DOWNLOAD JBL 1000 ARRAY (serv.man5) Service Manual ↓ Size: 401.52 KB | Pages: 12 in PDF or view online for FREE

Model
1000 ARRAY (serv.man5)
Pages
12
Size
401.52 KB
Type
PDF
Document
User Manual / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
1000-array-sm5.pdf
Date

JBL 1000 ARRAY (serv.man5) User Manual / Operation Manual ▷ View online

1500 ARRAY, 1400 ARRAY,     
1000 ARRAY, 880 ARRAY, 
800 ARRAY
JBL PROJECT ARRAY
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
®
2
LUE TÄMÄ! 
Tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa!
1. Tutustu käyttöohjeeseen. Lue
kaikki laitteen asennukseen ja
käyttöön liittyvät ohjeen ennen sen
käyttöä.
2. Säilytä käyttöohje. Säilytä
käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
3. Huomioi varoitukset. Huomioi
kaikki varoitukset, sekä laitteeseen
kiinnitetyt että käyttöohjeeseen
sisältyvät.
4. Noudata käyttöohjeita. Seuraa
huolellisesti kaikkia käyttö- ja 
hoito-ohjeita.
5. Vesi ja kosteus. Laitetta ei saa
sijoittaa kosteisiin tiloihin, kuten
kylpyammeen, pesualtaan tai
tiskipöydän läheisyyteen, kosteaan
kellariin tai uima-altaan läheisyyteen.
6. Tarvikkeet. Älä sijoita laitetta
epävakaan vaunun, jalustan,
kolmijalan, kannattimen tai pöydän
varaan. Putoava laite saattaa
aiheuttaa vakavia vammoja lapselle
ja aikuiselle laite saattaa lisäksi
vaurioitua. Käytä vain valmistajan
hyväksymiä tai laitteen mukana
myytäviä jalustoja tai kannattamia.
Noudata valmistajan antamia
asennusohjeita ja käytä vain
valmistajan hyväksymiä
kiinnitystarvikkeita.
7. Asennus seinään tai kattoon.
Laitteen saa sijoittaa seinälle tai
kattoon vain, kun valmistaja sitä
suosittelee ja vain valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8. Ilmanvaihto. Kotelon raot ja aukot
mahdollistavat jäähdytysilman
kierron laitteen sisällä ja varmistavat
näin laitteen häiriöttömän toiminnan
ja estävät sen ylikuumenemisen.
Rakoja ja aukkoja ei saa peittää. Älä
koskaan sijoita laitetta
pehmeälle alustalle, kuten
sängyn, sohvan, maton tms
päälle. Varmista ennen
laitteen sijoitusta kirjahyllyyn tai
telineeseen, että sen ympärillä on
riittävästi tilaa ilmankiertoa varten.
Noudata valmistajan antamia
asennusohjeita.
9. Lämpö. Älä sijoita laitetta
lämmönlähteiden, kuten
lämmittimien, lämminilmaritilöiden,
uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden läheisyyteen. Jos laite
sijoitetaan vahvistimen läheisyyteen,
tarkasta toimenpiteet valmistajalta.
10. Virtalähteet. Laitteen saa kytkeä
vain tyyppikilvessä mainittuun
verkkojännitteeseen. Ellet ole varma
kotisi verkkojännitteestä, kysy ohjeita
jälleenmyyjältäsi tai
sähköntoimittajaltasi. Paristo- tai
akkukäyttöisten laitteiden yhteydessä
toimintaohjeet löytyvät
käyttöohjeesta. 
11. Virtajohto. Vedä virtajohdot niin, 
etteivät ne ole kulkuväylillä, voi
joutua puristuksiin esineiden alle tai
niitä vasten. Varmista, etteivät
virtajohdon pistotulppa, takalevyn
pistorasiat tai virtajohdon liitos
laitteeseen voi vaurioitua.
12. Puhdistus. Irrota laite
sähköverkosta ennen puhdistusta.
Älä käytä nestemäisiä tai
suihkepuhdistusaineita. Pyyhi laite
puhtaaksi kostealla liinalla.
13. Jos laite on pidemmän aikaa
käyttämättömänä. 
Irrota virtajohto
pistorasiasta, jos laite on pidemmän
aikaa käyttämättömänä.
14. Salamointi. Ukkonen aikana tai
