HK 970 (serv.man6) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HK 970 (serv.man6)
Pages
8
Size
313.2 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-970-sm6.pdf
Date

View Harman Kardon HK 970 (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

HK 970  Geïntegreerde Versterker
HANDLEIDING
Power for the Digital Revolution
®
2
INHOUD
Inleiding
Aansluitingen
Bedieningsorganen
Afstandsbediening
Bediening
Problemen
Technische gegevens
Inhoud
Wij, Harman Consumer Group International
2, route de Tours
F-72500 Château-du-Loir
France
verklaren in eigen verantwoordelijkheid
dat het product dat in deze handleiding
wordt beschreven, voldoet aan de volgende
technische normen:
EN 55013:2001 + A1:2003
EN 55020:2002 + A1:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
EN 60065:2002
Jurjen Amsterdam
Harman Consumer Group International
01/05
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
INLEIDING
3
Inleiding
Gefeliciteerd met uw nieuwe aanwinst, de
Harman Kardon HK 970 versterker.
Om optimaal plezier te hebben van deze
geïntegreerde versterker, raden wij u aan deze
handleiding in zijn geheel door te lezen voordat
u het apparaat in gebruik neemt en u ook aan
de aanwijzingen te houden.
Bijzondere eigenschappen van dit apparaat:
HCC
(High Instantaneous Current Capability)
De versterkerschakelingen reageren snel op
muzikale transiënts en leveren daardoor de
stroom die nodig is om vrijwel elke denkbare
luidspreker aan te sturen en onder controle te
houden.
Extreem Grote Bandbreedte
De bandbreedte van dit apparaat is uitzonderlijk
groot en wordt niet beïnvloed door negatieve
terugkoppeling. Op die wijze wordt de nauw-
keurigheid van transiënts en de fase-lineariteit,
verbeterd.
Geringe Negatieve Terugkoppeling
Deze versterker is ontwikkeld voor een lage ver-
vorming en grote bandbreedte zonder negatieve
terugkoppeling, wat tevens de dynamische
nauwkeurigheid vergroot.
Schakelingen met Discrete Componenten
Om deze doelstellingen te bereiken wordt uit-
sluitend discrete elektronica toegepast. Er
bestaan geen geïntegreerde schakelingen die dit
prestatieniveau bieden.
Verfijnde Elektronische Beveiliging
De unieke beveiliging van Harman Kardon
beschermt de versterker tegen kortsluiting en de
luidsprekers tegen overbelasting, zonder gebruik
te maken van stroombegrenzing of relais in de
uitgangen.
Algemene aanwijzingen
Gebruik Uitsluitend 230 V Wisselspanning
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op 
230 V wisselspanning van normale stopcontac-
ten in een woonhuis. Aansluiten op een stopcon-
tact met een hogere spanning zal het apparaat
vernielen en geeft bovendien kans op brand.
Wees Voorzichtig met het Netsnoer
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stop-
contact, maar trek aan de stekker. Door aan het
snoer te trekken kan dit worden beschadigd.
Wanneer u van plan bent het apparaat voor lan-
gere tijd niet te gebruiken, neem de netspanning
dan los door de stekker uit het stopcontact te
trekken. Zet nooit meubels of andere zware
voorwerpen op het snoer en zorg dat er geen
knopen in zitten. Niet alleen kan dan het snoer
worden beschadigd, maar er kan ook kortslui-
ting ontstaan, met eventueel brand als gevolg.
Opstellen
Zet het apparaat op een vlakke, stevige onder-
grond. Vermijd de volgende omstandigheden:
■ Natte of vochtige plaatsen.
■ In direct zonlicht of in de nabijheid van
de verwarming.
■ Extreem koude locaties.
■ Stoffige plaatsen of extreme trillingen.
■ Slecht geventileerde plaatsen.
Sluit de ventilatie openingen in de bovenzijde
van het apparaat niet af door er b.v. een kleedje
op te leggen. In dat geval kan de interne tempe-
ratuur tot gevaarlijke waarden oplopen.
Zorg voor voldoende ventilatie en stel het
apparaat vrijstaand op zodat de lucht vrij kan
stromen.
Plaats geen CD-speler of een ander apparaat
boven op de versterker/receiver.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht
en plaats ook geen bloemenvaas of andere
objecten waarin zich vloeistof bevindt op het
apparaat.
Verplaatsen
Voordat u het apparaat verplaatst eerst de
stekker uit het stopcontact nemen en de verbin-
dingen met andere apparaten losnemen.
Maak de Kast Niet Open
Om elektrische schokken te voorkomen het
apparaat niet openen voor controle of onder-
houd. Harman Kardon is niet aansprakelijk voor
een eventuele teruggang in prestatie ten gevol-
ge van zo’n ingreep. Zou er water, een paperclip
of iets dergelijks in het apparaat terechtkomen,
