HK 3470 (serv.man2) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HK 3470 (serv.man2)
Pages
22
Size
728.82 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hk-3470-sm2.pdf
Date

View Harman Kardon HK 3470 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

HK 3470  Stereo Receiver
BRUGSVEJLEDNING
MEMORY
PRESET
SLEEP
AUTO
VMAx
MUTE T-MON
TUNED
ST
RDS
PTY
CT
RT
TA
Power for the Digital Revolution
®
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Introduktion
Vigtige informationer
Funktioner på forsiden
Informationsdisplay
Tilslutninger på bagsiden
10 Fjernbetjening
12 Installation og tilslutning
14 Betjening
14
Ibrugtagning
14
Valg af kilde
15
Tuner funktioner
15
Båndkopiering
16 
Fjernbetjening
17
Programmering af fjernbetjening
19
Backup ved strømsvigt
19
Mikroprocessor Reset
20 Fejlsøgning
21 Tekniske data
Indholdsfortegnelse
Symbolforklaringer
For at gøre denne brugsvejledning overskuelig med klare henvisninger til funktioner og tilslutninger
på forside, bagside, fjernbetjening og display, benyttes særlige symboler.
EXAMPLE - (fede typer) henviser til en funktion eller tilslutning på forsiden, på fjernbetjening eller
på bagsiden.
EXAMPLE
- (displayskrift) henviser til tekst i Info-display.
1
- (tal i firkant) henviser til en funktion på forsiden.
å
- (bogstav i cirkel) henviser til en funktion på fjernbetjeningen.
 - (tal i cirkel) henviser til en tilslutning på bagsiden.
A
- (bogstav i firkant) henviser til en indikator i displayet.
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
erklærer hermed på eget ansvar at produktet 
som beskrives i nærværende brugsvejledning
overholder følgende tekniske standarder:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
11/00
INTRODUKTION  3
Introduktion
Tillykke! Harman Kardon HK3470 er din billet
til mange års gode musikoplevelser. HK3470 er
specielt konstrueret til at formidle både de mest
slagkraftige musikstilarter med vægt og autoritet
og de fineste detaljer og nuancer ved klassisk
musik.
Selv om HK3470 er baseret på meget avanceret
teknik, er ibrugtagning og betjening meget lige-
til. Farvekodede tilslutninger og en overskuelig
fjernbetjening gør HK3470 let at gå til.
For at sikre den optimale ydelse, anbefaler vi
stærkt at du læser denne brugsvejledning grun-
digt. Alle tilslutninger til højttalere, lydkilder og
andet skal være korrekt udført. Hvis du bruger
lidt tid på at lære funktionerne at kende, vil du
hurtigt kunne udnytte alt hvad HK3470 kan.
Spørgsmål vedrørende ibrugtagning og betje-
ning af HK3470 henvises til din Harman Kardon
forhandler, som er din bedste informationskilde.
Beskrivelse
HK3470 er den første receiver nogensinde med
VMAx, en eksklusiv Harman teknologi der ska-
ber et åbent, rumligt lydfelt med kun to højttale-
re. VMAx kredsløbet kan genskabe rumklangen
fra en koncertsal eller indspilningsstudie.
HK3470 er en avanceret stereo receiver med
mange funktioner og mange valgmuligheder,
fem linieindgange samt indbygget FM
Stereo/FM/AM tuner med RDS for ultimativ flek-
sibilitet. En højtydende RIAA-del sikrer fortsat
glæde af en eventuel LP-samling.
De kraftige effektforstærkere bygger på Harman
Kardons velkendte High Current Capability (stor
strømformåen) for at klare dynamikken fra
enhver lydkilde.
Harman Kardon opfandt hi-fi receiveren for mere
end 47 år siden. Med avanceret kredsløbsdesign
baseret på gennemprøvet teknik, lever HK3470
fuldt op til Harman Kardon navnet.
■ Harman Kardons særlige High Current
effektforstærkerdel med ultra-stor
båndbredde
■ VMAx signalbehandling - Kun på Har-
man Kardon receivere
