DA 6502 (serv.man6) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
DA 6502 (serv.man6)
Pages
8
Size
303.25 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
da-6502-sm6.pdf
Date

View JBL DA 6502 (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

D
E
C
A
D
E
A M P L I F I E R S   D A 4 0 0 2 ,   D A 6 5 0 2 ,   D A 3 5 0 4 ,   D A 1 0 0 2
G E N U I N E   J B L
2
Förstärkar funktioner.
• 4, 3 el. 2 kanaler (DA3504), 2 el. 1
kanaler (DA4002, DA6502, DA1002).
• Simultan kopplingsbart stereo/mono
samtidigt.
• Inbyggt elektroniskt delningsfilter med
12dB/okt. branthet.
• Överdimensionerad MosFet
strömförsörjning.
• Högtalar ingång med flytande jord för
fabriksmonterade huvudenheter.
• Ställbar ingångskänslighet (250mV-4V)
• Helt kompementärt utgångssteg med
klass-A spänningsförstärkning.
• Guldplätterade in och utgångar.
• 2 ohm stabilt (stereo).
• Av/på indikator.
Angående denna manual.
För att erhålla maximal prestanda
uppmanar vi Er att läsa igenom denna
manual noga innan Ni påbörjar
installationen och användande av Er nya
JBL Decade förstärkare. Studera gärna
applikations guiden för idéer och tips.
Spara denna manual för eventuellt
framtida bruk.
VIKTIGT! Att installera en förstärkare kan
kräva viss erfarenhet i hur man gör. Om
Du, efter att ha läst manualen, känner Dig
osäker på hur man gör, ta kontakt med en
auktoriserad JBL installatör.
Installationstips.
• JBL Decade förstärkarna har fem olika
skyddskretsar som övervakar och
stänger av förstärkaren om spänningen
sjunker under 5 volt eller överstiger 18
volt, om steget blir mer än 90°C, om
kortslutning sker eller att strömuttaget
blir för stort.
• Innan installationen påbörjas, stäng av
alla elektriska system i bilen och koppla
bort den negativa (svarta) sladden från
batteriet.
• Vid installationsplatsen, kontrollera att
det inte finns dolda slangar eller kablar
som kan skadas vid borrning. Se upp
med att vissa bilar har bensintanken
mot ryggstödet.
• Kontrollera bakom paneler att skruvar
verkligen får plats utan att ta i eller
skada något.
• Använd skyddsglasögon när Du borrar.
• Separera ström och signalkablage från
varandra, då de kan ge störningar.
• Se till att alla anslutningar verkligen
sitter ordentligt och på rätt plats.
Kontrollera med skisser för rätt högtalar
polarisering vid bryggkoppling eller
simultankoppling (samtidig
stereo/mono koppling)
• Om förstärkarens säkring av någon
anledning måste bytas, byt då endast
till en säkring med samma värde som
originalsäkringen.
Tack
för att Du valt en ny JBL Decade
förstärkare. Decade förstärkarna erbjuder
den senaste teknologin inom
förstärkarbyggande, vilket garanterar Dig
ett rent och distorsionsfritt ljud. Bortsett
från ingångar av RCA typ, finns även
ingångar med flytande jord för att koppla
en fabriksmonterad huvudenhet direkt till
förstärkaren utan brus och distorsion. Alla
JBL Decade förstärkare har inbyggda
delningsfilter för enklare utbyggnad utan
externa processorer.
+
+
LEFT
RIGHT
+
BRIDGED
SPEAKER OUTPUT
POWER
FUSE
20 AMP
REM
GND(
) BATT(
+
)
20
3
4
5
DA4002/DA6502
3
Kontroller och anslutningar.
1. Lågnivåingång från huvudenheten.
2. Högtalar ingång från fabriksmonterad
huvudenhet. Förstärkaren känner själv
av på insignalen om det skall slå på
eller av er själv av på insignalen om
den.
3. Anslutning ut till högtalare.
4. Säkring. DA4002: 15 ampere, DA6502:
20 ampere, DA1002: 2x 20 ampere, 
DA3504: 30 ampere.
5. Strömanslutning. Anslutning för 
+12 volt, jord samt startström.
6. Ingångsväljare. Välj mellan stereo eller
summerad vänster och höger signal.
