HTI 6 (serv.man4) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
HTI 6 (serv.man4)
Pages
8
Size
136.83 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hti-6-sm4.pdf
Date

View JBL HTI 6 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

HTI6, HTI8, HTI55 en 
HTI6C
HOME THEATER 
IN-WAND SERIE
HANDLEIDING
®
NEDERLANDS
2
MEEGELEVERD
Montagemal/verfsjabloon
(uitdrukken op de perforatie)
Eén paar luidsprekers met grills.
Montagemal/verfsjabloon
(uitdrukken op de perforatie)
Eén paar luidsprekers met grills.
DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN JBL
HTI6, HTI8
HTI6C
Al meer dan 50 jaar is JBL
betrokken bij elke vorm van
muziek en film opname en
reproductie, van live opnamen
tot het monitoren van opnamen
thuis, onderweg of op het werk.
Wij zijn er van overtuigd dat de
JBL luidsprekers die u heeft
gekozen u al het plezier zullen
geven dat u verwacht en dat u
wanneer u extra audioappa-
ratuur gaat aanschaffen
wederom voor JBL zult kiezen.
wikkelingen en krijgen we een
beter inzicht in de wensen van
onze gebruikers en kunnen we
producten bouwen die aan de
verwachtingen voldoen.
JBL Consumer Products
HTI55
Eén luidspreker met grill. 
Logo kan naar keuze verticaal
of horizontaal op de grill
worden bevestigd.
Montagemal/verfsjabloon
(uitdrukken op de perforatie)
NEDERLANDS
3
40
°
– 60
°
WAND
WAND
WAND
1,5 - 1,8 m
WAND
WAND
FRONT LUIDSPREKERS (HTI6, HTI8, HTI55)
MODEL HTI6, HTI8 EN HIT55 ALS ACHTER LUIDSPREKERS
MODELLEN HTI6C IN HET PLAFOND
LUIDSPREKER OPSTELLING
De juiste opstelling van de luid-
sprekers is een belangrijke stap
naar de best mogelijke weer-
gave. Hier vindt u enige aan-
bevelingen voor de optimale
opstelling van uw luidsprekers.
Gebruik deze als uitgangspun-
ten. Kleine afwijkingen tasten
het effect niet aan.
De afstand tussen de front luid-
sprekers onderling dient gelijk
te zijn aan de afstand tot de
luisteraar. Ook dienen de
tweeters van de luidsprekers
ongeveer op oorhoogte te
worden opgesteld.
Model HTI55 is geschikt voor
front links, center en rechts,
maar kan ook worden gebruikt
voor zij-surround of surround
achter. Hij kan verticaal of hori-
zontaal worden gemonteerd,
maar let er op dat alle tweeters
van de front luidsprekers zich
op dezelfde hoogte bevinden en
zeker niet meer dan 60 cm in
hoogte verschillen. U kunt de
tweeter draaien om het JBL
logo in de juiste positie te
brengen.
In een home theater configu-
ratie dienen de surround
luidsprekers iets achter de luis-
terpositie te worden geplaatst,
liefst naar elkaar toe gericht en
iets boven oorhoogte. Wanneer
dat niet mogelijk is, kunnen zij
in de wand of het plafond
worden gemonteerd, achter de
luisterpositie en naar voren
gericht. 
De achterwand is de juiste
plaats voor het monteren van
de surround achter luidspre-
kers in een 6.1 of 7.1 systeem.
De surround luidsprekers
dienen niet zelf de aandacht te
trekken. Zij moeten een diffuus
omringend geluid produceren
en het geluid uit de front luid-
sprekers te ondersteunen. 
Bij Dolby* Digital en DTS
®
systemen de tweeters op
oorhoogte op de luisterpositie
richten.
NEDERLANDS
4
Kruiskop schroevendraaier #2
Meetlint
Stanleymes
Potlood
Waterpas
Priem
GEREEDSCHAPPEN
De HTI Serie wandluidsprekers
zijn ontwikkeld met het ook op
gemakkelijke installatie. Bent u
niet zeker van uw zaak om deze
luidsprekers zelf te installeren,
neem dan contact op met uw
dealer of een gekwalificeerde
installateur.
INSTALLEREN
Luidsprekers en versterkers
hebben overeenkomstige (+) en
(-) aansluitingen. De meeste
fabrikanten van luidsprekers en
versterkers waaronder JBL
geven de (+) aansluiting een
rode kleur en de (-) aansluiting
een zwarte. Het is belangrijk
beide luidsprekers identiek aan
te sluiten: (+) op de luidspreker
aan de (+) op de versterker en
de (-) op de luidspreker aan de
(-) van de versterker. “Uit fase”
verbindingen geven zwak laag
en een pover stereobeeld. Met
de komst van meerkanalen sys-
temen is het belangrijk dat alle
luidsprekers in het systeem met
dezelfde polariteit worden ver-
bonden, om de juiste richting
en beweging van het signaal te
behouden.
TIPS
KABELLENGTE
AANBEVOLEN DIKTE
Tot 6 meter
1,5 mm
2
Tot 9 meter
2 mm
2
Meer dan 9 meter
2,5 mm
2
Front of Achter Luidsprekeruitgangen
LINKS                      RECHTS
LINKS
RECHTS
De kabels voor beide luidspre-
kers dienen dezelfde lengte te
hebben. Wanner één luid-
spreker dichter bij de verster-
ker staat dan de ander, dan ver-
bergt u de overtollige kabel
achter de wand. 
LUIDSPREKERAANSLUITINGEN
NEDERLANDS
Page of 8

Download JBL HTI 6 (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL HTI 6 (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL HTI 6 (serv.man4) Audio. Information contained in JBL HTI 6 (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).