DRIVE AND PLAY (serv.man11) — Harman Kardon Car Audio User Guide / Operation Manual

Model
DRIVE AND PLAY (serv.man11)
Pages
12
Size
951.93 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
drive-and-play-sm11.pdf
Date

View Harman Kardon DRIVE AND PLAY (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

Omistajan käsikirja
SUOMI
JOHDANTO
Kiitos, että hankit autoosi hienostuneen Harman Kardon
Drive+Play™ -järjestelmän. Sen avulla kuljettaja hallitsee 
helposti iPod®-soittimen mahtavaa musiikkivalikoimaa.
Tämän käsikirjan avulla järjestelmän asennus ja käyttö on 
vaivatonta, joten tutustu ohjeisiin aluksi huolellisesti. Säilytä
käsikirja ja ostokuitti hyvässä paikassa myöhempää tarvetta
varten. 
Ota asennuksiin liittyvissä kysymyksissä yhteys 
asiakaspalveluumme:
www.harmankardon.com
iPod
®
s-soittimen yhteensopivuus
Drive + Play on yhteensopiva kaikkien Apple
®
iPod -mallien
kanssa, joiden ominaisuudet ja ohjelmisto täyttävät seuraavat
vaatimukset:
1. Soittimessa pitää olla iPod-telakointiportti.
2. iPod-ohjelmisto
Kun taulukon vaatimukset täyttyvät, voit kytkeä Drive + play -
järjestelmäsi lähes kaikkiin äänentoistolaitteistoihin ja nauttia
siten iPod-soittimen mahtavista soitto-ominaisuuksista 
autossasi.
Drive + Play -turvaohjeita
Muista liikenneturvallisuus
Älä kytke tai irrota iPod-soitinta äläkä muuta Drive + Play 
-järjestelmän asetuksia ajon aikana. Keskity kaikissa 
tilanteissa ajamiseen ja liikenteeseen. Noudata liikennesään-
töjä. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen iPod-soittimen
sisällön selailua tai Drive + Play -asetuksien muuttamista.
iPod-soittimen kytkentä
Pidä kiinni Drive + Play -kytkentäkaapelin liittimen sivuista,
kun kiinnität kaapelin iPodin telakoitiporttiin tai irrotat sen
siitä. Älä käytä voimaa, jotta laitteet eivät vahingoitu.
Tiedoston vahingoittuminen
Harman/Kardon ei vastaa iPod-soittimessa olevien 
tiedostojen vahingoittumisesta Drive + Play -järjestelmää 
käytettäessä. Säilytä audiotiedostoistasi varmuuskopiot 
tietokoneesi kiintolevyllä.
Voimakkaan äänentoiston vaikutus kuuloon
Voimakas äänentoisto saattaa vahingoittaa kuuloasi pysyvästi
ja haitata kykyäsi seurata muuta liikennettä. Soittimen 
suorituskyky ja tehokas vahvistin mahdollistavat 
äänenvoimakkuuden, joka ylittää helposti turvallisuusrajan.
Suosittelemme, että pidät äänenvoimakkuuden maltillisella
tasolla ajon aikana. Harman Kardon ei vastaa kuulovaurioista,
tapaturmista tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat tämän
laitteen käytöstä.
Kuulokkeiden käyttö ajon aikana
Älä käytä kuulokkeita ajon aikana, sillä ne haittaavat 
ajosuoritusta ja on monissa maissa laitonta. Keskity kaikissa
tilanteissa ajamiseen ja liikenteeseen. Noudata 
liikennesääntöjä. Drive + Play -järjestelmässä ei ole 
kuulokeliitäntää, vaan audiolähtö on tarkoitettu kytkettäväksi
ainoastaan muun äänentoistojärjestelmän linjatasoiseen 
audiotuloon.
