E 50 (serv.man6) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
E 50 (serv.man6)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
68.67 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
e-50-sm6.pdf
Date

View JBL E 50 (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

E30, E50, E60, E80, E90,
E100, EC35
NORTHRIDGE
E SERIES
®
BRUKSANVISNING
5 – 6 ft.
(1.5m–1.8m)
MODELL: E30, E50
HÖGTALARPLACERING
Rätt placering av dina högtalare
kan vara avgörande för hur dina
högtalare spelar musik. 
Använd dessa placeringsråd
som en rekommendation.
Mindre variationer kommer inte
förstöra din ljudbild.
Alla Nothridge högtalarna är
skärmade, så att de kan 
placeras nära en TV om så
önskas. 
Som fronthögtalare
MODELL: E60, E80, E90, E100
Som surroundhögtalare
MODEL: EC35
(0–0,6m)
Centerhögtalaren EC 35 är
anpassad till Nothridge seriens
samtliga modeller.
MODELL: E30,
E50, E60, E80,
E90, E100
MODELL: EC35
Högtalare och förstärkare har in
respektive utgångar som
motsvarar varandra. En positiv
(+) och en negativ (-). Anslut den
positiva utgången på
förstärkaren till den positiva
ingången på högtalaren och den
negativa utgången på
förstärkaren till den negativa
ingången på högtalaren. Detta
är mycket viktigt för att få rätt
stereobild från dina högtalare.
BI-WIRING
Vill du ansluta dina högtalare
med ”bi-wiring” metoden,
behöver du två set av kablar.
Innan du ansluter kablarna, skall
man först ta bort ”kortslutnings-
brickan” mellan High och Low
terminalerna. Sen ansluter du
ett set av kablar till High termi-
nalerna och ett set till Low
terminalerna. 
När du vill använda ett set av
kablar, skall ”kortslutnings-
brickorna” vara kvar, anslut-
ningen sker då i de övre
terminalerna.
Bi-Wire Connections
MODELL: E30
Montera de självhäftande
gummifötterna på undersidan av
högtalaren.
MODELL:
E60, E80, E90
Dessa modeller har fyra gummi-
fötter, för att högtalaren inte
skall stå direkt på golvet. Det
finns också fyra metall ”spikes”,
som kan användas om högta-
laren skall placeras på ett mjukt
underlag. Vid montering av
”spikes”, läger du högtalaren på
sidan (inte på fronten eller bak-
sidan). Skruva i metall ”spiksen”
i mitten  på gummifötterna. Var
noga med att ”spiksen” skruvas
ända in, för bästa stabilitet.
Dra ALDRIG högtalaren när du
vill flytta på den, detta kan skada
högtalares kabinett, utan bär
den om du vill flytta på den.
Viktigt: Golvstående högtalare
har en hög tyngdpunkt och kan
lätt bli ostabil. Om vill vara säker
kan man förankra den i väggen,
på samma sätt som man
förankrar en bokhylla eller
liknande.
–        +
–        +
–        +
Amplifier
High Frequency
Low Frequency
Förstärkarens-Högtalarutgångar
–     +
CENTER
CENTER
–                +
–     +
–    +
–       +
Förstärkarens-Högtalarutgångar
LEFT
LEFT
RIGHT
RIGHT
–       +
HÖGTALARANSLUTNING / TIPS
FELSÖKNING
Om det inte kommer
något ljud från högtalaren.
• Kontrollera så att förstärkaren
är påslagen och att en signa-
lkälla spelar.
• Kontrollera så att förstärkaren
arbetar normalt.
Om det inte kommer
något ljud från en av hög-
talarna.
• Titta efter i vilket läge
förstärkarens balanskontroll
står i.
• Kontrollera alla kablar och att
alla anslutningar är rätt
gjorda. Titta speciellt så att
det inte finns någon kortslut-
ning.
• Kontrollera så att ingen av
högtalarkablarna är klämda
eller skadade.
• Om du använder Dolby Digital
eller DTS lägena, kontrollera
då att receivern är inställd så
att just den högtalaren skall
ljuda. 
