HTI 55 (serv.man2) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
HTI 55 (serv.man2)
Pages
8
Size
135.92 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hti-55-sm2.pdf
Date

View JBL HTI 55 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

HTI6, HTI8, HTI55 ja 
HTI6C
HOME THEATER 
IN-WALL SERIES
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
®
SUOMI
2
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Sapluuna/maalaussuoja
(Irrota reikälinjaa pitkin.)
Kaiutinpari ja irrotettavat suojaverkot.
Sapluuna/maalaussuoja
(Irrota reikälinjaa pitkin.)
Kaiutinpari ja irrotettavat suojaverkot.
KIITOS JBL-TUOTTEEN VALINNASTA
HTI6, HTI8
HTI6C
JBL on toiminut musiikin,
elokuvien ja äänentoiston
parissa jo yli 50 vuotta.
Laadukkaita JBL-tuotteita
käytetään niin konserteissa,
äänitysstudioissa, kodeissa,
autoissa kuin toimistoissakin. 
Olet varmasti tyytyväinen JBL-
kaiuttimien tuottamaan kuun-
telunautintoon, joten uskomme
sinun valitsevan JBL-tuotteita
jatkossakin kotiin, autoon tai
toimistoon.
Sinun kannattaa rekisteröidä
tuotteesi verkko-osoitteessam-
me www.jbl.com. Rekisteröin-
nin ansiosta voimme pitää sinut
ajan tasalla uusimmista
tuotteistamme ja samalla
saamme tärkeää tietoa
asiakkaittemme tarpeista.
Palautteen avulla pystymme
tekemään tuotteistamme
sellaisia, että ne vastaavat
parhaiten asiakkaittemme
toiveita.
JBL Consumer Products
HTI55
Yksi kaiutin ja suojaverkko.
Päätä kaiuttimen asento
ennenkuin kiinnität logon
suojaverkkoon.
Sapluuna/maalaussuoja
(Irrota reikälinjaa pitkin.)
SUOMI
3
40
– 60
0
SEINÄ
SEINÄ
1,5-1,8 m
SEINÄ
SEINÄ
ETUKAIUTTIMET (HTI6, HTI8 JA HTI55)
HTI6, HTI8 JA HTI55 SURROUND-KAIUTTIMINA
HTI6C-KAIUTTIMIEN ASENNUS SEINÄÄN
KAIUTTIMEN SIJOITUS
Kaiuttimet pitää sijoittaa oikein,
jotta ne tuottavat mahdollisim-
man luonnollisen äänimaise-
man. Tässä ohjekirjassa
neuvotaan kaiuttimien parhaat
sijoituspaikat, joten ohjeita
kannattaa noudattaa mahdol-
lisimman tarkasti. Pienet
poikkeamat eivät kuitenkaan
vähennä kuuntelunautintoa.
Sijoita etukaiuttimet yhtä kauas
toisistaan kuin kuuntelupis-
teestä. Asenna ne kuuntelijan
korvien korkeudelle ja suuntaa
diskanttielementit korvia kohti.
Sijoita kotiteatterin kaksi sur-
round-kaiutinta hiukan kuun-
telupisteen taakse ja suuntaa
ne ihanteellisessa tapauksessa
kohti toisiaan. Asenna sur-
round-kaiuttimet hiukan korvien
tasoa korkeammalle. 
Voit kytkeä HTI55-kaiuttimen
etu-, keski-, surround- tai
takakeskikanavaan. Voit asen-
taa kaiuttimen joko vaaka- tai
pystyasentoon, mutta huolehdi
samalla siitä, että kuuntelutilan
etuosan kaiuttimien diskant-
tielementit ovat likimain samalla
tasolla (ero saa olla enintään 
60 cm). Kierrä tarvittaessa
diskanttielementtiä, jotta JBL-
logo näkyy oikeassa asen-
nossa.
Jos tämä ei ole mahdollista, voit
vaihtoehtoisesti sijoittaa sur-
round-kaiuttimet takaseinään
(tai jopa kattoon) ja suunnata
ne kohti kuuntelutilan etuosaa. 
6.1- tai 7.1-kanavaisten jär-
jestelmien takakeskikaiuttimet
kannattaa sijoittaa takaseinään.
Surround-kaiuttimien ei tulisi
kiinnittää kuuntelijan huomiota
itseensä. Niiden tehtävänä on
avartaa äänimaisemaa ja tukea
siten etukaiuttimien toistamaa
pääohjelmaa. Jos äänentoisto-
järjestelmäsi on Dolby* Digital-
tai DTS-yhteensopiva, suuntaa
diskanttielementit kuuntelupis-
teeseen korvien tasolle.
SUOMI
4
Phillips #2 -kärkinen
ristipääruuvimeisseli
Mittanauha
Yleisveitsi
Kynä
Vesivaaka
Piikki
TARVITTAVAT VÄLINEET
JBL HTI Series -kaiuttimet on
tarkoitus upottaa seinään.
Asennustapa on suunniteltu
helpoksi, mutta pyydä
tarvittaessa asiantuntevaa
apua kauppiaalta tai
asennuspalvelusta.
ASENNUS
nöissä on toisiaan vastaavat
kytkentänavat (+) ja (–). JBL on
koodannut kaiutinliittimensä
useimpien muiden kaiutin- ja
laitevalmistajien tapaan seu-
raavalla tavalla: positiivinen
napa (+) on merkitty punaisella
ja negatiivinen (–) mustalla
värillä. Kytke kaiuttimet ehdot-
tomasti samalla tavalla eli kytke
kaiuttimen (+)-tulo vahvistimen
vastaavan (+)-lähtöön ja (–)-tulo
(–)-lähtöön. Jos kytket johdot
väärin päin, kaiuttimet toimivat
keskenään eri vaiheisina, mistä
seuraa ohut sointi, voimaton
bassontoisto ja huono stereo-
vaikutelma.
Monikanavaisissa surround-jär-
jestelmissä kaiuttimien oikea
kytkentätapa on yhtä tärkeää,
jotta äänikenttään syntyy aiottu
tilavaikutelma ja äänet kuuluvat
oikeista suunnista. 
KYTKENTÄVINKKEJÄ
KAIUTINJOHDON
KAIUTINJOHDON
PITUUS
HALKAISIJA
Enintään 6 m
1,2 mm (16 G)
Enintään 9 m
2,0 mm (12 G)
Yli 9 m
2,4 mm (10 G)
Vahvistimen etu- tai takakaiutinkähdöt
VASEN                        OIKEA
VASEN
OIKEA
Kaiutinjohtojen tulee olla saman
pituisia, joten mitoita johto
kauimpana olevan kaiuttimen
mukaan. Voit piilottaa lähem-
pänä vahvistinta olevan kaiutti-
men ylimääräisen johdon
seinärakenteen sisään. Kaiut-
timien ja vahvistimen liitän-
KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ
SUOMI
Page of 8
Display

Download JBL HTI 55 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL HTI 55 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL HTI 55 (serv.man2) Audio. Information contained in JBL HTI 55 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).