DA 3504 (serv.man11) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
DA 3504 (serv.man11)
Pages
8
Size
306.84 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
da-3504-sm11.pdf
Date

View JBL DA 3504 (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

D
E
C
A
D
E
F O R S T Æ R K E R E   D A 4 0 0 2 ,   D A 6 5 0 2 ,   D A 3 5 0 4 ,   D A 1 0 0 2
G E N U I N E   J B L
2
Decade Effektforstærkerne
• 4/3/2 kanals (DA3504), 2/1 kanals (DA
4002, DA6502, DA1002)
• Tri-Mode, Samtidig Stereo plus Mono
• Indbygget 12 dB/okt elektronisk
delefilter
• OFR (Oversized Floating Rail) MOS-FET
strømforsyning
• Floating Ground Factory Head-Unit
indgang på højttalerniveau
• Variabel indgangsfølsomhed (250 mV -
4V)
• Fuldt komplementært udgangstrin med
klasse A spændingsforstærkning
• Forgyldte strøm-, indgangs- og
udgangstilslutninger
• Høj Stabilitet i 2-ohms belastninger
• Tænd/sluk LED
Brug brugsvejledningen
For optimal ydelse fra din JBL Decade
forstærker, anbefaler vi at hele denne
brugsvejledning læses nøje inden
installation og ibrugtagning. Især afsnittet
om systemforslag bør gennemgåes for
ideer om sammensætning og udvidelse af
dit anlæg. Brugsvejledningen bør
opbevares et sikkert sted til fremtidig
brug.
VIGTIGT: En vellykket bilstereo-
installation forudsætter både erfaring i og
kendskab til en række områder indenfor
mekanik og elektronik. Denne vejledning
kan kun give en generel indføring i
monteringen af din JBL Decade
effektforstærker. De specifikke krav som
netop din bil stiller kan i sagens natur ikke
tages med. Hvis du ikke føler dig helt
sikker, bør du tale med din JBL Decade
forhandler om en professionel
installation.
Råd og advarsler
• JBL Decade forstærkerne har
beskyttelseskredsløb der slukker i til-
fælde af følgende fejltilstande: elektrisk
spænding under 5 V DC, elektrisk
spænding over 18 V DC, temperatur
over 90
C, kortslutning eller for stort
strømtræk. For den optimale ydelse, bør
man vælge en placering der forebygger
disse fejltilstande.
• Før installation, sluk for lydanlægget og
alle bilens elektriske apparater. Afbryd
batteriets stelledning inden arbejde
påbegyndes.
• Undgå at bore eller skære i benzintank,
benzinledninger, bremsekabler,
hydraulikledninger, vakuumledninger
eller elektriske ledninger ved
installationen. Kig altid bag paneler før
du skærer eller borer.
• Kontrollér at højttaleren kan være på
den valgte plads før du skærer eller
borer. Husk at monteringsskruer kan
trænge ind bag overfladen.
• Brug altid beskyttelsesbriller ved
arbejde med værktøj.
• Signalkabler bør holdes væk fra strøm-
og højttalerkabler.
• Enhver signalforbindelse skal være ren,
isoleret og meget stram. Følg nøje plus
og minus angivelserne bag på
forstærkeren ved højttalertilslutning.
Læs nøje systemforslagene omkring
brug af forstærkeren i stereo, brokloblet
mono, bi-ampet eller i Tri-Mode.
• Forstærkerens sikring må kun udskiftes
med en sikring af samme værdi og
type. Brug aldrig andre sikringer.
Tillykke 
med valget af JBL Decade
effektforstærker. Alle Decade effekttrin
benytter de sidste nye JBL teknologiske
landvindinger indenfor diskret kredsløbs-
opbygning. Det sikrer lav forvrængning
og fremragende renhed og klarhed i
lyden. Udover phonotilslutninger,
benytter JBL Decade forstærkerne
Floating Ground Factory Head-Unit
Interface
TM
, for let, forvrængningsfri
tilslutning til fabriksinstallerede anlæg.
Alle JBL Decade effektforstærkere har
indbygget elektronisk delefilter for let
udvidelse af anlægget uden dyre eksterne
processorer.
+
+
LEFT
RIGHT
+
BRIDGED
SPEAKER OUTPUT
POWER
FUSE
20 AMP
REM
GND(
) BATT(
+
)
20
3
4
5
DA4002/DA6502
3
Tilslutninger og kontrolfunktioner
1. Forforstærkerindgang på linieniveau -
Tilsluttes signal på linieniveau fra
headunit.
2. Floating Ground Factory Head-Unit
Interface på højttalerniveau - Tilsluttes
højttalerudgange fra headunit.
Automatisk tænd/sluk af forstærkeren
ved brug af fabriksinstalleret radio. 
(2-kanaler DA4002, DA6502, DA1002, 
2 sæt to-kanals tilslutninger DA3504, 
4-kanals tilslutninger DA3504)