jos poistut kotoa pidemmäksi ajaksi
laite kannattaa irrottaa
verkkojännitteestä ja kytkeä irti
antenni- ja kaapeliverkosta. Tällä
estät salaman tai jännitepiikkien
aiheuttamat vauriot.
15. Ylikuormitus. Varmista, ettet
ylikuormita takalevyn pistorasioita,
jatkojohtoja tai seinäpistorasioita eli
älä kytke niihin liian suurta virtaa
kuluttavia laitteita. Ylikuormitus
saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun vaaran.
16. Jos laitteeseen pääsee nestettä
tai jokin esine. 
Älä koskaan työnnä
mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne
saattavat osua jännitteellisiin osiin tai
aiheuttaa oikosulun, mikä voi
puolestaan aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun vaaran. Älä koskaan
läikytä mitään nestettä laitteen
päälle.
17. Jos laite kaipaa huoltoa. Irrota
laite seinäpistorasiasta ja toimita
laite huoltoon valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos:
a. laitteen virtajohto tai pistotulppa on
vaurioitunut, 
b. laitteen sisään on päässyt esine tai
nestettä,
c. laite on kastunut,
d. laite ei toimi normaalisti, vaikka
noudatat kaikkia käyttöohjeita.
Muuta vain käyttöohjeessa
annettuja asetuksia. Muiden
asetusten virheellinen
muuttaminen voi aiheuttaa vauriota
ja laitteen palauttaminen
alkuperäiseen, toimivaan tilaan
saattaa vaatia valtuutetun
asentajan suorittamia suuria
korjaustöitä.
e. laite on pudonnut tai sen kotelo on
vaurioitunut tai
f. laite ei toimi normaalisti tai sen
toiminta on muuttunut
huomattavasti.
18. Lisävarusteet. Älä käytä muita
kuin valmistajan suosittelemia
lisävarusteita. Muut lisävarusteet
saattavat aiheuttaa vaaratilanteen.
19. Varaosat. Jos laite kaipaa huoltoa
varmista, että asentaja käyttää vain
alkuperäisvaraosia tai varaosia, joilla
on samat ominaisuudet kuin
alkuperäisvaraosilla. Väärien osien
käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai muun vaaratilanteen.
20. Tarkastus. Pyydä asentajaa
suorittamaan tarvittavat turvallisuus
tarkastukset kaikkien korjaus- ja
huoltotoimenpiteiden jälkeen.
21. Huolto. Älä yritä huoltaa laitetta
itse. Laitteen sisällä on
suojaamattomana vaarallisen
voimakas jännite. Laitteen saa
huoltaa vain valtuutettu asentaja.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KOTELOA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
Kuva A.
Esimerkkikuva antennin maadoituksesta
(National Electrical Code ANSI/NFPA 70).
Antennijohto
Maadoituskiinnike
Varauksenpurkuyksikkö (NEC Section 810-20)
Maadoituskaapelit (NEC Section 810-21)
Sähkökaappi
Maadoituskiinnikkeet
Maadoitusjärjestelmä (NEC Art. 250, Part H) 
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1400 Array
2 pitkää kuusiokolopulttia 
(1/4" x 20)
1 lyhyt kuusiokolopultti 
(1/4" x 20)
1 logo
1 kuusiokoloavain
1 kumitulppa
4 metallialustaa (lattian suojaksi)
1000 Array, 800 Array ja 
1500 Array
4 metallialustaa (lattian suojaksi)
PROJECT ARRAY
Suorituskykyiset Project
Array™ -kaiuttimet sopivat
erinomaisesti sekä vaativaan
kaksikanavaiseen
stereojärjestelmään että
monikanavaiseen kotiteatteriin.
Kaiutinsarjaan kuuluu
seuraavat mallit:
1400 Array – Lattiakaiutin
1000 Array – Lattiakaiutin
800 Array – Hyllykaiutin
880 Array – Keskikaiutin
1500 Array – Aktiivinen
subwoofer
KIITOS SIITÄ, ETTÄ VALINTASI ON JBL
Yli 60 vuoden ajan JBL on ollut
