SCS 125 Sub (serv.man4) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
SCS 125 Sub (serv.man4)
Pages
7
Size
139.53 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-125-sub-sm4.pdf
Date

View JBL SCS 125 Sub (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

TM
SCS125
Handledning
fır enkel
installation 
Tack
fır att du har valt JBL. I ıver 50 „r har JBL varit engagerat i
varje aspekt av ljudinspelning och ljud„tergivning inom musik och
film, fr„n livekonserter till „tergivning av inspelat ljud i ditt hem, i
din bil eller p„ ditt kontor.
Vi −r ıvertygade om att den JBL-hıgtalare du har valt kommer att
motsvara dina fırv−ntningar till fullo. Vi −r ocks„ ıvertygade om att
du „ter v−ljer JBL, n−r du n−sta g„ng ska kıpa ytterligare
ljudutrustning till ditt hem, din bil eller ditt kontor.
JBL Consumer Products
®
Fem satellithıgtalare fır v−nster
och hıger kanal samt center- och
surroundkanaler. Med h„llare fır
v−ggmontering.
Aktiv subwoofer.
Tre 6-meters hıgtalarkablar fır anslutning
fr„n receiver till subwoofer.
Tre 4,5-meters hıgtalarkablar fır anslutning
fr„n subwoofer till fr−mre satellithıgtalare.
Tv„ 12-meters hıgtalarkablar fır anslutning
fr„n receiver till bakre satellithıgtalare.
Detta ing„r:
P„ hyllor.
P„ v−ggen. V−ggh„llare
medfıljer.
Monteringsalternativ
P„ extra stativ. FS300
Subwoofer
Surroundhıgtalare
5 – 6 ft.
Satellit- och surroundhıgtalare
V−ggmontering
F−st plattan i v−ggen.
Skjut i hıgtalaren i
upph−ngningsanordningen.
Placera hıgtalare och
upph−ngningsanordning p„
v−ggplattan.
ett.
Hıgtalarplacering
Satellitter
0-2 ft.
Du m„ste sj−lv skaffa l−mpliga skruvar och pluggar och s−tta i dem p„ 
r−tt s−tt s„ att hıgtalarna sitter s−kert.
0 - 60 cm
1,5-
1,8 m
tv„.
Hıgtalaranslutningar
Skilj ledarna p„
hıgtalarkablarna „t enligt
bilden och skala av isoleringen
i −ndarna. Anslutningar p„
hıgtalare och fırst−rkare har
motsvarande plus- och
minusmarkeringar. Plus-ledaren
p„ hıgtalarkabeln −r markerad
med en linje. Det −r viktigt att
ansluta alla hıgtalare p„ samma
s−tt: (+) p„ hıgtalaren ska g„
till (+) p„ fırst−rkaren och (-)
p„ hıgtalaren till (-) p„
fırst−rkaren. Anslutning Òi fel
fasÒ resulterar i tunt ljud, svag
bas och en d„lig stereobild.
Anslutningstips
Hıgtalarniv„
Right Front
Right Surround
Left Front
Left Surround
Center
+      –
+      –
+      –
L
C
R
+
L
C
R
Speaker-Level Input
Subwoofer
Left Front
+      –
Left Surround
Center
Right Front
+      –
Right Surround
Receiver
Speaker-Level Output
Hıgtalaranslutning
V−nster front
Center
Hıger front
V−nster surround
Hıger
Page of 7

Download JBL SCS 125 Sub (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL SCS 125 Sub (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 125 Sub (serv.man4) Audio. Information contained in JBL SCS 125 Sub (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).