Tietoa asennuksesta
Harman/Kardon Drive + Play on helppo asentaa, mutta 
suosittelemme silti ammattitaitoisen asennuspalvelun 
käyttöä. Nämä ohjeet kuvaavat Drive + Play -järjestelmän
asennuksen yleisellä tasolla, mikä ei vielä kata oman 
ajoneuvosi asettamia erityisvaatimuksia. Lue aluksi kaikki
ohjeet huolella läpi, ja arvioi mahdollisuutesi omatoimiseen
asennukseen. Jos olet epävarma asennustavasta, käänny
kauppiaan tai asenuspalvelun puoleen. 
iPod-
telakointiportti
2 JOHDANTO
Mallityyppi ja ohjelmistoversion/
päivityksen vähimmäisvaatimus
3G
Mini
4G
Photo
5G
Nano
Näppäimet
Kaikki
Click
Photo
Photo
Photo
vierityspyörän
Wheel
Värinäyttö Värinäyttö Värinäyttö
päällä
v2.2
v1.1
v3.0
v1.0
v1.0
v1.0
2/04
3/04
7/04
10/04
6/05
9/05
ASENNUS
Osaluettelo
Drive + Play -järjestelmä sisältää seuraavat osat:
Näyttö, näytön jalusta ja kytkentäkaapeli (3 m)
Ohjain, ohjaimen jalusta (30° asennuskulma) ja 
kytkentäkaapeli
Keskusyksikkö (järjestelmän ”aivot”)
FM-sovitin ja kytkentäkaapeli
Tupakansytyttimeen sopiva virtakaapeli (12 V, 2 m)
Kiinteästi auton sähköverkkoon asennettava virtakaapeli
(12 V, 0,5 m, sulakepesä)
Linjalähtökaapeli (1,6 m): 3,5 mm stereoplugi ja kaksi 
RCA-urosliitintä (V/O)
iPod-kaapeli (3 m): 8 napainen mini-DIN-liitin ja iPod-
telakointiliitin
(2) Ohjaimen vaihtojalustat: 0° ja 60° asennuskulma
(2) Asennuskiekot ohjaimen ja näytön jalustoille
(10) Ruuvit: (3) ohjaimen jalustalle, (3) näytön jalustalle ja
(4) keskusyksikölle
(6) Nippusiteet, musta
(2) Kuusiokoloavaimet: 3 mm ja 1,5 mm
(2) Kiinnitystarrat
(2) Alkoholiin kastetut puhdistustyynyt
Työkalut ja varotoimenpiteet
Tarvitset seuraavia välineitä Drive + Play -järjestelmän 
asennuksessa:
Sähköpora tai akkuporakone ja monipuolinen terälajitelma
Phillips-ristipääkärjillä varustettu ruuvimeisselisarja
Kynä
Suojalasit
Huomioi seuraavat varotoimenpiteet ennen asennustöiden
aloitusta:
•  Katkaise virta koko äänentoistojärjestelmästä iPod-soitin
mukaanlukien ennen kytkentöjen tekemistä.
Käytä suojalaseja aina käsitellessäsi työkaluja.
Asennuspaikkojen valinta
TÄRKEÄÄ: Drive + Play pitää asentaa näitä ohjeita ja 
paikallisia määräyksiä noudattaen. Järjestelmän mikään
osa ei saa heikentää ajoneuvon hallintaa eikä näkyvyyttä
ulos tai ajon kannalta tärkeisiin mittaritauluihin. Sijoita
näyttö paikkaan, jossa valonheijastukset eivät aiheuta
ongelmia ja joka sijaitsee luontevasti ajajan näkökentässä.
Drive + Play -järjestelmän kokoonpano
Drive + Play -järjestelmässä on kolme pääosaa: näyttö, ohjain
ja keskusyksikkö. Ne muodostavat kokonaisuuden, jonka 
avulla iPod-soitinta on helppo kuunnella auton äänentoisto-
laitteiston kautta. Drive + Play edellyttää kaikkien kolmen
pääosan käyttöä ja se kytketään joko autoradion 
FM-antenniliitäntään tai linjatasoiseen audiotuloon. 
