P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 7

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

7
Symptom
Trolig orsak
Lösning
Inget ljud.
Ingen startström.
Kontrollera startström kabel.
Ingen ström.
Kontrollera ström kabel och säkring.
Högtalarna inte inkopplade.
Kontrollera högtalar kablage.
Högtalarna trasiga.
Mät talspolens impedans.
Distorderat ljud.
Felaktigt inställd nivåjustering.
Se punkten om inställningar.
Ljudet saknar kraft.
Högtalarna felkopplade, ur fas.
Kontrollera anslutningarna.
Ljudet kommer och går.
Av/på indikator blinkar.
En av förstärkarens skyddskretsar aktiverad. 
Kontrollera att förstärkaren har mellan 5 och 
18 volt, att temperaturen ligger under 90°C, att
inga högtalare är kortslutna, att impedansen
inte understiger 2 ohm (4 ohm i mono).
Ljudet kommer och går.
Nivåjusteringen är ställd för högt.
Se punkten om inställningar.
Av/på indikator blinkar.
Säkringen går.
Felaktig inkoppling eller 
Kontrollera anslutningarna, se 
kortslutning.
avsnitt ”Installations guide”.
Felsökning.
Använd diagrammet för ta reda på vad
som kan vara fel. Kontrollera först att
bilens eget elsystem fungerar som det
skall.
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.