800 ARRAY (serv.man6) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
800 ARRAY (serv.man6)
Pages
12
Size
398.56 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
800-array-sm6.pdf
Date

View JBL 800 ARRAY (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

1500 ARRAY, 1400 ARRAY,     
1000 ARRAY, 880 ARRAY, 
800 ARRAY
JBL PROJECT ARRAY
HANDLEIDING
®
Lees de aanwijzingen. Lees voordat u
dit product in gebruik neemt alle
veiligheidsaanwijzingen aandachtig
door.
Bewaar deze aanwijzingen op een
veilige plaats voor als u ze later nog
eens nodig heeft.
Volg de aanwijzingen op. Alle waar-
schuwingen op het product en in de
handleiding nauwgezet opvolgen.
Water en vocht. Het product niet in de
nabijheid van water gebruiken, zoals
een badkuip, wasbak, gootsteen,
wastobbe, in een vochtige kelder of bij
een zwembad en dergelijke.
Toebehoren. Plaats dit product nooit op
een wankel karretje, standaard, statief,
steun of tafel. Het product kan vallen,
wat tot ernstige verwondingen kan
leiden. Gebruik alleen een kar, stand,
statief, schap of tafel die door de
fabrikant wordt aanbevolen of bij het
product wordt verkocht. Bij het
monteren van het product dienen de
instructies van de fabrikant te worden
opgevolgd en dient montagemateriaal
te worden gebruikt dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Montage aan muur of plafond. Het
product alleen aan de muur of het
plafond bevestigen wanneer dit door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Ventilatie. De kast is voorzien van
ventilatiesleuven. Deze dienen ook om
een betrouwbare werking op lange
termijn te verzekeren en het product te
beschermen tegen oververhitting. Deze
sleuven nooit blokkeren of afdekken.
Zet het product nooit op een bed, bank,
tapijt of ander zacht oppervlak. Het
product niet in een inbouwsysteem
plaatsen, zoals in een boekenkast of
stereomeubel, tenzij er voor voldoende
ventilatie is gezorgd en de aanwijzingen
van de fabrikant worden opgevolgd.
Warmte. Het product uit de buurt
houden van warmtebronnen, zoals
radiatoren, luchtroosters met warme
lucht, kachels of andere
apparaten die warmte
produceren. Plaatst u het
product in de buurt van een
versterker plaatst, raadpleeg
dan desbetreffende handleiding of
fabrikant navraag of dit kan.
Voedingsbronnen. Dit product
uitsluitend aansluiten op een lichtnet
als op de achterzijde aangegeven.
Weet u niet zeker wat voor een lichtnet
u heeft, neem dan contact op met uw
leverancier of het energiebedrijf ter
plaatse. Raadpleeg de handleiding voor
producten die hun voeding van
batterijen of andere energiebronnen
krijgen.
Aarde en polarisatie. Dit product kan
zijn uitgerust met een stekker voor een
gepolariseerd wisselstroomnet (niet
van toepassing in Nederland).
Raadpleeg in zo’n geval een elektricien
of uw leverancier om de aansluiting te
laten aanpassen.
Bescherming netsnoer. Netsnoeren
zodanig leggen dat niemand erop kan
gaan staan en dat ze niet afgeklemd
worden door voorwerpen of deuren. Let
vooral op het punt waar het snoer
overgaat in de stekker en waar het het
apparaat verlaat; daar kan het snoer
gemakkelijk afbreken.
Schoonmaken. Haal voordat u het
product schoonmaakt, de stekker uit
het stopcontact. Gebruik nooit
vloeibare schoonmaakmiddelen of
spuitbussen. Gebruik voor het
schoonmaken uitsluitend een zachte,
iets vochtige doek.
Afwezigheid. Neem de stekker uit het
stopcontact wanneer u het product
voor langere tijd niet zult gebruiken.
Onweer. Als extra beveiliging tegen
bliksemschade, of wanneer u het
product voor langere tijd niet zult
gebruiken, de stekker uit het
stopcontact nemen en de antenne of
kabel loskoppelen. Zo voorkomt u
beschadiging van het product door
bliksem of overbelasting van het
elektriciteitsnet.
Overbelasting. Zorg ervoor dat
stopcontacten en verlengsnoeren niet
overbelast, omdat dit kan leiden tot
brand of elektrische schokken.
Binnendringen van voorwerpen of
vloeistoffen. 
Steek geen voorwerpen
door de openingen van dit product,
aangezien zij in contact kunnen hebben
met gevaarlijke spanningen en
kortsluiting kunnen veroorzaken, wat
kan leiden tot brand of elektrische
schokken. Zorg ervoor dat er geen
vloeistoffen op het product worden
gemorst.
Wanneer is reparatie noodzakelijk?
Neem de stekker uit het stopcontact en
laat het repareren over aan een
gekwalificeerde technicus:
a. het netsnoer of de stekker is
beschadigd;
b. er voorwerpen in het product zijn
gevallen of een vloeistof in het
product is gemorst;
c. het product is blootgesteld aan regen
of vocht;
d. het product niet normaal functioneert
terwijl u de aanwijzingen heeft
opgevolgd. Gebruik alleen de
bedieningsorganen die in de
handleiding worden vermeld,
aangezien foutieve instelling van
andere bedieningsorganen kan
leiden tot beschadiging. De
reparaties die hieruit kunnen volgen
