieman hallit-
semattomammin ja tehonkesto
pienenee edellä mainittuun kotelo-
tyyppiin verrattuna. Jos ohjaat sub-
wooferia pienellä vahvistimella,
refleksikotelo soveltuu hyvin
useimpien musiikkityyppien tois-
tamiseen. Koska refleksikotelon
tilavuuden ja refleksiaukon on
vastattava tarkasti siihen asennettua
subwooferia, kotelo on valmistettava
tarkasti mittojen mukaan. Markkinoil-
la on muutamia valmiita reflek-
sikoteloita, mutta niiden sovittaminen
subwoofer-elementille on vaikeaa.
Jos haluat käyttää refleksikoteloa,
suosittelemme, että annat valmistuk-
sen valtuutetun JBL-jälleenmyyjän
tehtäväksi, tai tarkistutat jälleen-
myyjällä suunnittelemasi kotelon ra-
kenteen ennen käyttöä. Ihanteellinen
refleksikotelo on aina hieman
suurempi kuin kyseiselle subwoofe-
rille optimoitu suljettu kotelo, joten se
vie myös enemmän tilaa autossa.
Kaistanpäästökotelo antaa useimmi-
ten suurimman musiikkitehon
käytetyllä vahvistin/subwoofer-yhdis-
telmällä. Tehon kasvu saadaan
toistotarkkuuden kustannuksella. Jos
tavoitteenasi on mahdollisimman
suuri äänenpaine, silloin oikea
valinta on kaistanpäästökotelo.
Kaistanpäästökotelon suunnittelu on
erittäin tarkkaa ja sen suunnittelussa
on käytettävä kotelon suunnitteluun
tarkoitettua tietokoneohjelmistoa. 
Jos sinulla on riittävästi asennus-
kokemusta ja valmiuksia 
puurakenteiden työstöön, voit
rakentaa kaistanpäästökotelon itse.
Noudata kaikkia bassoelementin
mukana toimitettuja kotelon-
suunnitteluohjeita.
Markkinoilla on useita valmiita
kaistanpäästökoteloita ja niillä
kaikilla saat erittäin hyvän toiston
kaikilla subwoofer-tyypeillä. Kaistan-
päästökotelot ovat usein hyvin suuria
ja vaativat runsaasti tilaa autossa.
JBL Grand Touring Series -sub-
woofer-elementtejä valmistetaan
sekä kahdella neljän että kahdella
kahden ohmin puhekelalla varus-
tettuna. Voit kytkeä järjestelmään
yhden tai useampia GTO-elementte-
jä, jos vahvistimen tekniset
ominaisuudet sen sallivat. Oikealla
kytkentätavalla saat järjestelmästäsi
täyden tehon irti.
Saadaksesi suurimman tehon
vahvistinjärjestelmästäsi sinun kan-
nattaa suunnitella kaiutinjärjestelmä
niin, että sen kokonaisimpedanssi on
yhtä suuri kuin vahvistinjärjestelmän
pienin nimellisimpedanssi. Kun
suunnittelet subwoofer-järjestelmää,
ota huomioon seuraavat asiat:
1. Älä sekoita järjestelmään erityyp-
pisiä subwoofer-elementtejä tai 
-koteloita. Samassa kotelossa
olevien tai samalla vahvistimella
ohjattavien elementtien pitää olla
täysin samanlaiset, sillä yhteen-
sopimattomat bassoelementti-ja
koteloratkaisut heikentävät sub-
woofer-järjestelmäsi suorituskykyä
oleellisesti.
2. Voit kytkeä kahdella puhekelalla
varustettujen subwoofer-
elementtien puhekelat sarjaan,
mutta emme suosittele eri 
subwoofer-elementtien 
sarjaankytkemistä.
3. Kytke kaksikelaisten subwooferien
kelat joko sarjaan tai rinnan.
