SCS 10 (serv.man8) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
SCS 10 (serv.man8)
Pages
10
Size
238.3 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-10-sm8.pdf
Date

View JBL SCS 10 (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
B R U K S A N V I S N I N G
PRODUKTLINJE:
SCS 10
(230V)
SCS 20
(230V)
MÅL: Att ge konsert- och bioupplevelser i hemmiljö med hjälp av JBL:s
ledande teknik.
SATELLITER: Titanlaminerade kupoldiskanter, slutna lådor
SUBWOOFER: Basreflexlåda
PORTKONSTRUKTION: Trattformig FreeFlow™
PRODUKTBETECKNING: Cinema Loudspeaker Series
®
MODELL-
NUMMER:
SCS 10
SCS 20
SVENSK
D E T T A   I N G Å R   I   S C S 1 0 :
Fyra satellithögtalare för
vänster och höger frontkanal
samt surroundkanalerna.
Väggfästen.
En centerhögtalare med stöd
och skyddsplatta. För att
montera skyddsplattan, måste
du först ta av gummifötterna.
Aktiv subwoofer.
2
I över femtio år har JBL sysslat
med inspelning och återgivning
av musik och filmljud, från
konserter till ljudåtergivning i
hemmet, i bilen och på
arbetsplatsen. 
Vi är övertygade om att den
utrustning du har köpt kommer
att leva upp till alla dina
förväntningar. Vi tror också att
du kommer att välja JBL igen
när du ska köpa ytterligare
ljudutrustning till hemmet, bilen
eller arbetsplatsen.
JBL Consumer Products
T A C K   F Ö R   A T T   D U   V A L D E   J B L
Två 6,1 meters högtalarkablar
för anslutning från receiver till
subwoofer.
Två 4,6 meters högtalarkablar
för anslutning från subwoofer
till fronthögtalare.
Tre 12,2 meters högtalarkablar
för anslutning från receiver 
till vänster och höger bakre
satellithögtalare och
centerhögtalare.
D E T T A   I N G Å R   I   S C S 2 0 :
Fyra satellithögtalare för
vänster och höger frontkanal
samt surroundkanalerna.
Väggfästen.
En centerhögtalare med stöd
och skyddsplatta. För att
montera skyddsplattan, måste
du först ta av gummifötterna.
Aktiv subwoofer.
Två 6,1 meters högtalarkablar
för anslutning från receiver till
subwoofer.
Två 4,6 meters högtalarkablar
för anslutning från subwoofer
till fronthögtalare.
Tre 12,2 meters högtalarkablar
för anslutning från receiver 
till vänster och höger bakre
satellithögtalare och
centerhögtalare.
SVENSK
3
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surroundhögtalare
Fronthögtalare
Avståndet mellan de två
fronthögtalarna bör vara lika
stort som avståndet mellan
fronthögtalarna och lyssnings-
positionen. Högtalarna bör
placeras på ungefär samma
höjd från golvet som lyssnarens
öron, eller så kan högtalarna
vinklas mot lyssnaren.
Centerhögtalaren bör placeras
något bakom vänster och höger
fronthögtalare, och inte mer än
60 cm ovanför eller nedanför
diskantelementen i vänster och
höger fronthögtalare. 
Det är ofta lämpligt att placera
centerhögtalaren ovanpå TV-
apparaten, som teckningen
visar. Använd det medföljande
stödet för att rikta högtalaren
mot lyssnaren.
De båda surroundhögtalarna
bör placeras något bakom
lyssningspositionen. I
idealfallet bör de riktas mot
varandra och placeras högre
än lyssnarens öron. Om detta
inte är möjligt kan de placeras
på en vägg bakom lyssnings-
positionen, riktade framåt. 
Surroundhögtalarna bör inte ha
en framträdande roll. 
Prova olika placeringar tills du
hör ett diffust omgivande ljud
tillsammans med program-
materialet från fronthögtalarna.
De lågfrekventa ljud som
återges av subwoofern är till
stor del oriktade, och denna
högtalare kan placeras var som
helst i rummet. Den bästa
basåtergivningen uppnås
emellertid när subwoofern
placeras i ett hörn vid samma
vägg som fronthögtalarna. 
Prova olika placeringar av 
subwoofern genom att tillfälligt
placera subwoofern i lyss-
ningspositionen. Gå sedan runt
i rummet och försök hitta den
plats där basåtergivningen är
bäst. Placera subwoofern där.
Centerhögtalare
H Ö G T A L A R P L A C E R I N G
SVENSK
4
M O N T E R I N G S A L T E R N A T I V
Satellit- och surroundhögtalare
På en hylla.
Väggmontering
På en vägg. Hållare för
väggmontering medföljer.
På extra stativ (TS 1).
Placera högtalare på
väggplattan.
Skilj ändarna på högtalarkabeln
och skala bort isoleringen
enligt bilden. Högtalare och
apparater har motsvarande
kontakter med (+) och (-). De
flesta tillverkare av högtalare
och elektronik, däribland JBL,
markerar (+) med rött och (-)
med svart.
Den positiva (+) ledaren på
högtalarkabeln är markerad
med en rand. Det är viktigt att
båda högtalarna ansluts på
samma sätt: (+) på högtalaren
ska anslutas till (+) på
förstärkaren och (-) på hög-
talaren till (-) på förstärkaren.
Om högtalaren ansluts ”ur fas”
blir resultatet tunt ljud, svag
bas och dålig stereo-
återgivning.
I surroundanläggningar med
flera kanaler är det också
viktigt att ansluta samtliga
högtalare i anläggningen med
rätt polaritet, så att
programmaterial återges med
rätt ljudbild och riktning.
H Ö G T A L A R A N S L U T N I N G A R
Råd för anslutning
SVENSK
Skruva på väggfästet på
väggplattan. 
OBS! Spänn inte för hårt.
Skruva fast väggfästet på
väggen. Tänk på att välja rätt
typ av skruvar, för det
väggmaterial du skall montera
på.
Tänk på att du är ansvarig för
att rätt typ av skruvar används
för en säker väggmontering.
Page of 10
Display

Download JBL SCS 10 (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL SCS 10 (serv.man8) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 10 (serv.man8) Audio. Information contained in JBL SCS 10 (serv.man8) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).