8144, BJ — LG Washing Machine Service Manual (repair manual). Page 36

View LG 8144 / BJ Service Manual online

10-3 THE EXPLODED VIEW OF DRUM & TUB ASSEMBLY
35
F464
K351
K350
K360
K143
K123
K122
K121
K125
K320
K105
K610
K115
K135
K130
K611
K550
K310
K311
F468
K512
K131
K530
F461
K520
K540
F467
K410
K340
K560
K510
K140
K410
K411
F140
F310
F320
F466
K141
K110
K111
K344
F145
K346
K342
Page of 36
Display

Download LG 8144 / BJ Service Manual (Repair Manual)