• Stäng av all elektronik, och
flytta kabeln från den hög-
talaren som ej fungerar, till en
utgång som du vet fungerar.
Starta elektroniken igen och
se om problemet följer hög-
talaren eller kvarstår i samma
kanal. Om problemet kvarstår,
finns felet förmodligen i din
receiver. Kontrollera inställ-
ningarna. 
Om felet följer högtalaren, bör
du tala med din handlare eller
titta in på JBL´s hemsida
www.jbl.com.
Om systemet spelar vid
låg volym, men stängs av
om man ökar volymen.
• Kontrollera alla kablar och
anslutningar mellan högtalare
och förstärkare.
• Kontrollera att ingen av hög-
talarkablarna är klämda eller
skadade.
• Om du använder mer en ett
par högtalare som huvudhög-
talare, kontrollera då vilken
minimum impedans som
förstärkaren kan hantera.
Om där är ingen eller lite
bas från högtalaren.
• Kontrollera så att högtalarna
inte är ur fas (rätt polaritet).
• Du kanske behöver en subbas
till ditt system, så att systemet
kan återge den digitala ”.1”
kanalen.
Om där inte är något ljud
från bakhögtalarna
• Kontrollera alla kablar och att
alla anslutningar är rätt
gjorda. Titta speciellt så att
det inte finns någon kortslut-
ning.
• Kontrollera så att ingen av
högtalarkablarna är klämda
eller skadade.
• Gå igenom handhavandet av
din receiver.
• Kontrollera om den signal-
källan som du lyssnar till är
surroundkodad. Om den inte
är det, se om din receiver har
andra surroundlägen som du
kan använda.
• I Dolby eller DTS läget, bör du
kontrollera så att receivern är
inställd för bakhögtalare.
• Gå in genom DVD´s menyer
och se så att DVD är inställd
för Dolby Digital eller DTS.
Detta gäller både DVD´s skiv-
menyn och spelarens inställ-
nings meny.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours 
72500 Chateau-du-Loir
France
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i
denna bruksanvisning överensstämmer med
följande tekniska normer:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Gary Mardell
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France 8/03
E30
E50
E60
E80
E90
E100
EC35
Högtalartyp
Högtalartyp
Högtalartyp
Högtalartyp
Högtalartyp
Högtalartyp
Högtalartyp
2-vägs, 170 mm
3-vägs 200 mm 
3-vägs 200 mm" 
3-vägs 2x170 mm
3-vägs 2x200 mm 
3-vägs 2x250 mm
3-vägs 2x133 mm 
stativmodell
Horisontalt liggande
golvmodell
golvmodell
golvmodell
golvmodell
center
stativ/bokhylle modell
Max. Rekommenderad Max. Rekommenderad Max. Rekommenderad Max. Rekommenderad  Max. Rekommenderad Max. Rekommenderad Max. Rekommenderad
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
Förstärkareffekt**
125W
175W
175W
200W
225W
250W
150W
Effekttålighet Effekttålighet Effekttålighet Effekttålighet Effekttålighet Effekttålighet Effekttålighet 
(kontinuerlig/topp) (kontinuerlig/topp)  (kontinuerlig/topp) (kontinuerlig/topp) (kontinuerlig/topp) (kontinuerlig/topp) (kontinuerlig/topp) 
70W/280W
90W/360W
90W/360W
100W/400W
110W/440W
125W/500W
75W/300W
Nominell Impedans
Nominell Impedans
Nominell Impedans
Nominell Impedans
Nominell Impedans
Nominell Impedans
Nominell Impedans
8 Ohm
8 Ohm
8 Ohm
8 Ohm
8 Ohm
8 Ohm
8 Ohm
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
Känslighet (2.83V/1m)
88dB
90dB
90dB
91dB
91dB
91dB
91dB
Frekvensområde 
Frekvensområde  
Frekvensområde  
Frekvensområde  
Frekvensområde  
Frekvensområde 
Frekvensområde  
(–3dB)
(–3dB)
(–3dB)
(–3dB)
(–3dB)
(–3dB)
(–3dB)
50Hz – 20kHz
45Hz – 20kHz
40Hz – 20kHz
38Hz – 20kHz
36Hz – 20kHz
33Hz – 20kHz
