GTO1200t (serv.man5) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
GTO1200t (serv.man5)
Pages
4 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
689.79 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
gto1200t-sm5.pdf
Date

View JBL GTO1200t (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

subwoofer
behuizingen
handleiding
AANWIJZINGEN EN TIPS ROND DE INSTALLATIE
DANK U 
voor de aanschaf
van een JBL GTO subwoofer
behuizing. Dit product is ont-
wikkeld voor een geweldige
basweergave van een com-
pacte en gemakkelijk te
installeren behuizing.
Om een optimaal resultaat
met uw behuizing te krijgen
raden we u dringend aan de
installatie over te laten aan
een gekwalificeerde techni-
cus. Bijgaande aanwijzingen
laten zien hoe uw aanwinst in
principe wordt geïnstalleerd,
maar niet in detail hoe dat in
uw specifieke auto dient te
gebeuren. Wanneer u niet
beschikt over de noodzake-
lijke kennis en/of gereed-
schappen, laat het dan aan
een vakman over. Vraag zono-
dig uw geautoriseerde JBL
car-audio dealer om advies
over professionele installatie.
In het geval u een beroep op
garantie wilt doen is het
belangrijk dat u de oor-
spronkelijke kassabon en het
serienummer bewaart zodat
wij u beter kunnen helpen.
WAARSCHUWING: 
het luid afspelen van muziek
in een auto kan uw gehoor
blijvend beschadigen en
bovendien het horen van het
verkeer om u heen belemme-
ren; bovendien is het straf-
baar. Daarom raden we u aan
op een laag of normaal niveau
af te luisteren in uw auto. JBL
accepteert geen aansprake-
lijkheid voor gehoorbe-
schadiging, letsel of andere
schade veroorzaakt door
gebruik of misbruik van dit
product.
AANWIJZINGEN EN
TIPS ROND DE
INSTALLATIE
• Gebruik bij de installatie
altijd een veiligheidsbril.
• Zet alle audiosystemen en
andere elektrische appara-
ten uit voor u start. Koppel
de (-) negatieve leiding van
de autobatterij los.
• Controleer aan beide zijde
van de voorgenomen plaats
of de ruimte vrij is. Contro-
leer of schroeven en draden
niet in conflict komen met
remleidingen of brandstof-
leidingen en dat de bedra-
ding op geen enkele wijze de
veiligheid in gevaar brengt.
• Bij het maken van elek-
trische verbindingen contro-
leren of ze goed verbonden
zijn en afdoende geïsoleerd.
• Gebruik een mes om overbo-
dig textiel of vinyl te verwij-
deren voordat u gaten boort
of zaagt om te vermijden dat
de stof in de boor of zaag
blijft steken.
• Monteer geen luidsprekers
op plaatsen waar ze nat
kunnen worden.
• Wanneer de zekering ver-
vangen dient te worden
altijd hetzelfde type en
dezelfde waarde nemen als
die van het origineel.
Nederlands 
KIEZEN VAN EEN
GESCHIKTE PLAATS
VOOR DE KAST
Kies een plaats die niet in het
gedrang komt met bagage,
neerklappende stoelen en het
kofferdeksel. De geschiktste
plaats is meestal een hoek in
de bagageruimte.
Zet de kast stevig vast met de
vier bijgeleverde zelftappende
boutjes.
Verbind de luidsprekerkabel
met de kast als aangegeven in
afbeelding 1.
Let hierbij op de volgende
punten:
Gebruik minimaal 0,5 mm
2
luidsprekerkabel voor deze
verbinding.
Afbeelding 1. 
AANSLUITEN VOEDING
HEAD UNIT
AMP
BATTERY
Speaker Out
Remote
Turn-On
R
L
Nederlands 
TECHNISCHE GEGEVENS
Verklaring van conformiteit
Wij, Harman Consumer International
2, Route de Tours
72500 Château-du-Loir
France
verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat de producten
beschreven in deze handleiding aan de volgende technische
richtlijnen voldoen:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Emmanuel Millot
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, France 9/03
JBL Consumer Products  
2, route de Tours, 72500 Chateau-du-Loir, France
www.jbl.com
© 2003 Harman International Industries, Incorporated
JBL is a registered trademark of 
Harman International Industries, Incorporated.
Part No. GTOENCOM8/03
GTO1000B
GTO1200B
GTO1000T
GTO1200T
Type:
Bass Reflex
Bass Reflex
Bass Reflex
Bass Reflex
RMS belastbaarheid:
250 W
250 W
250 W
250 W
Max. Belastbaarheid:
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
Gevoeligheid 
93 dB
94 dB
93 dB
94 dB
(2.83V, 1m):
Frequentiebereik:
32 Hz – 300 Hz
26 Hz – 300 Hz
32 Hz – 300 Hz
26 Hz – 300 Hz
Im
pedantie:
4 ohm4 ohm4 ohm
4 ohm
Afmetingen (L x B x H):
Dia: 289 mm x 550 mm
Dia: 330 mm x 550 mm
395 mm x 410 mm x 335 mm
455 mm x 440 mm x 360 mm
Voor aanspraak op garantie is een geldig serienummer vereist.
Wijzigingen in uitvoering en specificatie voorbehouden.
Nederlands 
Page of 4
Display

Download JBL GTO1200t (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL GTO1200t (serv.man5) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL GTO1200t (serv.man5) Car Audio. Information contained in JBL GTO1200t (serv.man5) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).