trek dan direct de stekker uit het stopcontact om
gevaarlijke situaties te vermijden en wendt u tot
een gekwalificeerde technicus. Het apparaat in
die omstandigheden blijven gebruiken kan zowel
brand als verwondingen ten gevolge hebben.
Schoonmaken
Veeg stof af met een zachte droge doek.
Gebruik eventueel een doek die u licht bevoch-
tigd heeft met een mild sopje en droog het
apparaat daarna af. Gebruik nooit benzine, ver-
dunner, alcohol of andere vluchtige stoffen en
gebruik ook geen insecticiden in de nabijheid
van het apparaat.
Abnormale Geur
Wanneer u iets vreemds ruikt of rook ziet,
schakel de versterker dan direct uit en neem de
stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens
contact op met uw leverancier.
Verpakking
Bewaar de verpakking. Deze is belangrijk wan-
neer het apparaat eventueel getransporteerd
moet worden.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
4
AANSLUITINGEN
Aansluitingen
Aansluiten Andere Componenten
1. Controleer eerst of de overige componenten
alle uitgeschakeld zijn.
2. Verbind de uitgangen van alle componenten
met de overeenkomstige ingangen op de ach-
terzijde van de versterker en, indien beschik-
baar, de opname-ingangen van de recorder(s)
met de opname-uitgangen van de HK 970.
Gebruik de witte, zwarte of grijze pluggen
voor het linker kanaal en de rode voor het
rechter.
3. Een platenspeler met MM element wordt ver-
bonden met de pu-ingang (phono). Er is een
afzonderlijke aansluiting voor de massadraad
van de platenspeler, die gebruikt wordt in
geval van brom. Deze verbinding kan soms
echter juist brom veroorzaken vanwege dub-
bele aarding. Laat deze draad dan weg; deze
heeft géén veiligheidsfunctie.
Draadloze Afstandsbediening
Om uw versterker met een externe afstandsbe-
dieningssensor te gebruiken, verbindt u de kabel
daarvan met de REMOTE IN aansluiting op de
achterzijde. Of, wanneer een andere component
zo’n sensor heeft en een Remote Output aan-
sluiting, dan kunt u meestal ook deze uitgang
verbinden met de REMOTE IN van de versterker.
Alle Harman Kardon producten met "Remote In"
en "Remote Out" aansluitingen zijn compatibel
met elkaar, uitgezonderd de Citation 22, 24 en
25.
Remote sensoren van andere fabrikanten wer-
ken misschien niet, maar het kan geen kwaad
dit te proberen. Een tweede kabel kan gebruikt
worden om de REMOTE OUT van de versterker
te verbinden met de Remote In van een ander
apparaat.
Aansluiten van de luidsprekers
1. Het is verstandig hoogwaardige luidspreker-
kabels te gebruiken. Houd u voor wat betreft
de dikte aan onderstaande tabel:
Kabellengte
Min. diameter
Max. 2,5 meter
1 mm
Max. 4 meter
1,5 mm
Max. 6 meter
2 mm
Meer dan 6 meter
2,5 mm
2. Vermijd het oprollen van te lange kabels en
houd ze uit de buurt van signaalkabels.
Externe Eindversterkers
Voor toepassingen waarbij veel vermogen
gewenst is, verbindt u de Pre Out uitgangen met
de Main ingangen van de externe eindversterker.
Het niveau van de uitgang kan tussen -3 en +3
dB worden ingesteld met een interne schakelaar.
Instellen door voorzichtig een kleine schroeven-
draaier in de toets te steken en naar links te
draaien om het niveau te verlagen of naar rechts
om het te verhogen.
BELANGRIJK: sluit u twee stel luidsprekers aan
controleer dan de impedantie van die luidspre-
kers in de handleiding, of neem contact op met
de leverancier. Bepaal aan de hand van onder-
staande tabel of beide stellen tegelijk gebruikt
kunnen worden.
Impedantie van 
Tegelijk 
de paren:
bruikbaar?
8 ohm/8 ohm
Ja
8 ohm/6 ohm
Nee
8 ohm/4 ohm
Nee
6 ohm/6 ohm
Nee
6 ohm/4 ohm
Nee
4 ohm/4 ohm
Nee
WAARSCHUWING: gebruik nooit twee stel
luidsprekers tegelijk als boven aangegeven;
anders kan de versterker oververhit raken.
Lichtnet
Steek de stekker in een 230 V stopcontact.
De lichtnetindicatie licht op zodra het apparaat
aan staat. Om het geheel uit te schakelen,
neemt u de stekker uit het stopcontact.
Platenspeler
Cassettedeck
Luidspreker systeem 1
Linker kanaal
CD-Speler
CD Recorder
Luidspreker systeem 1
Rechter kanaal
Videospeler 2
Luidspreker systeem 2
Rechter kanaal
Luidspreker systeem 2
Linker kanaal
Videospeler 1
Tuner
Externe Eindversterker
Naar 
stopcontact
Page of 8
Display

Download Harman Kardon HK 970 (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HK 970 (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 970 (serv.man6) Audio. Information contained in Harman Kardon HK 970 (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).