HKTS 8 (serv.man4) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HKTS 8 (serv.man4)
Pages
16
Size
539.13 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hkts-8-sm4.pdf
Date

View Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

HKTS 8  Home Theater Högtalarsystem
BRUKSANVISNING
Power for the Digital Revolution
®
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion
SUB-TS8 Subwoofer-förstärkarens 
kontroller och anslutningar
Högtalarplacering
Monteringsalternativ
Högtalaranslutningar
8
Anslutning av högtalare
9
Dolby Digital eller DTS (eller annat
Digitalt Surroundläge)
10
Dolby Pro Logic (ej digital)- 
linjenivå-anslutning
11
Dolby Pro Logic (ej digital)- 
högnivå-anslutning 
12 Handhavande
12
Volym
12
Andrajusteringar
13 Felsökning
14 Specifikationer
Innehållsförteckning
Typografiska Typsnitt
För att göra det enklare att förstå och använda denna bruksanvisning, använder vi vissa 
typografiska typsnitt.
Example – (fetstil) anger en specifik kontroll eller anslutningskontakt på baksidan av subwoofern.
EXAMPLE
– (OCR typsnitt/”stora” bokstaver) anger en knapp eller omkopplare på subwoofern.
 – (en siffra i en cirkel) anger en knapp eller anslutning på baksidan av subwoofern.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer Group International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i denna
bruksanvisning överensstämmer med följande 
tekniska normer:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
EN 55013:2001 
EN 55020:2002 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 60065:2002
Jurjen Amsterdam
Harman Consumer Group International
01/05
INLEDNING 3
Inledning
Intoduktion
Tack för att du inhandlat ett högtalarsystem från
Harman Kardon. HKTS 8 är ett system som du
kan njuta av i många år, med en ljudkvalitet och
design som slår det mesta.
Tack var sofistikerad teknik och kretslösning, är
produkten lätt att styra och koppla in. Färg-
kodade kablar och kontakter gör det mycket lätt
att göra alla anslutningar.
För att få maximalt ut av ditt högtalarsystem,
rekomenderar vi att du tar några minuter och
läser igenom denna bruksanvisning. Om du gör
detta undviker du de vanligaste inkopplingfelen
och samtidigt lär du dig hur högtalarsystemets
olika kontrollerna fungerar.
Om du har några frågor, skall du i första hand
vända dig till din lokala handlare.
Beskrivning och Utrustning.
HKTS 8 är ett högtalarsystem i 7 delar, en 
10 tums bas i en basreflexlåda men en 
100 watts förstärkare, fem identiska 2-vägs
satelliter, en dedikerad centerhögtalare samt
hyllstativ, väggfäste och kablar. Högtalarkablar-
na är färgkoden enligt CEA standard. Färgkod-
ningen minimerar felmöjlighetena vid inkopp-
lingen, framför allt om du har en receiver med
färgkokning, så som Harman Kardon har.
Subwoofern är lätt att ansluta, den har en speci-
fik LFE ingång, för den dedikerade baskanal som
finns i en Dolby Digital eller DTS signal, en
stereo lågnivå ingång, högnivå-ingång för
signalmatning med en högtalarnivåsignal.
Volymkontroll, lågpassfilter och fasomkopplare,
för finjustering av basåtergivningen. Automatisk
till och frånslag av förstärkaren vid signal eller
inte signal.
Hyllstativ och väggfäste ingår, golvstativ finns
som tillbehör, tala med din Harman Kardon
handlare.
Harman Kardon tillverkade den första receivern
för femtio år sedan och med denna långa er-
farenheten har vi nu utvecklat ett högtalar-
system som är väl anpassat till dagens 
Harman Kardon surround-receivrar.
■ Komplett högtalarsystem för surround
■ Alla högtalarna är magnetiskt
skärmade
■ Färgkodade kablar för enkel anslutning
■ Linje och högnivå anlutningar
■ Förbättrad ljudkvalitet om du använder
en receiver med bass management eller
styrbara delningsfrekvenser.
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
Included
En Centerhögtalare
En Aktivsubwoofer
Fem satellithögtalare,
med färgmärkta an-
slutningar (visas med hyll-
stativ)
Fem väggfäste
En RCA kabel för anslutning av subkanalen
Tre högtalarkablar på 6 meter var, för front (röd
och vit) och centerhögtalarna
Tre högtalarkablar på 12 meter var, för
bakhögtalarna (grå, blå och brun).
ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN
Anslutningar på baksidan
OFF
ON
AUTO
ON
FILTER
NORMAL
REVERSE
PHASE
IN
OUT
AC 230V~50Hz
POWER
"WARNING: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE,
REPLACE ONLY WITH SAME TYPE  T 2.5A L/250 VOLT FUSE"
"AVERTISSEMENT: UTILISEZ UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME
TYPE T 2.5A L/250V"
R
L
LINE
LEVEL
IN
MAX
MIN
IMPORTANT:  CONNECT STRIPED WIRE
TO RED (     ) SPEAKER TERMINAL.
L
R
SUBWOOFER
LEVEL
SUB-TS8
For use with
HKTS 8  System
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
CAUTION
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
CAUTION
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
H
I
G
H
 
L
E
V
E
L
SUB
¡
£
¢
§

ª
 Volymkontroll: Volymen regleras när du
justerar Subwoofer-Level Control. Vrid
nedurs för att öka och moturs för att minska
volymen.
 Låg-passfilter: Om du sätter denna
omkopplare i 
O N
läget aktiveras lågpass-filtret
och kopplar från alla signaler över 120 Hz.
 Automatisk Från/Tillslag: När omkoppla-
ren är i läge 
AUTO
och Master Power Swith
 är i läge On, kommer subwoofer att automa-
tiskt starta eller gå i standby läge, beroende på
om det finns någon signal på ingången. I läge
O N
kommer subwoofern att vara i påslagen,
oberoende om den får någon signal eller ej.
En LED lampa uppe på toppen av subwoofern
visar om den är i läge On eller Standby, när
Music-Sence On/off omkopplaren
 är i
läge 
AUTO
. LED lyser med en blå färg när sub-
woofern får en signal på ingången och med en
orange färg när det inte finns någon signal och
subwoofer är i standby läge.
När Music-Sense On/Off omkopplaren
är i läge 
O N
, kommer LED lampan att alltid lysa
med en blå färg, oavsätt om den finns någon
signal på ingången.
När Master Power omkopplaren
 är i läge
Off, kommer LED lampan att vara släckt, oavsätt
i vilket läge som Music-Sence On/Off
omkopplaren
 står.
 Fasomkopplare: Med denna omkopplare
väljer du i vilket fasläge subwoofer skall arbeta.
Det är mycket viktigt att den arbetar i fas med
en övriga högtalarna, skulle den inte göra så
kommer basen att delvis släckas ut. Detta
fenomen styrs av högtalarnas placering i rum-
met. I de flesta fall skall omkopplaren vara i läge
NORMAL
. En bra tummregel är att i det läget
där du får ”mest” bas är det rätta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volymkontroll
Låg-passfilter
Automatiskt till/från
Fas-omkopplare
Linjenivå-ingång ,LFE.
Linjenivå-ingång, fullregister.
Högnivå-utgång
Högnivå-ingång
Huvudströmbrytare
Nätsladd.
Page of 16
Display

Download Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) Audio. Information contained in Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).