mukana kaikessa mahdollisessa
musiikin ja elokuvien
äänityksessä ja toistossa –
elävän musiikin esityksistä niiden
äänitteiden monitorointiin, joita
kuuntelet kotona, autossa tai
toimistossa. Olemme varmoja
siitä, ettet tule pettymään JBL-
laitteiston tuottamaan
kuuntelunautintoon. Uskomme
sinun kokemasi perusteella
valitsevan JBL:n silloinkin, kun
hankit lisää äänentoistolaitteita
kotiisi, autoosi tai toimistoosi.
Käytä hetki aikaasi rekisteröi-
däksesi tuotteesi verkko-
osoitteessa www.jbl.com. 
Rekisteröinnin ansiosta voimme
pitää sinut ajan tasalla
uusimmista tuotteistamme ja
samalla saamme tärkeää tietoa
asiakkaidemme tarpeista.
Palautteen avulla pystymme
tekemään tuotteistamme
sellaisia, että ne vastaavat
parhaiten asiakkaittemme
toiveita.
JBL Consumer Products
3
Suomi
Surround-kaiuttimet
Etukaiuttimet
Etukaiuttimien välinen etäisyys
pitäisi olla yhtä suuri kuin niiden
etäisyys kuuntelupisteestä.
Lisäksi diskanttielementtien
tulisi olla likimain kuuntelijan
korvien korkeudella.
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa
television alle. Korkeusero
etukaiuttimien
diskanttielementteihin nähden
tulisi kuitenkin olla enintään
noin 60 cm.
Surround-kaiuttimet kannattaa
asentaa sivuseinille hiukan
kuuntelupisteen taakse ja
suunnata toisiaan kohti. Jos se
ei ole mahdollista, ne voidaan
sijoittaa myös kuuntelupisteen
takana olevalle seinälle ja
suunnata kohti
kuunteluhuoneen etuosaa.
Kokeile erilaisia vaihtoehtoja
ennen lopullisten paikkojen
valintaa, jotta tilavaikutelmasta
muodostuu mahdollisimman
hyvä. Surround-kanavien
tehtävänä on laajentaa
äänimaisemaa, mutta samalla
sulautua saumattomasti
etukanavien pääohjelmaan.
Subwooferin tehtävänä on
toistaa kaikkein matalimmat
äänet. Koska bassoäänien
tulosuuntaa on vaikea arvioida,
subwooferin voi sijoittaa melko
vapaasti. Paras paikka löytyy
todennäköisimmin
etukaiuttimien lähellä olevasta
nurkasta. Voit etsiä
subwooferille sopivan paikan
esimerkiksi seuraavalla tavalla.
Laita subwoofer aluksi
kuuntelupisteeseen ja arvioi
bassontoistoa liikuskelemalla
eri puolella huonetta. Etsi
paikka, jossa bassontoisto
kuulostaa parhaalta ja sijoita
subwoofer lopuksi siihen
kohtaan.
Keskikaiutin
KAIUTTIMIEN SIJOITUS
5.1-KANAVAINEN JÄRJESTELMÄ
TÄRKEÄÄ: 800 Array-, 
1000 Array-, 1400 Array- ja 
1500 Array -mallien terävät
asennuspiikit parantavat
äänentoisto-ominaisuuksia,
mutta saattavat naarmuttaa
lattiaa. Siksi asennuspiikkien ja
esimerkiksi parketin väliin
kannattaa laittaa pakkaukseen
kuuluvat metallialustat.
4
Page of 12
Display

JBL 1000 ARRAY (serv.man5) User Manual / Operation Manual ▷ Download

  • DOWNLOAD JBL 1000 ARRAY (serv.man5) Service Manual ↓ Size: 401.52 KB | Pages: 12 in PDF or view online for FREE
  • Here you can View online or download the User Manual / Operation Manual for the JBL 1000 ARRAY (serv.man5) in PDF for free, which will help you to disassemble, recover, fix and repair JBL 1000 ARRAY (serv.man5) Audio. Information contained in JBL 1000 ARRAY (serv.man5) User Manual / Operation Manual (repair manual) includes:
  • Disassembly, troubleshooting, maintenance, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, Circuit, Wiring and Block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Exploded View and Parts List.