75Hz – 20kHz
Delningsfrekvens Delningsfrekvens Delningsfrekvens Delningsfrekvens Delningsfrekvens Delningsfrekvens Delningsfrekvens 
4000Hz
800Hz, 3200Hz
1000Hz, 4000Hz
300Hz, 4000Hz
300Hz, 4000Hz
1000Hz, 5000Hz
800Hz, 3200Hz
Diskanthögtalare Diskanthögtalare Diskanthögtalare Diskanthögtalare Diskanthögtalare Diskanthögtalare Diskanthögtalare 
19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate 19mm Titaniumlaminate
dome, shielded
dome, shielded
dome, shielded
dome, shielded
dome, shielded
dome, shielded
dome, shielded
Mellanregister
Mellanregister
Mellanregister
Mellanregister
Mellanregister
Mellanregister
Mellanregister
NA
100mm PolyPlas,™
100mm PolyPlas,™
100mm PolyPlas,™ 
100mm PolyPlas,™ 
100mm PolyPlas,™
75mm PolyPlas,™
shielded
shielded
shielded
shielded
shielded
shielded
Bashögtalare
Bashögtalare
Bashögtalare
Bashögtalare
Bashögtalare
Bashögtalare
Bashögtalare
170mm PolyPlas,™ 
200mm PolyPlas,™ 
200mm PolyPlas,™
Dual 170mm PolyPlas,™ Dual 200mm PolyPlas,™ Dual 250mm PolyPlas,™ Dual 133mm PolyPlas,™
shielded
shielded
shielded
shielded
shielded
shielded
shielded
Baffeltyp
Baffeltyp
Baffeltyp
Baffeltyp
Baffeltyp
Baffeltyp
Baffeltyp
Low diffraction, 
Low diffraction, 
Low diffraction, 
Low diffraction, 
Low diffraction, 
Low diffraction, 
Low diffraction, 
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
IsoPower™
Basreflex
Basreflex
Basreflex
Basreflex
Basreflex
Basreflex
Basreflex
FreeFlow™ flared
Dual FreeFlow™ flared
FreeFlow™ flared
FreeFlow™ flared
FreeFlow™ flared
FreeFlow™ flared
FreeFlow™ flared
Delningsfilter
Delningsfilter
Delningsfilter
Delningsfilter
Delningsfilter
Delningsfilter
Delningsfilter
Straight-Line
Straight-Line
Straight-Line Straight-Line Straight-Line Straight-Line
Straight-Line
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Signal Path™ (SSP)
Terminaler
Terminaler
Terminaler
Terminaler
Terminaler
Terminaler
Terminaler
Guldpläterade Guldpläterade Guldpläterade Guldpläterade Guldpläterade Guldpläterade Guldpläterade 
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
terminaler, bi-wiring
Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D) Dimensioner (H x B x D)
381 x 213 x 305mm
292 x 445 x 311mm
927 x 251 x 305mm
927 x 213 x 343mm
1022 x 251 x 368mm
1067 x 311 x 368mm
185 x 558 x 264mm
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
Vikt/högtalare
7.4kg
11.4kg
15.9kg
18.2kg
21.8kg
25kg
10kg
SPECIFIKATIONER 
* Trademark of Dolby Laboratories.
DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc.
** The maximum recommended amplifier power rating will ensure 
proper system headroom to allow for occasional peaks. We do not 
recommend sustained operation at these maximum power levels.
All features and specifications are subject to change without notice.
All dimensions include grilles and feet, but not spikes.
© 2003 Harman International Industries, Incorporated 
JBL is a registered trademark of Harman International Industries, Incorporated.
Part No.350038-002
PRO SOUND COMES HOME
JBL Consumer Products, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 
2, route de Tours, 72500 Chateau-du-Loir, France
800.336.4JBL (4525) (USA only)  www.jbl.com
Page of 4
Display

Download JBL E 50 (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL E 50 (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL E 50 (serv.man6) Audio. Information contained in JBL E 50 (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).