CS 12 (serv.man2) — JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
CS 12 (serv.man2)
Pages
3 Few pages! See other manuals at the bottom of the first or last page.
Size
748.85 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
cs-12-sm2.pdf
Date

View JBL CS 12 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

TAK
fordi du valgte JBL CS Series 
bilstereo højttalere. Denne brugsvejledning 
er opbygget så installationen bliver så let og 
fejlfri som muligt. Den bør læses grundigt inden 
du går i gang. Kvittering og brugsvejledning bør 
opbevares et sikkert sted til eventuel senere brug.
subwoofer
Brugsvejledning
INSTALLATION RÅD OG
ADVARSLER
VALG AF SYSTEM
VIGTIGT! 
En vellykket subwooferinstallation
forudsætter erfaring og kendskab. 
Har du ikke det nødvendige værktøj
eller ikke er helt kvalificeret,
kontakt din autoriserede JBL
forhandler om en professionel
installation.
Til eventuel brug i forbindelse med
service under garanti, bør du
notere serienummeret og opbevare
det sammen med dateret kvittering.
ADVARSEL! HØJ MUSIK
OG HØRELSEN
Spil aldrig så højt at du ikke kan
høre trafikken. Spil aldrig så højt at
det kan give permanent høreskade.
Brug moderat niveau under kørsel.
JBL fralægger sig ethvert ansvar
for høreskader, fysiske skader eller
materielle skader som følge af brug
eller misbrug af dette produkt.
CS subwoofere er optimeret til
bedste præstation i kompakte
lukkede, basrefleks og færdigsam-
lede båndpas systemer. Montering i
Infinite Baffle (fri luft) er mulig, men
med stærkt reduceret power
handling uden kabinettets "luft-
fjeder" til at kontrollere membra-
nen. Derfor frarådes Infinite Baffle
montering af CS subwoofere.
Faktorer bag valg af system: Hvad
er din musiksmag? Hvor stor er
forstærkeren? Hvor meget plads er
der til en subwoofer?
I et lukket system er luften som et
fjeder mod membranen. Derfor
giver et lukket system bedst styr på
membranen, større power handling
end andre systemer og bedre lyd-
kvalitet end andre systemer. Derfor
er det velegnet til alle musik
stilarter. Et lukket system er let at
konstruere og der findes mange
færdigsamlede kabinetter. Et
korrekt beregnet lukket kabinet er
altid mindre end andre kabinets-
typer optimeret til samme bas-
enhed. Derfor fylder  det mindre i
bilen.
Basrefleks giver større lydtryk
omkring 40 - 50 Hz, men er mindre
effektiv i det laveste oktav (under
40 Hz) og har mindre kontrol og
ringere power handling. Med en
lille forstærker giver basrefleks
højere lydtryk med mindre effekt.
Basrefleks er også velegnet til
mange musik stilarter. Konstrukti-
onen af et basreflekssystem er
meget kritisk. Det bygges præcist
efter specifikationerne. Den indre
luftvolumen og portens diameter og
længde har et meget veldefineret
relation til subwooferens karak-
teristika. Der findes færdigsamlede
basreflekssystemer, men det kan
være svært at tilpasse et færdig-
samlet system til bashøjttaleren.
Ved valg af basrefleks, tilrådes at
det bygges af din forhandler. 
Hvis du vil bygge selv, bør du lade
forhandleren kontrollere dine
kabinetsberegninger først. 
Det optimale basreflekssystem er
altid større end det optimale
lukkede system for samme bashøjt-
taler og optager derfor mere plads i
bilen.
Båndpas kabinetter giver ofte det
kraftigste lydtryk fra en given sub-
woofer/forstærker kombination,
men på bekostning af præcision i
lyden. Hvis dit højeste ønske er
kraftigt lydtryk frem for alt, bør du
vælge båndpas. Beregning af bånd-
pas er kompliceret, så brug af PC
og et program til kabinetsberegning
anbefales. Hvis du er en erfaren
bilstereo installatør eller har kend-
skab til kabinetsbygning, kan du
bygge et kabinet beskrevet ved
"Specifikationer" i denne manual.
Man kan også købe et færdigt
båndpas kabinet optimeret til størst
muligt lydtryk fra enhver basenhed.
Men du skal være klar over at et
båndpas kabinet bliver temmelig
stort og fylder meget i bilen.
Dansk 
Dansk 
SPECIFIKATIONER
Overensstemmelseserklæring
Vi,  Harman Consumer International
2, Route de Tours
F-75000 Château-du-Loir
Frankrig
erklærer hermed på eget ansvar at produkter som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 55013/A14:1999
EN 55020/A14:1999
Emmanuel Millot
Harman Consumer International
Chateau-du-Loir, Frankrig. 5/03
JBL Consumer Products
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
1.800.336.4JBL (4525) • FAX 1.516.682.3523 • www.jbl.com
© 2003 Harman International Industries, Incorporated
JBL is a registered trademark of 
Harman International Industries, Incorporated.
Part No. CSSUBOMEURO5/03
CS12
CS10
Effekthåntering
500 W Spids, 125 W RMS
400 W Spids, 100 W RMS
Følsomhed (2,83V, 1m)
92 dB
91 dB
Frekvensgang
38 Hz – 500 Hz
38 Hz – 800 Hz
Monteringsdybde
127 mm
116 mm
Udskæringsdiameter
277 mm
229 mm
Thiele/Small Parametre
Nominel Impedans:
4  ohm
4 ohm
Revc
3,58 ohm
3,6 ohms
Fs
24,7 Hz
29,6 Hz
Vas
144 Liter
63 Liter
Qms
7,34
6,87
Qes
0,41
0,44
Qts
0,39
0,42
Mms
119 g
85 g
Levc
2,3 mH
2 mH
Lukket kabinet Specifikationer
Indre Volumen
35 Liter
30 Liter
Basrefleks kabinet Specifikationer
Indre Volumen
50 Liter
40 Liter
Port Diameter
60 mm
50 mm
Port Længde
130 mm
160 mm
Bandpass kabinet Specifikationer
Lukket Kammer Volumen
35 Liter
30 Liter
Basrefleks Kammer Volumen
50 Liter
40 Liter
Port Diameter
120 mm
100 mm
Port Længde
60 mm
130 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på 
fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.
Page of 3

Download JBL CS 12 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL CS 12 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL CS 12 (serv.man2) Car Audio. Information contained in JBL CS 12 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).