L830 — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
L830
Pages
8
Size
1.88 MB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
l830.pdf
Date

View JBL L830 User Guide / Operation Manual online

L810, L820, L830, L880,
L890, LC1, LC2
STUDIO
L SERIES
®
BRUGSVEJLEDNING
2
1.5m–1.8m
(5–6 ft.)
MODEL: L810 OG L830
HØJTTALERPLACERING
Korrekt placering er en vigtig
forudsætning for optimal,
realistisk lydgengivelse.
Følgende vejledning
indeholder forslag til en
optimal opstilling. Mindre
afvigelser fra disse forslag
for at tilpasse dine særlige
forhold er helt i orden.
Alle Studio L Series modeller
omtalt i denne brugsvejled-
ning er magnetisk afskærmet
for sikker placering tæt på
TV-skærm.
Som fronthøjttalere
MODEL: L830, L880, L890
Som surroundhøjttalere
3
Dansk
MODEL: LC1, LC2
LC1 og LC2 centerhøjttaler
passer til alle Studio L Series
modeller. Med den kan du
genskabe ægte biograf-
stemning hjemme hos dig selv.
MODEL: L820
L820 højttalerne er beregnet
til vandret montering, som
vist i tegningerne. Højttalerne
udgør et spejlet par, men
valget af hvilken der skal
være til venstre eller til højre
afhænger af afstanden
mellem dem.
Et bredere stereobillede
opnåes med diskant/
mellemtoneenhederne yderst.
Et mere fokuseret
stereobillede opnåes med
dem inderst.
Denne opstilling sikrer stor
lydspredning, med støtte fra
centerhøjttaleren.
0-0,6m
(0-2ft)
Ved ren stereo-opstilling:
Ved surround-opstilling:
Ved mindre end 
1,8 - 2,4 m
Ved mere end 
1,8 - 2,4 m
Højttalere og forstærkere/
receivere har tilsvarende (+)
og (-) terminaler. Det er vigtigt
at alle anlæggets højttalere
tilsluttes korrekt: (+) på
højttaleren skal forbindes til
(+) på forstærkeren og (-) på
højttaleren skal forbindes til 
(-) på forstærkeren. Forkert
tilslutning ("ude af fase") giver
tynd lyd, svag bas og forringet
stereoperspektiv.
For tilslutning med afisolerede
kabelender, løsnes skrueter-
minalen indtil hullet i midter-
pinden ses. Den afisolerede
kabelende føres gennem
hullet. Terminalen strammes
godt.
N.B. I overensstemmelse med
fælleseuropæiske el-sikker-
hedskrav leveres højttalerne
med plastpropper i hullerne
bagpå skrueterminalerne. Kun
i lande udenfor EU må
propperne fjernes, så
bananstik kan benyttes.
BI-WIRING
Ved bi-wiring tilsluttes højt-
taleren til eet sæt højttalerud-
gange på forstærkeren, men
med to sæt højttalerkabel.
Ved bi-wiring skal de to kort-
slutningsbøjler ved skrueter-
minalerne på højttaleren
fjernes. Kablerne tilsluttes
som vist i tegningen.
For almindelig tilslutning med
eet sæt højttalerkabel, SKAL
kortslutningsbøjlerne være på
plads. Der tilsluttes et sæt
højttalerkabel fra forstærke-
rens højttalerudgange til de
øverste terminaler på
højttalerne. De nederste
terminaler tilsluttes ikke.
HØJTTALERTILSLUTNING
4
MODEL: L810,
L820, L830, LC1,
LC2
De medfølgende selvklæb-
ende gummifødder kan
monteres ved hjørnerne
under højttaleren for at
beskytte underlaget.
MODEL: L880,
L890
Disse modeller har 4 gummi-
fødder for placering på glat
gulv af f.eks. klinker eller træ. 
4 metalspikes leveres til brug
på gulvtæppe for at afkoble
højttaleren fra gulvet og
forebygge uønsket dæmpning. 
For at montere spikes, læg
højttaleren forsigtigt på siden
(ikke på front eller bagside)
på en blød overflade som ikke
ridser. Hver spike skrues ind i
gevind midt i gummifoden.
Alle 4 spikes skrues helt ind
for stabilitet.
Højttaleren må 
ALDRIG
slæbes, da det kan skade
spikes, fødder og/eller selve
kabinettet. Højttaleren skal
ALTID løftes og bæres.
HØJTTALEROPSÆTNING
—        +
—        +
—        +
Amplifier
High Frequency
Low Frequency
Bi-Wire tilslutning
–     +
–                +
Receiverens Højttalerudgange
–     +
–    +
–       +
LEFT
LEFT
RIGHT
RIGHT
–       +
MODEL: L810,
L820, L830, L880,
L890
MODEL: LC1, LC2
Receiverens Højttalerudgange
Place pads here
Højre
Venstre
Højre
Venstre
Center
Center
Forstærker
Højfrekvens
Sæt klæbepuderne her
Lavfrekvens
Page of 8

Download JBL L830 User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL L830 User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL L830 Audio. Information contained in JBL L830 service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).