DOWNLOAD Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) Service Manual ↓ Size: 751.54 KB | Pages: 22 in PDF or view online for FREE

Model
DVD 506 (serv.man5)
Pages
22
Size
751.54 KB
Type
PDF
Document
User Manual / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
dvd-506-sm5.pdf
Date

Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) User Manual / Operation Manual ▷ View online

DVD 506  Limited Edition Digital Versatile Disc Speler
HANDLEIDING
Power for the Digital Revolution
®
®
INHOUD
3
Inleiding 
4
Termen
5
Mogelijkheden, Inhoud van de set
6
Aansluitingen op de Voorzijde
7
Display
8
Afstandsbediening
10
Opzetten en Aansluiten
11
op een Stereo TV en Stereo of Pro Logic
Versterker/Receiver
12
op een Dolby Digital/DTS Versterker/Receiver
13
op een TV of Monitor met SCART of
Component Aansluiting
14
Afstandsbediening
15
Digitale Audio Verbindingen
16
Weergave
16
Basisfuncties
16
Weergavefuncties
17
Systeemopzet
17
Systeeminstellingen
18
Audio Instellingen
18
Video Instellingen
19
Gebruik Statusbalk
19
Weergavemenu's
19
Display
19
Programmeren
20
DVD Taalcodes
21
Technische Gegevens
Inhoud
2
OPMERKING: Deze speler is ontworpen en
vervaardigd conform de regio-informatie, zoals
die op de meeste DVD’s is vastgelegd. Deze
speler is uitsluitend geschikt voor DVD’s die
bestemd zijn voor regiocode 2, en voor DVD’s
die geen code bevatten. De DVD speelt andere
DVD’s niet af.
Verklaring van conformiteit
Wij, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat
het product dat in deze handleiding wordt beschreven
voldoet aan de technische specificaties:
EN 60 065:1993
EN 55 013/A12/8.1994
EN 55 020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995 
EN 61000-3-3/1.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
10/03
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
INLEIDING  3
Inleiding
Wij danken u voor de keuze van de DVD
van Harman Kardon.
De DVD is een veelzijdige speler, die geschikt is
voor het uiterst betrouwbaar afspelen van zowel
DVD-Video
als gewone audio-CD’s, plus toegang
tot toekomstige software update via het Internet.
Naast conventionele DVD-Video en CD audio-
discs, is de DVD 506 tevens geschikt voor MP3,
WMA, JPEG en de meeste opneembare CD’s en
DVD’s, naast VCD discs.
Om een optimale kwaliteit te behalen met DVD’s
is de DVD uitgerust met de allernieuwste technie-
ken, zoals een moderne 10-bit video digitaal/ana-
loog converter (DAC) en Video (composiet), S-
Video en RGB video (RGB via SCART) uitgangen,
om er zeker van te zijn dat u alle kwaliteit krijgt
die het moderne DVD medium heeft te bieden.
Voor optimale weergave van NTSC en PAL discs
op daartoe geschikte hoge definitie monitoren, is
de DVD uitgerust met een progressieve compo-
nent video uitgang.
Bovendien gaat Harman Kardon met zijn produc-
ten in het digitale videotijdperk een nog stap ver-
der met de modernste audio Wolfson DAC’s die
ervoor zorgen dat de audiokwaliteit gelijke tred
houdt met de superieure videokwaliteit. Uiteraard
zijn er zowel coax als optisch digitale audio-uit-
gangen beschikbaar voor directe aansluiting op
audio/video-receivers of –processoren zodat u
optimaal kunt genieten van uw Dolby Digital
®
en
DTS
®
muziek. Bij het afspelen van audio-CD’s
wordt perfecte kwaliteit geboden, die gelijkwaar-
dig is aan die van de allerbeste CD-spelers.
Een groot aantal afspeelfuncties maakt ook het
programmeren van een avond ontspanning een-
voudig. Bij het afspelen van DVD’s maken zeer
begrijpelijke menu’s en in-beeld pictogrammen
het kiezen van de taal, nummers, ondertiteling of
de beeldverhouding een stuk eenvoudiger, terwijl
u met het kinderslot kunt bepalen welke discs de
jongste leden van het gezin wel en niet mogen
bekijken. DVD-spelers behoren tot de snelst
groeiende elektronische consumentenproducten
die ooit op de markt zijn gebracht en de kans is
groot dat dit uw eerste DVD-speler is. Hoewel
veel van de eigenschappen van een DVD-speler
