HD 750 (serv.man2) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HD 750 (serv.man2)
Pages
16
Size
520.24 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hd-750-sm2.pdf
Date

View Harman Kardon HD 750 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

Signalformat
Samplingfrekvens
44,1 kHz
HDCD
Burr Brown PCM1732
D/A Konverter
Multi-Level Delta-Sigma 
Oversampling
8 gange (Digitalfilter)
Diskret Analogudgangstrin
Fejlkorrektion
CIRC system
Frekvensgang
20 Hz - 20 kHz, +0, -1 dB
Harmonisk Forvrængning
<0.006% @1kHz
Dynamikområde
>96 dB
Signal/Støj Forhold
>98 dB
Kanaladskillelse
90 dB
Udgangsspænding
1.0 V, 2.0 V with HDCD
Generelt
Lysnetspænding
230 V AC, 50 Hz
Strømforbrug
<10 Watt (On)
Mål
Højde
110 mm
Bredde
440 mm
Dybde
325 mm
Vægt
4,4 kg
Dybdemål medregner taster og drejeknapper.
Højdemål medregner fødder og chassis.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer i funktioner og tekniske data.
Harman Kardon og Power for the digital revolution er registrerede varemærker som tilhører © Harman Kardon, Inc.
1)  
®
, HDCD
®
, High Definition Compatible Digital
®
and Pacific Microsonics
are either registered trademarks or trademarks of Pacific Microsonics, inc., in the United States and/or other countries.
HDCD System manufactured under license from Pacific Microsonics, Inc.
Tekniske Data
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797 
www.harmankardon.com
Harman Consumer International:
2, route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France
© 1999 Harman Kardon, Incorporated 
Part #3828SND043A
HD750 Compact Disc Afspiller
BRUGSVEJLEDNING
Power for the Digital Revolution
®
INDHOLDSFORTEGNELSE
Indholdsfortegnelse
Symbolforklaring
Introduktion
Informationer
Udpakning
Funktioner på forsiden
Tilslutninger på bagsiden
Fjernbetjening
Ibrugtagning
10
Betjening
10
Ilægning af CD
10
Normal afspilning
11
Afspilning af HDCD®
11
Hovedtelefoner
11
Display belysning
11
Tidsvisning
12
Søgning
12
Forrige/næste nummer
12
Intro Søgning
13 Programmering
13
Programmeret afspilning
13
Programcheck
13
Slet Program
14
Repeat funktioner
15 Fejlsøgning
16 Tekniske data
Symbolforklaringer
For at gøre denne brugsvejledning overskuelig med klare henvisninger til funktioner på forside,
bagside, fjernbetjening og display, benyttes særlige symboler.
FEDE TYPER - henviser til funktioner på front- eller bagpanel og efterfølges oftest af et tal for
funktionen.
DISPLAY TYPER
- viser tekst som det ses i displayet.
1
-   Et tal i en firkant henviser til en funktion på forsiden.
0 - Et tal i oval ring henviser til en funktion på fjernbetjeningen.
¡ -   Et tal i en cirkel henviser til en tilslutning på bagsiden.
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
erklærer hermed på eget ansvar at produktet
beskrevet i denne vejledning overholder følgende
tekniske standarder:
EN 60065:1993
EN 55013/A12/8.1994
EN 55022/5.1995 
EN 55020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995
EN 61000-3-3/1.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
09/00
INTRODUKTION  3
Introduktion
Tak fordi du valgte Harman Kardon HD750
CD-afspilleren.
HD750 er udviklet med særlig vægt på pålidelig-
hed, høj lydkvalitet og let betjening.
Du bør tage dig tid til at læse denne brugsvej-
ledning for at blive fortrolig med alle funktioner.
Det kan betale i længden at bruge lidt tid på det
nu for at sikre mange års musikglæde.
Spørgsmål om ibrugtagning og daglig betjening
af HD750 henvises til din autoriserede Harman
Kardon forhandler, som står klar til at hjælpe.
Beskrivelse og funktioner
■ Digitaludgang for tilslutning til ekstern digi-
tal-til-analog konverter
■ Sofistikeret programmering for automatisk
afspilning af numre i programmeret eller vil-
kårlig rækkefølge.
■ Intro-søgning afspiller lidt fra starten af hvert
nummer, så du hurtigt kan finde dine ynd-
lingsnumre.
1)  
®
dekodning for bedre lyd fra
alle CD’er, både med og uden HDCD kodning.
Når en CD med HDCD kodning afspilles, sikrer
HDCD flere detaljer og renere lyd end fra
almindelige CD’er.
■ Fuld kompatibilitet med færdigkodet indspille-
lig CD-R og genindspillelig CD-RW uden pro-
blemer.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
1)  
®
, HDCD
®
, High Definition
Compatible Digital
®
and Pacific Microsonics
are either registered trademarks or trademarks
of Pacific Microsonies, inc., in the United States
and/or other countries. HDCD System
manufactured under license from Pacific
Microsonics, Inc.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Page of 16
Display

Download Harman Kardon HD 750 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon HD 750 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HD 750 (serv.man2) Audio. Information contained in Harman Kardon HD 750 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).