Näytön sopiva paikka
Drive + Play -näyttö kertoo samat asiat kuin iPodin oma 
näyttö. Sen asennon voi säätää joustavasti, joten asennuspai-
kan voi valita melko vapaasti. Tärkeää kuitenkin on, että 
käyttäjällä on siihen esteetön näkyvyys. Näytön luontevin
paikka on mittaritaulun yhteydessä tai kojelaudan päällä.
Ohjaimen sopiva paikka
Ohjainta käytetään iPodin toimintoihin vastaavalla tavalla kuin
iPodin Click Wheel -klikkauspyörää. Pakkauksessa on kolme
vaihtoehtoista jalustaa, jotta ohjain on helppo asentaa 
hyvään käyttöasentoon. Ihanteellisessa tapauksessa ohjain
sijaitsee paikassa, jossa kuljettaja pystyy käyttämään sitä 
vaivattomasti irrottamatta katsetta liikenteestä.
ASENNUS  3
ASENNUS
SUOMI
Sopiva paikka näytölle
Sopiva paikka ohjaimelle
Sopiva paikka 
keskusyksikölle
(Tuulilasissa)
(Kojelaudan 
päällä)
(Kojelaudan sivussa)
(Keskikonsolissa)
(Istuimen 
alla)
(Radion 
takana)
(Hansikaslokerossa)
Asennuspaikkojen valinta (jatkoa)
Keskusyksikön sopiva paikka
Keskusyksikössä on FM-lähetin ja virtalähde kaikille kolmelle
Drive + Play -järjestelmän pääkomponentille. Sen voi asentaa
piiloon esimerkiksi istuimen alle, keskikonsoliin tai hansikaslo-
keroon. Paikan valinnassa kannattaa huomioida asennuksen
helppous ja kytkentäkaapeleiden asettamat vaatimukset.
Drive + Play -järjestelmään voi kytkeä myös matkapuhelimen,
satelliittiradion tai muun audiolaitteen, jonka audiolähdön sig-
naalitaso sopii keskusyksikön Aux In -lisälaitetuloon. Jos aiot
hyödyntää tätä mahdollisuutta, asenna keskusyksikkö paik-
kaan, jossa lisälaitetuloa on helppo käyttää. Voit tarvittaessa
käyttää apuna 3,5 mm stereoplugilla varustettua jatkojohtoa
(katso kytkentäkaaviota sivulla 5).
iPod-soittimen sopiva paikka
iPod-soitin kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa se on aina help-
po kytkeä Drive + Play -järjestelmän iPod-kaapeliin. Käytön
aikana iPod-soitinta ei tarvitse nähdä eikä sen näppäimiä pai-
nella, joten soittimen voi sijoittaa piiloon esimerkiksi keskikon-
solissa olevaan koteloon tai hansikaslokeroon.
HUOMAA: Koska iPod kuumenee käytön aikana, älä sijoita sitä
sellaiseen suljettuun tilaan, jossa jäähdyttävä ilma ei pääse
kunnolla kiertämään. Huomioi iPodin oman käyttöohjeen 
neuvot käyttö- ja säilytyslämpötilaan liittyen.
Asennuksen suunnittelu
TÄRKEÄÄ: Älä asenna kytkentäkaapeleita aivan 
vaihdekepin, polkimien, käsijarrun, ohjauspylvään tai 
muiden liikkuvien autonosien lähelle.
Laita järjestelmän osat aluksi suunnitelluille paikoilleen ja
suunnittele kytkentäkaapeleille paras mahdollinen reitti 
(tutki lisäksi kytkentäkaaviota sivulla 5). Jos kytkentäkaapelin
pituus ei riitä, yritä löytää järjestelmän osille vaihtoehtoisia
sijoituspaikkoja. Arvioi seuraavaksi auton sisustuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia kaapeleiden asianmukaiseen 
piilottamiseen (kaapeleita voi usein vetää esimerkiksi 
keskikonsolin tai verhoilulevyjen alle). Kun olet löytänyt 
sopivat paikat kaapeloinnille ja kaikille järjestelmän osille,
merkitse paikat muistiin ja jatka asennusta.
