P 2510 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual. Page 3

View JBL P 2510 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

3
• Se till att alla anslutningar verkligen
sitter ordentligt och på rätt plats.
Kontrollera med skisser för rätt
högtalarfasning vid bryggkoppling eller
simultankoppling (samtidig stereo/mono
koppling)
• Om förstärkarens säkring av någon
anledning måste bytas, byt då endast till
en säkring med samma värde som
originalsäkringen.
Kontroller och anslutningar.
1. Lågnivåingång från huvudenheten.
2. Högtalaringång från fabriksmonterad
huvudenhet. Förstärkaren känner själv
av på insignalen om den skall slå på
eller av.
3. Lågnivå utgång. Kopplas till ytterligare
en förstärkare eller signalprocessor.
(odelad på P-7520 och delad på 
P-7540)
4. Anslutning ut till högtalare. 2 kanaler
till P-7520, 4 kanaler till P-7540.
5. Säkring. P-7520 30 ampere, 
P-7540 2 stycken 30 ampere och 
P-2510 40 ampere.
6. Strömanslutning. Anslutning för 
+12 volt, jord samt startström.
Ingångs väljare. Välj mellan stereo eller
summerad vänster och höger signal.
7. Ingångs väljare. Välj mellan stereo eller
summerad vänster och höger signal.
8. Nivåjustering. Anpassar ingången för
lågnivå och högnivå till huvudenheten.
9. Väljare för lågnivå utgång. Utsignalen
kan summeras odelad från främre och
bakre ingången eller delad från främre
eller bakre delningsfiltret.
10. Ingångs väljare för bakre kanalerna.
Bestämmer om signalen skall tas från
bakre ingången eller internt från den
främre.
11. Delningsfilter väljare. Bestämmer om
delningsfiltret skall dela högpass (HP)
eller lågpass (LP) eller odelad (FLAT).
12. Delningsfrekvens väljare. Bestämmer
delnings frekvensen för de främre och
bakre kanalerna samt lågnivå
utgången.
FUSE
30A
BRIDGE 
–       R       +
–       L       +
MADE IN THE U.S.A.
+BATT
REM
GND
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
FRONT
REAR
30
FUSE
30A
30
+R–
+R–
–L+
–L+
AUX
OUT
R
L
R
L
FRONT
FRONT
REAR
LINE LEVEL
INPUT
SPKR LEVEL IN
REAR
ST MO
INPUT MODE
LEVEL
INPUT
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
6V
.250V
4V
.250V
FRONT 
F+R
FLAT
REAR
LP
FRT
LP
FRT
REAR
REAR 
XOVER
FLAT HP LP
XOVER
FLAT HP
LP
XOVER
AMP
XOVER
AMP
32Hz
80Hz
320Hz
32Hz
80Hz
2V
2V
320Hz
7540
R
L
LINE LEVEL
INPUT
SPEAKER LEVEL IN
R
+
L
+
AUX
OUT
R
L
30
–       R       +
–       L       +
+BATT
REM
GND
FUSE
30A
MADE IN THE U.S.A.
BRIDGE 
SPEAKER OUTPUTS
POWER
PRE OUT
LEVEL
INPUT MODE
MO ST
4V
.250V
XOVER
FLAT
HP
LP
FLAT
HP
LP
2V
FREQ
32Hz
320Hz
80Hz
9
10
8
7
12
8
11
2
3
4
6
5
1
12
7
11
2
3
1
8
11
12
9
7
4
5
6
P-7520
P-7540
Page of 8
Display

Click on the first or last page to see other P 2510 (serv.man11) service manuals if exist.