HK 3470 (serv.man3) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HK 3470 (serv.man3)
Pages
22
Size
717.09 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-3470-sm3.pdf
Date

View Harman Kardon HK 3470 (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

HK 3470  Stereo Receiver
HANDLEIDING
MEMORY
PRESET
SLEEP
AUTO
VMAx
MUTE T-MON
TUNED
ST
RDS
PTY
CT
RT
TA
Power for the Digital Revolution
®
2
INHOUD
Inleiding
Belangrijke informatie
4
Uitpakken en installeren
Bedieningsorganen
Display
Aansluitingen
10 Afstandsbediening
12 Installeren
14
Bediening
14
Basisbediening
14
Bronkeuze
15
Tuner
15
Opnemen
16
Gebruik afstandsbediening
19
Programmeren afstandsbediening
19
Geheugenbeveiliging
19
Resetten processor
20 Problemen
21 Technische gegevens
Inhoud
Opzet van de handleiding
Om de handleiding optimaal te kunnen gebruiken in combinatie met de afstandsbediening, de bedie-
ningsorganen, de aansluitingen en de display is deze als volgt ingedeeld:
VOORBEELD (vet gedrukt) geeft een toets op de afstandsbediening of de voorzijde aan, dan wel een
aansluiting op de achterzijde.
VOORBEELD
(display) geeft een aanwijzing in de display aan.
1
(cijfer in een hokje) verwijst naar een specifieke toets op de voorzijde.
å
(letter in een cirkel) verwijst naar een toets op de afstandsbediening.
 (cijfer in een cirkel) verwijst naar een aansluiting op de achterzijde.
A
(letter in een hokje) verwijst naar een aanwijzing of indicatie in de display.
Verklaring van conformiteit
Nous, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat het
product dat in deze handleiding wordt beschre-
ven, voldoet aan de volgende technische normen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
11/00
INLEIDING
3
Inleiding
Bedankt voor de aanschaf de Harman Kardon
HK 3470 Stereo Receiver. De HK 3470 is een uit-
zonderlijk goed ontworpen product met veel
functies en is gemakkelijk te bedienen.
Hoewel de HK 3470 een gecompliceerd appa-
raat is, is de receiver eenvoudig aan te sluiten en
te bedienen. Aansluitingen met verschillende
kleuren en een overzichtelijke afstandsbediening
maken de HK 3470 gemakkelijk in het gebruik.
Wij raden u aan enige tijd te nemen om deze
handleiding in zijn geheel door te lezen, zodat u
de functies een beetje leert kennen. Deze korte
tijd zal bijdragen aan vele jaren luisterplezier.
Heeft u nog vragen over de receiver, neem dan
contact op met uw leverancier waar u het appa-
raat heeft gekocht. Hij kan u meer vertellen.
Functies en mogelijkheden
De Harman Kardon HK 3470 is de eerste stereo
receiver ter wereld met VMAx
®
. VMAx
®
is een
eigen signaal bewerkingssysteem dat een open
en ruimtelijk klankbeeld biedt met slechts twee
luidsprekers. VMAx
®
kan de ruimte van een con-
certzaal of theater decoderen uit het normale
stereosignaal.
De HK 3470 een receiver met talloze functies,
vijf ingangen en een FM-stereo/FM/MG tuner
met RDS en maximum aan flexibiliteit. Het appa-
raat is voorzien van een hoogwaardige pu-
ingang, zodat u zowel van de platen uit uw pla-
tencollectie als van de modernste CD-opnamen
kunt genieten.
De krachtige versterker van de HK 3470 is
gebouwd op de traditionele High-Current Capa-
bility Design filosofie van Harman Kardon, en
biedt daardoor een breed dynamisch bereik met
elke willekeurige programmabron.
Meer dan 47 jaar geleden heeft Harman Kardon
de HiFi-receiver uitgevonden. Met de hoogstaan-
de schakelingen en het veel-geprezen versterker-
ontwerp is de HK 3470 een van de beste recei-
vers die ooit door Harman Kardon werd gepro-
duceerd.
■ Door Harman Kardon ontwikkelde
High-Current versterker met extreem
grote bandbreedte
■ VMAx Processing functie - Eclusief voor
Harman Kardon Receivers
■ PU ingang
■ Twee stel luidsprekeruitgangen voor
High Quality weergave op twee loca-
ties
■ Voorversterkeruitgangen/Eindverster-
keringangen voor gebruik met externe
versterkers, equalizers of processoren
■ Programmeerbare afstandsbediening
■ Subwooferuitgang
■ Tuner met RDS datadisplay
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
4
BELANGRIJKE INFORMATIE
Belangrijke informatie
Controleer netspanning voor gebruik
Uw nieuwe HK 3470 is ontworpen om te worden
gebruikt met een wisselspanning van 220 - 240
volt. Als u de versterker op een andere spanning
aansluit dan waarvoor hij is bedoeld, kan er
gevaar voor de veiligheid en brand ontstaan.