4. Useimmat vahvistimet tuottavat
täsmälleen saman tehon, kun niillä
ohjataan silloitettuna eli
yksikanavaisena 4 ohmin kuormaa
kuin kun niillä ohjataan
kaksikanavaista 2 ohmin kuormaa. 
Kun suunnittelet subwoofer-
järjestelmää, joka käyttää parhaiten
hyödyksi vahvistimen tehon, ota
huomioon seuraavat asiat:
1. Rinnankytkettyjen subwoofer-
elementtien muodostaman jär-
jestelmän kokonaisimpedanssi 
lasketaan seuraavalla kaavalla:
Impedanssi =
1
 1 
+
 1 
+
 1  ...
w
1
w
2
w
3
Kaavassa oleva "w" on subwoofer-
elementin nimellis impedanssi.
2. Sarjaankytkettyjen puhekelojen
(tai subwoofer-elementtien)
kokonaisimpedanssi lasketaan
seuraavalla kaavalla:
Impedanssi = w
1
+ w
2
+ w
3
...
Viereiset kuvat esittävät rinnan- 
ja sarjaankytkennän periaatteen.
3
Kuva 1. Rinnankytkentä
MUSTA 
POS (–)
PUNAINEN 
POS (+)
NEG. (–)
POS. (+)
Kuva 2. Sarjaankytkentä
MUSTA 
POS (–)
PUNAINEN 
POS (+)
NEG. (–)
POS. (+)
SUBWOOFERIN JA VAHVISTIMEN KYTKEMINEN
Suomi
Vakuutus standardien täyttämisestä
Harman Consumer Group International
2, route de Tours 
72500 Chateau-du-Loir
France
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä käsikirjassa kuvatut tuotteet 
täyttävät seuraavat tekniset normit:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
Klaus Lebherz
Harman Consumer Group International
Chateau-du-Loir, France  2/05
JBL Consumer Products 
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
516.255.4JBL (4525)  www.jbl.com
© 2005 Harman International Industries, Incorporated
JBL and Grand Touring are registered trademarks 
of Harman International Industries, Incorporated.
Osan numero. GTOSUBOM2/05
www.jbl.com
TEKNISET TIEDOT
GTO804
GTO1002D
GTO1004D
GTO1202D
GTO1204D
GTO1502D
GTO1504D
8" subwoofer, 
10" subwoofer, 
10" subwoofer,
12" subwoofer, 
12" subwoofer, 
15" subwoofer, 
15" subwoofer, 
yksi 4 
kaksi 2 
kaksi 4 
kaksi 2 
kaksi 4 
kaksi 2 
kaksi 4 
puhekela
puhekelaa
puhekelaa
puhekelaa
puhekelaa
puhekelaa
puhekelaa
Tehonkesto (RMS)
200 W
250 W
250 W
300 W
300 W
300 W
300 W
Tehonkesto (huippu)
800 W
1000 W
1000 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Herkkyys (2,83 V/1 m)
91 dB
91 dB
91 dB
93 dB
93 dB
93 dB
93 dB
Taajuusvaste
30 Hz – 400 Hz
25 Hz – 400 Hz
25 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
23 Hz – 400 Hz
Impedanssi
4 ohmia
4 ohmia/1 ohmia
8 ohmia/2 ohmia
4 ohmia/1 ohmia
8 ohmia/2 ohmia
4 ohmia/1 ohmia
8 ohmia/2 ohmia
Asennussyvyys
112 mm
116 mm
116 mm 
129 mm
129 mm
143 mm
143 mm
Asennusreiän halkaisija
180 mm
234 mm
234 mm
285 mm
285 mm
342 mm
342 mm
Kokonaishalkaisija
210 mm
264 mm
264 mm
316 mm
316 mm
383 mm
383 mm
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Page of 4
Display

Download JBL GTO 1204D (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL GTO 1204D (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL GTO 1204D (serv.man4) Car Audio. Information contained in JBL GTO 1204D (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).