lijken op die van standaard CD-spelers of wisse-
laars, is een aantal functies misschien nieuw voor
u. Om er zeker van te zijn dat u plezier heeft van
alle mogelijkheden van de DVD raden we u aan
deze beknopte samenvatting zorgvuldig te lezen.
Deze kleine investering in tijd zal u veel profijt
opleveren, door het betere begrip van de DVD.
■ Speelt een groot aantal video en audio
formaten, inclusief DVD-Video discs,
VCD, standaard CD Audio discs, CD-R/RW,
DVD-R/RW, DVD-+R/RW, Audio discs en
MP3 discs.
■ Hoogwaardige videoweergave met 
10-bit DAC’s, Progressive Scan en
Component Video Uitgangen.
■ Dolby Digital en DTS datasignaal
uitgang via zowel optische als coax
digitale audio aansluitingen.
■ Gemakkelijk te gebruiken in-beeld
navigatiesysteem.
■ Weergave van MP3 en Windows
®
WMA
Audio discs en JPEG beelden.
■ Simultaan weergeven van MP3 en JPEG
files
■ Uitgebreide programmeermogelijk-
heden voor audio- en videodiscs.
■ Kinderslot voorkomt ongeautoriseerd
kijken van bepaald videomateriaal.
■ Meerdere opties voor taal, geluid en
ondertitels.
■ Meerdere cameraposities met daarvoor
geschikte DVD discs.
■ Inwendig verlichte, ergonomisch
ontworpen afstandsbediening.
TERMINOLOGIE
Terminologie
Terminologie
Gezien het feit dat DVD-spelers veel kenmerken en
technologie met CD-spelers gemeen hebben, zijn
veel van de termen en functies die in een DVD-
speler worden gebruikt, gelijk aan wat u kent van
CD-spelers en –wisselaars, of zelfs oudere video
formaten zoals laserdisc. Wanneer dit echter uw
eerste DVD-product is, dan kunnen sommige ter-
men die gebruikt worden bij het omschrijven van
de eigenschappen van een DVD-speler, nieuw voor
u zijn. Hieronder daarom enige toelichting over
DVD die u helpt te genieten van alle eigenschap-
pen van het DVD-format en de DVD.
Met de komst van DVD is de opslagcapaciteit van
discs drastisch toegenomen. Op een DVD Video
disc wordt de meeste ruimte ingenomen door
MPEG 2 video en meerkanaals filmgeluid in
Dolby Digital en/of DTS. Deze informatie is
gecomprimeerd.
Beeldverhouding: geeft de breedte/hoogte 
verhouding van het beeld aan. Een traditioneel 
TV-beeld kent een breedte/hoogte verhouding van
vier staat tot 3, kortweg 4:3. Bij nieuwere brede
beeldbuizen is die beeldverhouding 16:9, waar-
door zij meer op een bioscoopscherm lijken. Het
programmamateriaal op een DVD kan worden
opgenomen in beide formaten en daarnaast kunt
u de DVD zodanig configureren dat deze in één
van de twee formaten afspeelt, afhankelijk van de
op een disc vastgelegde eigenschappen.
Titel: bij een DVD wordt een titel gedefinieerd als
een hele film of programma. Het aantal hoofdstuk-
ken binnen een titel is afhankelijk van hoeveel de
producer er in wil opnemen. De meeste discs bevat-
ten slechts één titel, maar dat kunnen er meer zijn,
bijvoorbeeld voor een ‘Double Feature’ presentatie.
Hoofdstuk: DVD programma’s zijn verdeeld in
hoofdstukken en titels. Daarbij vormen de hoofd-
stukken de onderverdeling van een titel op een
disc en zijn te vergelijken met de nummers op
een audio-CD.
RGB Video: een andere vorm van het video-
signaal waarmee een groot aantal bijeffecten van
het traditionele composiet videosignaal worden
vermeden, door het signaal in de drie basis-
kleuren, rood, groen en blauw (RGB) te splitsen.
Met een RGB verbinding (via SCART) heeft u een
hogere resolutie en worden elementaire beeld-
fouten, zoals moiré patronen in gestreepte 
objecten, vermeden. Uiteraard kunt u dit alleen
gebruiken wanneer ook uw beeldscherm over een
RGB compatibele SCART aansluiting beschikt.
Progressive Scan: de DVD biedt progressive scan
video uitgangen voor gebruik met hoge resolutie
televisies en projectoren. Voordat DVD verscheen,
kon geen enkel medium video opslaan of uitzenden
met volledige resolutie. Om de bandbreedte te
beperken wordt analoge compressie toegepast
(interlacing): eerst worden de oneven lijnen van het
