P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 4

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

3. Om Du skall använda förstärkaren i en
simultan koppling (samtidig mono/
stereo), se listan nedan för att få
korrekta värden på de ingående kom-
ponenterna. Dessa komponenter säker-
ställer att förstärkaren inte får en impe-
dans som understiger 2 ohm/kanal. 
P-2510 är enbart tänkt att driva bas-
högtalare med då den har ett frekvens-
omfång på 20-320 Hz.
Anslutning av signal från
huvudenhet.
1. Om Du använder vanliga RCA lågnivå
och inte har en huvudenhet som
lämnar mer än 4 volt, behöver Du bara
koppla in dem på förstärkarens RCA
lågnivåingång.
4
Montage av förstärkare.
Din JBL Power förstärkare kan monteras
nästan var som helst i Ditt fordon, så
länge Du ser till att det inte utsätts för fukt
eller varmluftsutsläpp.
• När Du valt plats för Din förstärkare,
använd förstärkaren som hålmall till
skruvhålen.
• Borra hål i lämplig dimension för Dina
skruvar.
• Skruva fast förstärkaren och se till att
den sitter ordentligt.
Högtalaranslutning.
1. Använd kablage med minst 1,5 mm
2
tjocklek. Skala av ca 6 mm kabel och
anslut till högtalaranslutningen. Var
noga med att koppla högtalarnas fas
rätt. Anslut ej högtalare med en
impedans som understiger 2 ohm
stereo. (Eftersom Power P-2510 är en
mono förstärkare med de två
högtalaranslutningarna parallell
kopplade internt, får den totala
impedansen inte understiga 2 ohm.)
2. Om Du skall bryggkoppla förstärkaren,
följ de anvisningar på förstärkaren
som är märkta ”bridge”. Var noga med
att koppla högtalarens fas rätt. Anslut
ej högtalare med en impedans som
understiger 4 ohm.
FREKVENS
SPOLE
KONDENSA.
Delnings-
6dB/okt. LP
6dB/okt. HP
filter
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8,0mH
530µF
100Hz
6,4mH
400µF
125Hz
5,0mH
318µF
150Hz
4,2mH
265µF
175Hz
3,6mH
227µF
200Hz
3,2mH
198µF
40
+           +
–           –
MADE IN THE U.S.A.
SPEAKER OUTPUTS
FUSE
40A
+BATT
REM
GND
POWER
+ R –
+ R –
– L +
– L +
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
UNIVERSAL INTERFACE
REAR
LEVEL
FREQ
4V
.250V
32Hz
80Hz
320Hz
2V
8
1
2
4
6
12
5
P-2510
Uppkoppling av förstärkare.
(Se bilder 1-6 för mer information.)
1. Skala kablaget ca 6 mm så de skall
passa i anslutningen.
2. Använd kablage med minst 8 mm
2
area till både +12 volt och jord kabel.
Till startström 1,5 mm
2
.
3. Börja med att koppla jorden. Hitta ett
ställe där Du kan göra en
anslutningsyta med ren metall som
hör till bilens chassi. Använd kablage
enl. punkt 2.
4. Anslut sedan +12 volt. Använd kablage
enl. punkt 2.
5. Anslut till sist startström från huvud-
enheten. Använd kablage enl. punkt 2.
Om förstärkaren är kopplad till en
fabriksmonterad huvudenhet med
högnivå behövs ej denna koppling.
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.