■ Tilslutning for LP-pladespiller
■ Tilslutning for to højttalerpar for hi-fi
lyd i to lokaler
■ Pre Out/Main In for tilslutning af eks-
tern forstærker, equalizer eller anden
processor
■ Lærenem programmerbar fjernbetje-
ning
■ Subwooferudgang
■ Tuner med RDS Radio Data System
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet  i  en  trekant  er  beregnet  til  at 
advare  brugeren  om  uisolerede  strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
4
INFORMATION
Vigtige informationer
Sikkerhedsinformationer
Kontrollér lysnetspænding
Din Harman Kardon HK3470 må kun tilsluttes
220-240 Volt AC. Tilslutning til anden lysnets-
pænding kan udgøre elektrisk fare og brandfare
og kan skade receiveren.
Hvis du er i tvivl om lysnetsforhold omkring din
HK3470 eller i dit boligområde, kontakt forhand-
leren inden du tilslutter receiveren.
Brug ikke forlængerledning
For din egen sikkerhed, brug kun den lysnetled-
ning der følger med HK3470. Vi fraråder brug af
forlængerledning med dette apparat. Som ved
alle el-apparater, bør ledningen ikke ligge under
gulvtæppe eller tunge genstande. Ved skade på
lysnetledningen bør den kun erstattes med led-
ning af mindst samme kvalitet.
Ryk aldrig i netledningen
Når forbindelsen tilstikkontakt skal afbrydes,
træk i stikket, aldrig i ledningen. Hvis apparatet
ikke skal benyttes i længere tid, bør stikket træk-
kes ud af kontakten.
Kabinettet må ikke åbnes
Fjern aldrig svøbet. Det kan medføre risiko for
stød. Garanti bortfalder ved ethvert uautoriseret
indgreb. Ved indtrængen af vand eller metalgen-
stande, skal apparatet straks slukkes ved stik-
kontakten. Kontakt din forhandler.
Placering
For optimal ydelse uden sikkerhedsrisiko, skal
HK3470 placeres på et fast, jævnt underlag.
Ved placering på hylde, skal man sikre at hyl-
den kan klare vægten.
Der skal være god plads til udluftning
omkring produktet. Hvis det placeres i lukket
skab eller lignende, skal der være tilstrækkelig
luftbevægelse. En ventilator kan være nødven-
dig.
HK3470 må ikke placeres på blødt underlag
som et tæppe.
HK3470 bør ikke udsættes for ekstremt høje
eller lave temperaturer, direkte sollys eller var-
meapparater.
HK3470 bør ikke udsættes for fugt.
Udluftningshullerne må ikke spærres eller til-
dækkes.
Rengøring
HK3470 rengøres med en ren, blød, tør klud.
Kraftigere snavs fjernes med en ren, blød klud
fugtet let med sæbevand, efterfulgt af en ny
klud fugtet let med rent vand. Bagefter tørres
med en ny, ren klud. Brug ALDRIG benzin, for-
tynder, sprit eller andre kraftige rensemidler.
Brug ikke midler med slibemiddel. Det kan spo-
lere finishen på metaldele. Brug aldrig insekts-
pray i nærheden af apparatet.
Flytning
Inden apparatet flyttes, skal alle tilslutninger
fjernes og lysnetstikket trækkes ud.
Udpakning og placering
Emballage og pakkematerialer er nøje beregnet
til at beskytte HK3470 mod stød og rystelser. De
bør opbevares et tørt sted for eventuel fremtidig
transport.
Emballagen kan klappes sammen for at spare
plads. Eventuel tape skæres op og hæfteklem-
mer fjernes forsigtigt, hvorefter kassen kan fol-
des fladt. Pakkematerialer bør opbevares i lukket
plastpose.
Hvis emballagen ikke ønskes opbevaret, er der
tale om genbrugsmaterialer, der, af hensyn til
miljøet, bør afleveres til genbrug.
Page of 22
Display

Download Harman Kardon HK 3470 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HK 3470 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HK 3470 (serv.man2) Audio. Information contained in Harman Kardon HK 3470 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).