Audiokytkentätavan valinta
Voit kytkeä Drive + Play -järjestelmän autosi audiolaitteistoon
kahdella tavalla, kuten seuraavalla sivulla oleva kytkentäkaa-
vio havainnollistaa.
Kytkentä FM-antennikaapelin avulla
Tässä vaihtoehdossa Drive + Play kytketään kaapelilla 
autoradion antennituloon (katso seuraavan sivun kytkentä-
kaaviota). Normaalissa käyttötilanteessa autoradiosta valitaan
yksinkertaisesti Drive + Play -järjestelmää vastaava viritystaa-
juus, kun halutaan kuunnella iPodin ohjelmaa. Drive + Play 
-järjestelmään on valmiiksi ohjelmoitu viisi vaihtoehtoista FM-
viritystaajuutta. Jos niistä mikään ei sovellu paikallisiin 
olosuhteisiin, voit säätää viritystajuuden itse. Lue perusase-
tuksiin liittyvät ohjeet alkaen sivulta 9.
HUOMAA: Auton antennijärjestelmästä ja autoradion tyypistä
riippuen tällainen kytkentä saattaa edellyttää erityisen anten-
nisovittimen hankintaa.
Kytkentä audiolähdön avulla
Tämä kytkentätapa tuottaa parhaan äänenlaadun, mutta
edellyttää enemmän kaapelointitöitä. Kun iPodin ohjelmaa
halutaan kuunnella, valitaan autoradiosta ohjelmalähteeksi
Aux-lisälaitetuloon tai CD-vaihtajatuloon kytketty Drive + Play.
Lue perusasetuksiin liittyvät ohjeet alkaen sivulta 9.
HUOMAA: Tämä kytkentätapa edellyttää, että autoradiossasi
on Aux-lisälaitetulo tai CD-vaihtajatulo. CD-vaihtajatulo
edellyttää lisäksi erityisen sovittimen hankkimista. Jos auto-
radiossasi ei ole kumpaakaan tuloa, kytkentä onnistuu vain
FM-antennikaapelin avulla. 
Virtajohdon kytkentätavan valinta
Voit kytkeä Drive + Play -järjestelmän autosi sähköjärjestel-
mään kahdella tavalla, kuten seuraavalla sivulla oleva 
kytkentäkaavio havainnollistaa.
Tupakansytyttimeen sopivan virtakaapelin (12 V) käyttö
Tämä kytkentätapa on kaikkein helpoin, sillä virtakaapelin
sovitinpää yksinkertaisesti vain työnnetään 
tupakansytyttimen istukkaan. Muita virtakytkentöjä ei tarvitse
tehdä. Tupakansytytinsovittimessa on sulake, joka voidaan
tarvittaessa vaihtaa avaamalla sovittimen päädyssä oleva 
lukitusmutteri.
HUOMAA: Tupakansytyttimen virta saattaa olla kytkettynä
jatkuvasti, vaikka auton sytytysvirta olisi katkaistu virta-
avainta kääntämällä. Tällaisessa autossa Drive + Play pitää
kytkeä päälle aina käsikäyttöisesti, ja virrankatkaisu tapahtuu
joko käsikäyttöisesti tai automaattisesti tunnin kuluttua 
ohjelman loppumisesta.
4 ASENNUS
Page of 12
Display

Download Harman Kardon DRIVE AND PLAY (serv.man11) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon DRIVE AND PLAY (serv.man11) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon DRIVE AND PLAY (serv.man11) Car Audio. Information contained in Harman Kardon DRIVE AND PLAY (serv.man11) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).