DOWNLOAD Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) Service Manual ↓ Size: 1.02 MB | Pages: 54 in PDF or view online for FREE

Model
AVR 8500 (serv.man13)
Pages
54
Size
1.02 MB
Type
PDF
Document
User Manual / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-8500-sm13.pdf
Date

Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) User Manual / Operation Manual ▷ View online

AVR 8500 Audio/video-viritinvahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Power for the Digital Revolution
®
2
SISÄLLYS
3
Johdanto
4
Turvallisuusohjeita
4
Pakkauksen purku
5
Etulevyn säätimet
7
Etulevyn näyttö
8
Takalevyn liitännät
10
Kauko-ohjaimen toiminnot
14
2. huoneen kauko-ohjain
15
Asennus ja kytkennät
15
Audiolaitteiden kytkeminen
15
Videolaitteiden kytkeminen
16
SCART A/V -liitännät
18
Laitteisto- ja virtakytkennät
19
Kaiuttimien valinta
19
Kaiuttimien sijoitus
20
Järjestelmän säätäminen
20
Ensimmäinen käynnistys
20
Kuvaruutuvalikoiden käyttö
20
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset
21
Ohjelmalähteen asetukset
22
Kaiutinasetukset
24
Surround-tilojen asetukset
25
Muiden ohjelmalähteiden asetukset
25
Asetukset, jotka eivät riipu ohjelmalähteestä
25
Viiveajan asetukset
26
Yökuuntelutilan asetukset
26
Lähtötasojen säätäminen
27
EzSet-järjestelmän käyttö
27
Lähtötasojen säätö käsin
29
Bassolimitteri
30
Käyttö
30
Surround-tilakaavio
32
Peruskäyttö
32
Ohjelmalähteen valinta
32
kuulokkeiden käyttö
33
Surround-tilan valitseminen
33
Digitaalisen audion toistaminen
34
Dolby Digital
34
Dolby Digital Surround EX
34
DTS
34
PCM-äänentoisto
34
HDCD
34
MP3-äänentoisto
35
Digitaaliohjelmalähteen valinta
35
Digitaalisen bittivirran ilmaisimet
36
Kaiutin/kanava-ilmaisimet
36
Yökuuntelutila
37
Äänittäminen
37
Etulevyn tulot ja lähdöt
37
Lähtötasojen asetus käyttäen ohjel-
malähdettä
38
6-kanavainen/8-kanavainen tuloliitäntä
38
Muistinvarmennus
39
Erikoistoiminnot
39
Tehdasasetusten palauttaminen kaiutinjär-
jestelmälle
39
Näytön kirkkauden säätö
39
Äänenvoimakkuuden esiasetus
40
Osittaisnäytön asetukset
40
Kokonäytön aika-asetus
41
Monihuonetoiminto
42
Radion käyttö
42
Virittimen perustoiminnot
42
Aseman valinta
42
Pikavalintojen käyttö
43
RDS-järjestelmän käyttö
43
RDS-viritys
43
RDS-näyttö
43
Ohjelmahaku (PTY)
44
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
44
Kauko-ohjaimen koodiohjelmointi
45
Koodin lukeminen
Sisältö
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa tutustuessasi kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
ESIMERKKI - (lihavoitu) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
ESIMERKKI
- (näytön teksti) viittaa etulevyn näytössä näkyvään tekstiin.
1 –  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 – (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
 –  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
A –  (neliön sisällä oleva kirjain) viittaa etulevyn näytön ilmaisimeen.
å –  (soikion sisällä oleva kirjain) viittaa 2. huoneen kauko-ohjaimen painikkeeseen.