om het product weer in zijn normale
staat terug te brengen, kunnen
ingrijpend zijn;
e. het product is gevallen of de
behuizing is beschadigd;
f. het product niet normaal lijkt te
werken, of de prestaties ervan
variëren.
Aansluitingen. Gebruik geen
verbindingen die niet door de fabrikant
van het product worden aanbevolen,
aangezien deze gevaar kunnen
opleveren.
Vervangen van onderdelen. Let er bij
het vervangen van onderdelen op dat
onderdelen worden gebruikt die door
de fabrikant worden aanbevolen, of die
dezelfde eigenschappen hebben als de
originelen. Het gebruik van andere
onderdelen kan brand, elektrische
schokken of andere gevaarlijke
situaties met zich meebrengen.
Veiligheidscontrole. Vraag de monteur
na onderhoud of een reparatie aan dit
product, een veiligheidscontrole uit te
voeren om vast te stellen of het product
naar behoren functioneert.
Onderhoud. Probeert nooit zelf
onderhoud aan dit product uit te
voeren. Wanneer u de behuizing
verwijdert of opent, kunt u worden
blootgesteld aan gevaarlijke
spanningen of aan andere gevaren.
Laat al het onderhoud over aan hiervoor
een gekwalificeerde technicus.
2
VOORDAT U BEGINT!
Belangrijk voor uw veiligheid!
Afbeelding A.
Voorbeeld van antenne-aarding conform
National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
Antennekabel
Massaklem
Antenne Ontlaaddoos (NEC Sectie 810-20)
Massakabels (NEC Sectie 810-21)
Elektrische apparatuur
Massaklemmen
Massaelektrode(NEC Art. 250, Part H)
INHOUD
1400 Array
2 Lange 1/4" x 20 inbusboutjes
1 Kort  1/4" x 20 inbusboutje
1 Logo
1 Inbussleuteltje
Een rubber dopje
4 metalen plaatjes
(beschermt de vloer tegen
spikes)
1000 Array, 800 Array, 880 Array
en 1500 Array
4 Metalen plaatjes
(beschermt de vloer tegen
spikes)
PROJECT ARRAY
De Project Array™ luidsprekers
zijn extreem hoogwaardige
ontwerpen bedoeld voor
toepassing in eersteklas
tweekanalen stereo en
meerkanalen home theaters.
De serie is modulair opgezet 
en bestaat uit vijf systeem
elementen:
1400 Array - vloerstaander
1000 Array - vloerstaander
800 Array - boekenplank
880 Array - center kanaal
1500 Array - actieve subwoofer
DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL
JBL is al meer dan 60 jaar
betrokken bij alle aspecten van
muziek en film, zowel opname
als reproductie, bij live
uitvoeringen en bij het afspelen
van opnamen thuis, op uw werk
en onderweg.
Wij zijn er van overtuigd dat het
door u gekozen JBL systeem u
in alle opzichten het plezier zal
verschaffen dat u beoogt en dat
u – wanneer u extra
audioapparatuur voor uw auto,
huis of kantoor nodig heeft,
wederom voor JBL zult kiezen.
Wij vragen u even de moeite te
nemen uw product op
www.jbl.com te registreren. 
Dan kunnen wij u op de hoogte
houden van de nieuwste
ontwikkelingen en krijgen we
tevens een beter inzicht in de
wensen van onze klanten en zo
producten ontwikkelen die
daarmee in overeenstemming
zijn.
JBL Consumenten Producten
3
Nederlands 
Surround 
Luidsprekers
Front 
Luidsprekers
De front luidsprekers dienen op
dezelfde afstand van elkaar te
staan als van de luisterpositie
en met de tweeters ongeveer
op oorhoogte.
De center kanaal luidspreker
dient onder de televisie
opgesteld te worden, niet lager
dan ca. 60 cm beneden de
tweeters van de linker en
rechter front luidsprekers.
De twee surround luidsprekers
worden iets achter de
luisterpositie opgesteld, en zijn
in het ideale geval naar elkaar
toe gekeerd. Indien dat niet
mogelijk is kunnen ze ook tegen
de wand achter de
luisterpositie worden geplaatst,
naar voren gericht. De surround
luidsprekers dienen
onopvallend aanwezig te zijn en
niet de aandacht te trekken.
Experimenteer met de
opstelling tot u een diffuus,
omringend geluid hoort dat het
hoofdsignaal van de front
luidsprekers ondersteunt.
De lage frequenties uit de
subwoofer zijn overwegend
richtingloos en de luidspreker
en daarom kan deze luidspreker
in principe overal in de kamer
worden opgesteld. De beste
weergave verkrijgt u echter
wanneer de subwoofer in een
hoek tegen dezelfde wand
wordt opgesteld als de front
luidsprekers. Experimenteer
met de subwoofer opstelling
door deze tijdelijk op de
luisterpositie te plaatsen en dan
overal in de kamer te luisteren
waar het laag het beste is. Stel
daar dan de subwoofer op.
Center 
Luidspreker
LUIDSPREKEROPSTELLING
5.1-KANALEN SYSTEEM
BELANGRIJK: de 800, 1000, 1400
en 1500 Array bezitten spikes
voor optimale akoestische
prestaties. Maar spikes kunnen
bepaalde vloeren, zoals parket,
beschadigen. In zulke gevallen
plaatst u de metalen plaatjes
onder de spikes op de vloer.
4
Page of 12

Download JBL 800 ARRAY (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL 800 ARRAY (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL 800 ARRAY (serv.man6) Audio. Information contained in JBL 800 ARRAY (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).