beeld geschreven, daarna de even lijnen. Dat bete-
kent dat steeds slechts een half beeld wordt
geschreven, maar door de snelheid voegen de her-
senen van de kijker dat mooi samen. Deze techniek
is acceptabel zolang het beeld niet te groot is en er
niet teveel beweging in het beeld zit. Grote beelden
en snelle bewegingen laten de beperkingen van dit
systeem zien. Dankzij de immense opslagcapaciteit
van DVD worden de beelden nu compleet (progres-
sief) opgeslagen waarbij de lijnen van elk beeld
(even en oneven) tegelijkertijd verschijnen. De
meeste TV’s kunnen echter geen progressief signaal
verwerken en daarom geven alle DVD-spelers een
interlaced signaal af om compatibel te zijn. De
Harman Kardon DVD behoort tot de enkele DVD-
spelers die een echte progressive scan video uit-
gang (NTSC en PAL) bezitten voor gebruik met
daarvoor geschikte TV’s, projectoren en alle plasma,
LCD en DLP displays via de component video uit-
gang. Het resultaat is een 40% hogere lichtop-
brengst dan een conventionele TV en een uitzon-
derlijk gedetailleerd beeld, naast een vrijwel vols-
trekte afwezigheid van zichtbare lijnen en resten
van bewegingen. Uiteraard zijn ook de gebruikelijke
Y/Pr/Pb component video, SCART, S-Video en com-
posiet video uitgangen aanwezig voor gebruik met
conventionele televisies en projectoren.
Meerdere Cameraposities: DVD’s hebben de
mogelijkheid om dezelfde scène in een program-
ma vanuit verschillende cameraposities te bekij-
ken. Wanneer een disc is gecodeerd met deze
‘multiple angle’ informatie, dan kunt u met één
druk op ANGLE tussen deze verschillende posities
te schakelen. Momenteel maken maar weinig
producers van deze mogelijkheid gebruik en 
wanneer dat het geval is, zijn deze scènes 
meestal van korte duur. Producers brengen
meestal een icoon of logo in beeld om aan te
geven dat er meerdere cameraposities 
beschikbaar zijn.
Reading: een aanwijzing die verschijnt zodra
een disc is geladen en de lade is gesloten, om
aan te geven dat de speler de inhoudsinformatie
van de disc leest en vaststelt of het om een CD
dan wel een DVD gaat, het soort programma,
talen, beeldverhoudingen, ondertiteling, aantal
nummers/titels, enzovoort. Dit duurt een paar
seconden en is volstrekt normaal.
Resume: de STOP-toets op de DVD werkt anders
dan u gewend bent bij CD’s of CD-spelers.
Wanneer u op een gewone CD-speler op STOP
drukt, dan stopt de speler. Drukt u bij een CD-
speler weer op START, dan begint de disc
opnieuw. Bij de DVD heeft u echter twee opties
bij het afspelen van DVD’s. Drukt u 1x op STOP
dan stopt het afspelen, maar de positie wordt
onthouden. U kunt de speler uitschakelen en
zodra u de volgende keer weer op PLAY drukt, zal
de speler verdergaan vanaf het punt waar de
vorige keer werd gestopt. Dit noemen we 
‘resume’ (vervolgen) en is handig wanneer u een
film aan het kijken bent en om een of andere
reden moet stoppen, maar later weer wilt verder-
gaan waar u gebleven was. Drukt u 2x op STOP,
dan wordt het apparaat op de gebruikelijke wijze
gestopt en zal de speler de volgende keer weer
bij het begin beginnen.
Page of 22
Display

Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) User Manual / Operation Manual ▷ Download

  • DOWNLOAD Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) Service Manual ↓ Size: 751.54 KB | Pages: 22 in PDF or view online for FREE
  • Here you can View online or download the User Manual / Operation Manual for the Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) in PDF for free, which will help you to disassemble, recover, fix and repair Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) Audio. Information contained in Harman Kardon DVD 506 (serv.man5) User Manual / Operation Manual (repair manual) includes:
  • Disassembly, troubleshooting, maintenance, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, Circuit, Wiring and Block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Exploded View and Parts List.