7. Nivåjustering. Anpassar ingången för
lågnivå och högnivå till huvudenheten.
8. Delningsfilterväljare DA4002, DA6502,
DA3504: Bestämmer om delingsfiltret
skall dela högpass (HP) @120Hz, låg-
pass (LP) @80Hz eller fullregister
(FLAT). DA1002: lågpass (70Hz el.
100Hz) eller fullregister.
9. Basförstärkning. Ger en förstärkning på
SPEAKER
INPUT
INPUT
MODE
SPEAKER
INPUT
INPUT
MODE
STEREO
MONO
L
+
R
+
LINE INPUT
R
L
BASS
EQ
BASS
EQ
INPUT
LEVEL
INPUT
LEVEL
CROSS
OVER
CROSS
OVER
OFF 6dB
+
OFF 6dB
+
LPF
HPF
FLAT
LPF
HPF
FLAT
LINE INPUT
R
L
STEREO
MONO
L
R
+
250mV 
4V
250mV 
4V
8
7
6
9
2
1
SPEAKER INPUT
LINE INPUT
R
L
BASS EQ
INPUT
LEVEL
L
+
+
R
R
L
OFF
6dB
+
CROSSOVER
LPF
HPF
FLAT
250mV 
4V
+
+
+
REAR
LEFT
RIGHT
+
+
LEFT
RIGHT
BRIDGED
+
BRIDGED
SPEAKER OUTPUT
FRONT
POWER
FUSE
30 AMP
REM
GND(
) BATT(
+
)
30
2
7
8
9
1
7
2
1
6
3
4
5
L
L
+
+
+
R
R
R
+
SPEAKER INPUT LINE INPUT
R
L
250mV 
4V
BASS EQ
INPUT LEVEL
L
OFF
6dB
+
LOW PASS
FILTER
OFF
70Hz 100Hz
DA1002
SPEAKER OUTPUT
+
+
+
POWER
REM
GND(
) BATT(
+
)
BRIDGED
RIGHT
LEFT
FUSE
20 AMP
20 AMP
20 AMP
20
20
DA3504
3
5
4
2
1
7
8
9
4
Högtalaranslutning.
1. Använd kablage med minst 1,25 mm
2
tjocklek. Skala av ca 6 mm kabel och
anslut till högtalaranslutningen. Var
noga med att koppla högtalarnas fas
rätt. Anslut ej högtalare med en
impedans som understiger 2 ohm.
2. Om Du skall bryggkoppla förstärkaren,
följ de anvisningar på förstärkaren som
är märkta  bridge . Var noga med att
koppla högtalarens fas rätt. Anslut ej
högtalare med en impedans som
understiger 4 ohm.
3. Om Du skall använda förstärkaren i en
simultan koppling (samtidig mono/
stereo), se listan nedan för att få
korrekta värden på de ingående kom-
ponenterna. Dessa komponenter säker-
ställer att förstärkaren inte får en im-
pedans som understiger 2 ohm/kanal.
Anslutning av signal från
huvudenhet.
1. Om Du använder vanliga RCA lågnivå
och inte har en huvudenhet som lämnar
mer än 4 volt, behöver Du bara koppla
in dem på förstärkarens RCA
lågnivåingång.
2. Om Du använder en fabriksmonterad
huvudenhet, anslut denna till
högnivåingången på förstärkaren enligt
följande: 
Montage av förstärkare.
Din JBL Decade förstärkare kan monteras
nästan var som helst i Ditt fordon, så
länge Du ser till att det inte utsätts för fukt
eller varmlufts utsläpp.
1. När Du valt plats för Din förstärkare,
använd förstärkaren som hålmall till
skruvhålen.
2. Borra hål i lämplig dimension för Dina
skruvar.
3. Skruva fast förstärkaren och se till att
den sitter ordentligt.
Uppkoppling av förstärkare.
(Se figur 1-6.)
1. Strömanslutning. Skala kablaget ca 
6 mm så de skall passa i anslutningen.
2. Använd kablage med minst 2 mm
2
till
DA4002, 2,5 mm
2
till DA6502, DA1002
och DA3504. Detta gäller både +12 volt
och jord. Till startströmmen minst 
2,5 mm
2
, gäller alla steg. Börja med att
koppla jorden. Hitta ett ställe där Du kan
göra en anslutningsyta med ren metall
som hör till bilens chassi. Använd
kablage enl. punkt 2. Anslut sedan 
+12 volt. Använd kablage enl. punkt 2.
Anslut till sist startström från
huvudenheten. Använd kablage enl.
punkt 2.
FREQUENCY
INDUCTOR
CAPACITOR
Crossover 
6dB/oct. LP
6dB/oct. HP
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8.0mH
530µF
100Hz
6.4mH
400µF
125Hz
5.0mH
318µF
150Hz
4.2mH
265µF
175Hz
3.6mH
227µF
200Hz
3.2mH
198µF
Page of 8

Download JBL DA 6502 (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL DA 6502 (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL DA 6502 (serv.man6) Car Audio. Information contained in JBL DA 6502 (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).