Vakuutus standardien täyttämisestä
We, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä omis-
tajan käsikirjassa kuvattu tuote on 
allalueteltujen
teknisten standardien mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
02/02
45
Ohjauskoodin ohjelmointi toisesta kauko-
ohjaimesta
45
Ohjelmoitujen koodien poistaminen
46
Makrojen ohjelmointi
47
Ohjelmoidut laitetoiminnot
47
Rinnakkainen äänenvoimakkuuden
ohjaus
48
Rinnakkainen kanavavalinta
48
Erillislaitteiden suoraohjaus
48
Laiteohjauksen uudelleenohjelmointi
49
Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys
50
Toimintoluettelo
52
Vianetsintäkaavio
52
Suorittimen nollaus
53
Tekniset tiedot
JOHDANTO
3
Johdanto
Kiitos siitä, että valintasi oli 
Harman Kardon!
Harman Kardon AVR 8500-viritinvahvistimen
hankinnan myötä sinulla on edessäsi monien
vuosien kuuntelunautinto. AVR 8500 on todelli-
nen uuden vuosituhannen monikanavainen virit-
invahvistin, joka tuo kuultavillesi kaikki eloku-
vien ääniraitojen hienoimmatkin yksityiskohdat
ja musiikin kaikki vivahteet. Perinteisten digitaal-
isten monikanavatekniikoinen (Dolby Digital ja
DTS) lisäksi laitteessa on uusimmat surround-
piirit, kuten Dolby Pro Logic II, koko valikoima
DTS-ES 6.1 -tiloja, DTS Neo:6 ja Harman 
Kardonin oman Logic 7 -tekniikan viimeisimmät
7.1-versiot.
AVR 8500 on suunniteltu niin, että saat kaiken
irti digitaalisesta tekniikasta. Kuvaruutuvalikot,
värikoodatut liitännät ja ainutlaatuinen EzSet -
kauko-ohjain tekevät laitteen asentamisen
nopeaksi ja helpoksi. Saadaksesi eniten irti uud-
esta laitteestasi suosittelemme, että luet tämän
käsikirjan huolellisesti läpi. Näin varmistat, että
liität kaiuttimet, ohjelmalähteet ja muut erilliset
laitteet oikein. Kun käytät hetken eri säätimien
toimintojen opetteluun, saat täyden hyödyn 
AVR 8500 ominaisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kuvaus ja toiminnot
AVR 8500 kuuluu markkinoiden monipuolisim-
piin ja suorituskykyisimpiin AV-viritinvahvistimiin.
Digitaalisille ohjelmalähteille kehitetyn
maineikkaan THX Ultra
®
-prosessoinnin sekä
Dolby Digital- ja DTS-dekoodauksen lisäksi laite
tarjoaa laajan valikoiman surround-toimintoja
myös matriisikoodatuille ja stereoäänitteille
ohjelmalähteen ollessa esimerkiksi CD,
videonauhuri, televisiolähetys tai AVR 8500 -viri-
tinvahvistimen oma FM/AM-viritin. Toimintoihin
kuuluvat ensinnäkin THX Surround EX-, Dolby
Pro Logic II-, DTS NEO:6-, Dolby 3 Stereo- 5- ja
7-kanavainen stereo ja Hall- sekä Theater-tilat.
Näiden lisänä ovat vielä Harman Internationalin
ainutlaatuinen Logic 7 -prosessi sekä 5.1- että
7.1-kanavaisena versiona. Kaikki nämä laajenta-
vat kuuntelumahdollisuuksia valtavasti. Kaikkien
muiden hienouksien lisäksi AVR 8500 kuuluu
niihin harvoihin viritinvahvistimiin, jotka purka-
vat jopa MP3-tiedostoja. Voit siis kuunnella
uusimpia hittejä suoraan tietoverkoista liittämäl-
lä tietokoneesi Harman Kardon -viritinvahvis-
timeen. Toinen Harman Kardonin erikoisuus on
VMAx
. Tämä patentoitu järjestelmä muokkaa
äänikentästä entistä ilmavamman jopa silloin,
kun käytössä on vain kaksi etukaiutinta.