3. Højttalerudgange
4. Sikring - DA4002:15A ATC, DA6502:20A
ATC, DA1002:2 x 20A ATC, DA3504:30A
ATC.
5. Strømtilslutning - Tilslutning for 12V+,
Gnd (stel) og Remote Ind
6. Indgangs Modeomskifter - Lægger
venstre og højre signal sammen
7. Indgangsniveauregulering - Justerer
indgangsfølsomhed for linieindgange
og højtterniveauindgange.
8. Delefilterindstilling - På DA4002,
DA6502, DA3504 vælges enten HPF
højpas 120 Hz, LPF lavpas 80 Hz eller
FLAT ufiltreret fuldt frekvensområde.
På DA1002 vælges enten 70 Hz eller
100 Hz lavpas.
9. Bass EQ - Hæver basniveau med 6 dB
ved 50 Hz.
SPEAKER
INPUT
INPUT
MODE
SPEAKER
INPUT
INPUT
MODE
STEREO
MONO
L
+
R
+
LINE INPUT
R
L
BASS
EQ
BASS
EQ
INPUT
LEVEL
INPUT
LEVEL
CROSS
OVER
CROSS
OVER
OFF 6dB
+
OFF 6dB
+
LPF
HPF
FLAT
LPF
HPF
FLAT
LINE INPUT
R
L
STEREO
MONO
L
R
+
250mV 
4V
250mV 
4V
8
7
6
9
2
1
SPEAKER INPUT
LINE INPUT
R
L
BASS EQ
INPUT
LEVEL
L
+
+
R
R
L
OFF
6dB
+
CROSSOVER
LPF
HPF
FLAT
250mV 
4V
+
+
+
REAR
LEFT
RIGHT
+
+
LEFT
RIGHT
BRIDGED
+
BRIDGED
SPEAKER OUTPUT
FRONT
POWER
FUSE
30 AMP
REM
GND(
) BATT(
+
)
30
2
7
8
9
1
7
2
1
6
3
4
5
L
L
+
+
+
R
R
R
+
SPEAKER INPUT LINE INPUT
R
L
250mV 
4V
BASS EQ
INPUT LEVEL
L
OFF
6dB
+
LOW PASS
FILTER
OFF
70Hz 100Hz
DA1002
SPEAKER OUTPUT
+
+
+
POWER
REM
GND(
) BATT(
+
)
BRIDGED
RIGHT
LEFT
FUSE
20 AMP
20 AMP
20 AMP
20
20
DA3504
3
5
4
2
1
7
8
9
4
Højttalertilslutning
1. Med højkvalitets højttalerkabel på
mindst 1,25 mm
2
diam., tilsluttes
højttalerne med korrekt polaritet til
forstærkerens højttalerudgange. (N.B.
Den samlede impedans af højttalerne
tilsluttet udgangene skal være mindst 
2 ohm, når forstærkeren er i brug.)
2. Ved brokobling, forbindes
højttalerkabel med korrekt polaritet til
terminalerne mærket “bridge”. (N.B.
Den samlede impedans af højttalerne
tilsluttet udgangene skal være mindst 
4 ohm, når forstærkeren er i brug.)
3. Ved Tri-Mode funktion (stereo og mono
samtidig til et eller to par
hovedhøjttalere plus en subwoofer), se
hosstående tabel for korrekte
kondensator- og spoleværdier til at dele
signalet med bas til subwoofer og
mellemtone og diskant til
hovedhøjttalerne. Disse passive
komponenter sikrer også at
impedansen ikke kommer under 2 ohm.
Tilslutning af headunit
1. Ved tilslutning af headunit med
almindelige phonostik og
udgangsspænding lavere end 4V,
tilsluttes signalkabler med phonostik
mellem headunit og forstærker.
2. Ved tilslutning til fabriksinstalleret
headunit eller headunit der kun har
højttalerudgange, tilsluttes
højttalerkabel mellem headunit og
forstærker. Bemærk farvekoderne:
Montering
JBL Decade forstærkere kan monteres
næsten overalt i bilkabinen. De bør dog
ikke placeres i nærheden af
varmluftsåbninger.
1. På den valgte monteringsplads, bruges
forstærkeren som skabelon, så
skruehullerne kan markeres tydeligt.
2. Et lille hul forbores ved hver markering.
3. Forstærkeren monteres og skruerne
strammes godt. 
Strømtilslutning
Se Figur 1-6 for tilslutninger.
1. Strøm- remote- og højttalerkabler
afisoleres ca. 0,5 cm, så den bare
kabelende kan føres på plads.
2. Find den tre-dobbelte tilslutning
mærket +Batt, Rem og Gnd. Tilslut et
sort kabel (mindst 2 mm
2
til DA4002, og
mindst 2,5 mm
2
til DA6502, DA1002 og
DA3504) mellem Gnd (stelterminal) og
nærmeste metalchassisdel. Dernæst,
tilslut et rødt kabel (mindst 2 mm
2
til
DA4002, og mindst 2,5 mm
2
til DA6502,
DA1002 og DA3504) mellem bilens
+12V batteriterminal og forstærkerens
+Batt terminal. Til sidst, tilslut et blåt
kabel (mindst 1,25 mm
2
) mellem
forstærkerens Rem terminal og
headunits Rem udgang.
FREKVENS
SPOLE
KONDENSATOR
Delefilter 
6dB/okt. LP
6dB/okt. HP
(4 ohm)
(4 ohm)
75Hz
8,0mH
530µF
100Hz
6,4mH
400µF
125Hz
5,0mH
318µF
150Hz
4,2mH
265µF
175Hz
3,6mH
227µF
200Hz
3,2mH
198µF
Page of 8

Download JBL DA 3504 (serv.man11) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL DA 3504 (serv.man11) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL DA 3504 (serv.man11) Car Audio. Information contained in JBL DA 3504 (serv.man11) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).