Bovendien kan de receiver hierdoor beschadigd
worden.
Als u vragen heeft over de vereiste spanning
voor uw specifieke model of over de netspan-
ning in uw omgeving, raadpleeg dan eerst uw
dealer voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Gebruik geen verlengsnoeren
Gebruik het apparaat alleen met het vaste net-
snoer. Het gebruik van verlengsnoeren met dit
product wordt afgeraden. Leg, net als bij andere
elektrische apparaten, het netsnoer niet onder
vloerbedekking of tapijten en zet er geen zware
voorwerpen op. Een beschadigd netsnoer
onmiddellijk door een erkende technische dienst
laten vervangen door een exemplaar dat aan de
fabrieksspecificaties voldoet.
Ga voorzichtig met het netsnoer om
Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact
neemt, trek dan altijd aan de stekker en niet aan
het snoer. Wanneer het apparaat voor langere
tijd niet zal worden gebruikt, neem dan de stek-
ker uit het stopcontact.
Maak de behuizing niet open
In het product bevinden zich geen onderdelen
die door de gebruiker gerepareerd kunnen wor-
den. Bij het openen van de behuizing kunt u een
schok oplopen en wijzigingen aan het product
zullen de garantie ongeldig maken. Als er per
ongeluk water of een metalen voorwerp, zoals
een paperclip, stalen draad of een nietje in het
apparaat valt, de stekker direct uit het stopcon-
tact nemen en een erkende reparateur raad-
plegen.
Opstelling
■ Plaats het apparaat, om een goede werking
te verzekeren en risico's te vermijden, op een
stevige en vlakke ondergrond. Zet u het appa-
raat op een schap, controleer dan of het
schap en de steunen het gewicht kunnen dra-
gen.
■ Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor
ventilatie rond het apparaat. Plaatst u dit pro-
duct in een kast of andere gesloten ruimte,
controleer dan of er voldoende lucht in de
kast circuleert. In sommige gevallen kan een
ventilator nodig zijn.
■ Plaats het apparaat niet op een tapijt of een
dergelijke ondergrond, daar dan de ventila-
tiesleuven worden afgesloten.
■ Gebruik het apparaat niet op extreem hete of
koude plaatsen, op een plaats waar het bloot
staat aan direct zonlicht, of in de nabijheid
van een verwarming.
■ Plaats het apparaat niet in een vochtige of
stoffige omgeving.
■ Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven in de
bovenzijde van het apparaat vrij blijven en
plaats er geen voorwerpen op.
Schoonmaken
Veeg eventueel vuil weg met een schone, zachte,
droge doek. Indien nodig kunt u een doek die is
bevochtigd met water en zachte zeep gebruiken,
gevolgd door een schone doek met schoon
water. Gebruik meteen daarna een droge doek
om het apparaat weer droog te maken. Gebruik
NOOIT benzeen, spuitbusreinigers, verdunner,
alcohol of andere vluchtige schoonmaakmidde-
len. Gebruik geen schuurmiddelen omdat die de
afwerkinglaag van de metalen onderdelen kun-
nen beschadigen. Vermijd het gebruik van insec-
ticide in de buurt van het apparaat.
Verplaatsen
Alvorens het apparaat te verplaatsen controleren
of alle verbindingen met andere apparaten los-
genomen zijn en dat de stekker van het appa-
raat zelf uit het stopcontact genomen is.
Uitpakken
De doos en overig verpakkingsmateriaal dat
gebruikt werd om uw nieuwe receiver tijdens
transport te beschermen zijn speciaal ontworpen
om schokken en trillingen te absorberen. Wij
adviseren u de doos en het verpakkingsmateri-
aal te bewaren voor het geval u gaat verhuizen
of als het apparaat ooit gerepareerd zou moeten
worden.
Om de omvang van de doos te verkleinen kunt u
deze plat maken. Dit doet u door het plakband
op de bodem helemaal los te maken en de doos
plat te drukken. De kartonnen hulpstukken kun-
nen op dezelfde manier worden bewaard. Ver-
pakkingsmateriaal dat niet samengedrukt kan
worden kan in een plastic zak worden bewaard.
Wilt u het verpakkingsmateriaal niet bewaren, is
het goed te weten dat de doos en het overige
verpakkingsmateriaal gerecycled kunnen wor-
den. Denk aan het milieu en lever dit materiaal
in op de daarvoor aangewezen plaats.
Page of 22
Display

Download Harman Kardon HK 3470 (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HK 3470 (serv.man3) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 3470 (serv.man3) Audio. Information contained in Harman Kardon HK 3470 (serv.man3) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).