AVR 8500 sisältää myös HDCD
®
-dekoodauksen,
jolla saadaan kaikkein luonnonmukaisin CD-tois-
to digitaaliliitäntää käytettäessä. Soitin voi olla
tavallinen CD- tai DVD-soitin, joka ei tue HDCD-
tekniikkaa.
Sen lisäksi, että AVR 8500 tarjoaa paljon eri-
laisia kuuntelutoimintoja, laite on helppo
muokata erilaisten kaiuttimien ja kuunteluolo-
suhteiden mukaan.
Kaiutinasetukset on helppo tehdä havainnolli-
sista kuvaruutuvalikoista, samoin tuloliitäntöjen
määrittely ja viiveaikojen säätö, minkä jälkeen
ainutlaatuinen EzSet™-järjestelmä mittaa jär-
jestelmän kaiutintasot ja kalibroi äänikanavat
automaattisesti parhaisiin arvoihin.
Erittäin monipuolisessa AVR 8500:ssa on kom-
posiitti- ja S-Videoliitännät kuudelle videoläh-
teelle, kaksi erillistä audiotuloa ja jopa kahdek-
san digitaalista tuloa ja neljä lähtöä, joiden
ansiosta AVR 8500 sopii kaikkien uusimpien
digitaalisten ohjelmalähteiden vahvistimeksi.
AVR 8500 on yhteensopiva myös uusimpien
HDTV-videosoittimien ja progressiivisesti skan-
naavien DVD-soittimien kanssa, koska sen
videopiirit ovat laajakaistaisia ja hyvin suojattuja.
Etulevyssä on koaksiaaliset ja optiset liitännät
digitaalista tallenninta varten. Varustukseen kuu-
luvat lisäksi analogiset audio-/videoliitännät,
joiden avulla ohjelmaa voi vaikkapa äänittää
kannettavalla tallentimella – yksi Harman
Kardonin erikoisominaisuuksista. Kahdet video-
tallennuslähdöt, esivahvistimen lähdöt ja pääte-
vahvistimen tulot sekä värikoodattu 
8-kanavainen tuloliitäntä varmistavat sen, että
AVR 8500 riittää pitkälle tulevaisuuteen
niihinkin järjestelmiin, joita ei vielä ole kaupal-
lisessa tuotannossa.
AVR 8500 joustavuus ja teho eivät rajoitu vain
yhteen tilaan. Laite on varustettu edistyksellisellä
monihuonejärjestelmällä, jonka avulla voit seu-
rata yhtä ohjelmalähdettä yhdessä huoneessa ja
toista aivan eri paikassa. Kummankin alueen
äänenvoimakkuutta voit säätää itsenäisesti
infrapunajärjestelmän ansiosta. Sitä varten 
AVR 8500 on varustettu kätevällä Zone II -
kauko-ohjaimella.
AVR 8500 -viritinvahvistimen tehokkaassa
vahvistimessa on käytetty perinteistä Harman
Kardon suurvirta-suunnittelufilosofiaa, jotta se
pystyy toistamaan minkä tahansa ohjelma-
materiaalin sisältämän dynamiikan.
Harman Kardon keksi high fidelity -viritinvahvis-
timen yli neljäkymmentäseitsemän vuotta sitten.
State-of-the-art-piiritekniikka ja edistyksellinen
sähköinen suunnittelu tekee AVR 8500 -viritin-
vahvistimesta ihanteellisen ohjelmakeskuksen,
jossa yhdistyvät viimeisin digitaalitekniikka,
voimakkaat pääteasteet ja tyylikäs muotoilu.
■ THX Ultra -prosessointi, THX Surround
EX, Dolby* Digital ja Dolby Pro Logic II,
täydet DTS-tilat, mukana myös DTS-ES
6.1 ja Neo:6, käyttäen uusimpia 24-bit-
tisiä Crystal DSP-piirejä
■ Harman Kardonin ainutlaatuinen Logic
7 -äänenmuokkaus, ensi kertaa sekä
5.1- että 7.1-versiona, laaja valikoima
toimintatiloja sekä kaksi VMAx-tilaa
■ MP3-dekoodaus sopivien tietokoneiden
ja MP3-soittimien kanssa 
-kauko-ohjaus säätää
automaattisesti eri kanavien äänitasot
■ Laajakaistaiset, HDTV-kelpoiset kompo-
nenttivideopiirit
■ Etulevyn digitaalisten tulo- ja 
lähtöliitäntöjen ansiosta voit kytkeä
viritinvahvistimeen helposti 
kannettavat digitaaliset laitteet tai
uusimmat pelikonsolit.
■ Monipuoliset digitaalitulot ja -lähdöt
■ Havainnolliset kuvaruutuvalikot ja 
-näyttö
■ 6- ja 8-kanavainen tuloliitäntä, esi-
vahvistinlähdöt ja päätevahvistimen
tulot mahdollistavat joustavuuden 
erilaisiin kytkentöihin sekä valmiuden
tulevaisuuden audioformaatteihin
■ Täydellinen monihuonejärjestelmä 
erillisine kauko-ohjaimineen
■ Taustavalaistu kauko-ohjain, jossa
sisäiset ohjauskoodit ja oppimis-
toiminto 
■ HDCD-dekoodaus mahdollistaa
ylivoimaisen CD-toiston
■ Komponenttivideoliitännät
TM
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen 
käyttöönottoa
Uuden Harman Kardon AVR -viritinvah-vistimesi
käyttöjännite on 220-240 V. Jos kytket viritin-
vahvistimen johonkin muuhun jännittee-seen
aiheutat tulipalovaaran ja vastaanotin saattaa
vaurioitua.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen kuin
kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Emme suosittele jatkojohtojen käyt-
töä tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä
virtajohtoja mattojen alitse tai aseta raskaita 
esineitä niiden päälle. Vahingoittuneet 
virtajohdot on heti korvattava vaatimukset 
täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa laitteen koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa sähkö-
iskun vaaran ja muutokset tuotteeseen aiheutta-
vat takuun raukeamisen. Jos laitteen sisään jou-
tuu vahingossa vettä tai metalliesine, esimerkiksi
paperiliitin tai niitti, irrota laite heti pistorasiasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikka
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat lait-
teen hyllylle varmista, että hylly ja sen kiin-
nikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos laite sijoitetaan
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
asentaa tuuletin.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin,
suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslait-
teen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
■ Älä peitä laitteen yläpinnan tuuletusreikiä tai
aseta esineitä suoraan niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
kuivalla kankaalla. Puhdista laite tarvittaessa
pehmeällä, mietoon saippuaveteen kastetulla
kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bentseeniä, tin-
neriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistusainei-
ta. Älä myöskään käytä hankaavia puhdistu-
saineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen
pintaa. Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen 
pistorasiasta.
Pakkauksen purku
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu eri-
tyisesti suojaamaan uutta viritinvahvistintasi
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä
pakkaus ja kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetus-
tarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa varovasti saumoja peit-
tävä teippi. Taita pakkaus litteäksi. Litistä samal-
la tavoin muuta pahviset pakkausmateriaalit.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee säi-
lyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkaus-mate-
riaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat lähim-
pään kierrätyspisteeseen.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
Page of 54
Display

Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) User Manual / Operation Manual ▷ Download

  • DOWNLOAD Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) Service Manual ↓ Size: 1.02 MB | Pages: 54 in PDF or view online for FREE
  • Here you can View online or download the User Manual / Operation Manual for the Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) in PDF for free, which will help you to disassemble, recover, fix and repair Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) Audio. Information contained in Harman Kardon AVR 8500 (serv.man13) User Manual / Operation Manual (repair manual) includes:
  • Disassembly, troubleshooting, maintenance, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, Circuit, Wiring and Block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Exploded View and Parts List.