AVR 4550 (serv.man15) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
AVR 4550 (serv.man15)
Pages
50
Size
961.58 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-4550-sm15.pdf
Date

View Harman Kardon AVR 4550 (serv.man15) User Guide / Operation Manual online

AVR 4550 Audio/video-viritinvahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
AVR 4550
ready
LOGIC 7
VMAx
Power for the Digital Revolution
®
2
SISÄLLYS
3
Johdanto
4
Turvallisuusohjeita
4
Pakkauksen purkaminen
5
Etulevyn säätimet
7
Etulevyn näyttö
8
Takalevyn liitännät
11
Kauko-ohjaimen toiminnot
14
2. huoneen kauko-ohjain
15
Asennus ja kytkennät
15
Audioliitännät
15
Videoliitännät
16
SCART AV-liitännät
18
Järjestelmä- ja virtaliitännät
19
Kaiuttimien valinta
19
Kaiuttimien sijoitus
20
Järjestelmän säätäminen
20
Ensimmäinen käynnistys
20
Valikoiden käyttö
20
Järjestelmäasetukset
21
Ohjelmalähteen asetukset
21
Kaiutinasetukset
23
Surround-tilojen asetukset
24
Muiden ohjelmalähteiden asetukset
25
Viiveajan asetukset
25
Yökuuntelutilan asetukset
25
Lähtötasojen säätäminen
26
EzSet-järjestelmän käyttö
26
Lähtötasojen säätö käsin
28
Käyttö
28
Surround-tilat
30
Peruskäyttö
30
Ohjelmalähteen valinta
30
Säätimet ja kuulokkeiden käyttö
30
6- tai 8-kanavainen tuloliitäntä
31
Surround-tilan valinta
31
Digitaalinen äänentoisto
32
Dolby Digital
32
DTS
32
PCM
33
MP3
33
Digitaalilähteen valinta
33
Digitaalisen bittivirran ilmaisimet
33
Kaiutin/kanava-ilmaisimet
34
Yökuuntelutila
34
Äänittäminen
35
Muistinvarmennus
36
Erikoistoiminnot / Monihuonetoiminto
37
Vahvistinkanavien järjestely
37
Näytön kirkkauden säätö
37
Osittaisnäytön asetukset
37
Kokonäytön aika-asetus
38
Monihuonekäyttö
39
Radion käyttö
39
Peruskäyttö
39
Asemanvalinta
39
Pikavalintojen käyttö
40
RDS-järjestelmän käyttö
40
RDS-asemien viritys
40
RDS-näyttötoiminnot
40
Ohjelmahaku
41
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
41
Koodiohjelmointi
41
Koodien suoravalinta
Sisältö
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa tutustuessasi kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
ESIMERKKI - (lihavoitu) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
ESIMERKKI
- (näytön teksti) viittaa etulevyn näytössä näkyvään tekstiin.
1 –  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 – (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
 –  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
A –  (neliön sisällä oleva kirjain) viittaa etulevyn näytön ilmaisimeen.
å –  (soikion sisällä oleva kirjain) viittaa 2. huoneen kauko-ohjaimen painikkeeseen.
Vakuutus standardien täyttämisestä
Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä
omistajan käsikirjassa kuvattu tuote on 
allalueteltujen
teknisten standardien mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
11/02
41
Koodien automaattihaku
42
Koodien lukeminen
42
Koodien opettaminen
42
Opetettujen koodien poistaminen
43
Makrojen ohjelmointi
44
Ohjelmoidut laitetoiminnot
44
Rinnakkainen äänitason ohjaus
44
Rinnakkainen kanavanvalinta
45
Rinnakkainen erillislaitteiden ohjaus
45
Laiteohjauksen uudelleenohjelmointi
45
Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys
46
Toimintoluettelo
48
Vianetsintäkaavio
48
Suorittimen nollaus
49
Tekniset tiedot
JOHDANTO
3
Johdanto
Kiitos siitä, että valintasi oli 
Harman Kardon!
Harman Kardon AVR 4550-viritinvahvistimen
hankinnan myötä sinulla on edessäsi monien
vuosien kuuntelunautinto. AVR 4550 on todelli-
nen uuden vuosituhannen monikanavainen viri-
tinvahvistin, joka tuo kuultavillesi kaikki eloku-
vien ääniraitojen hienoimmatkin yksityiskohdat
ja musiikin kaikki vivahteet. Perinteisten digitaa-
listen monikanavatekniikoinen (Dolby Digital ja
DTS) lisäksi laitteessa on uusimmat surround-
piirit, kuten Dolby Pro Logic II, koko valikoima
DTS-ES 6.1 -tiloja, DTS Neo:6 ja Harman 
Kardonin oman Logic 7 -tekniikan viimeisimmät
7.1-versiot.
AVR 4550 on suunniteltu niin, että saat kaiken
irti digitaalisesta tekniikasta. Kuvaruutuvalikot,
värikoodatut liitännät ja ainutlaatuinen EzSet-
kauko-ohjain tekevät laitteen asentamisen
nopeaksi ja helpoksi. Saadaksesi eniten irti
uudesta laitteestasi suosittelemme, että luet
tämän käsikirjan huolellisesti läpi. Näin
varmistat, että liität kaiuttimet, ohjelmalähteet ja
muut erilliset laitteet oikein. Kun käytät hetken
eri säätimien toimintojen opetteluun, saat
täyden hyödyn AVR 4550:n ominaisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kuvaus ja toiminnot
AVR 4550 kuuluu markkinoiden monipuolisim-
piin ja suorituskykyisimpiin AV-viritinvahvistimiin.
Digitaalisissa äänilähteissä käytettävien Dolby
Digital  ja DTS-tekniikoiden lisäksi laitteessa on
laaja valikoima matrisoituja surround-tiloja sekä
stereotiloja, joita voidaan hyödyntää vaikka CD-
levyjen soitossa, televisiokatselussa ja radio-
kuuntelussa. Tekniikoiden valikoima on hyvin
monipuolinen: Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic
II, DTS Neo:6, Dolby 3 Stereo, 5- ja 7-kanavainen
stereo ja Hall- sekä Theater-tilat. Näiden lisänä
ovat vielä Harman Internationalin ainutlaatuinen
Logic 7 -prosessi sekä 5.1- että 7.1-kanavaisena
versiona. Kaikki nämä laajentavat kuuntelumah-
dollisuuksia valtavasti. Kaikkien muiden
hienouksien lisäksi AVR 4550 kuuluu niihin har-
voihin viritinvahvistimiin, jotka purkavat jopa
MP3-tiedostoja. Voit siis kuunnella uusimpia hit-
tejä suoraan tietoverkoista liittämällä
tietokoneesi Harman Kardon -viritinvahvis-
timeen. Toinen Harman Kardonin erikoisuus on
VMAx
. Tämä patentoitu järjestelmä muokkaa
äänikentästä entistä ilmavamman jopa silloin,
kun käytössä on vain kaksi etukaiutinta.
Sen lisäksi, että AVR 4550 tarjoaa paljon
erilaisia kuuntelutoimintoja, laite on helppo
muokata erilaisten kaiuttimien ja kuunteluolo-
suhteiden mukaan.
Kaiutinasetukset on helppo tehdä havainnolli-
sista kuvaruutuvalikoista, samoin tuloliitäntöjen
määrittely ja viiveaikojen säätö, minkä jälkeen
ainutlaatuinen EzSet™-järjestelmä mittaa jär-
jestelmän kaiutintasot ja kalibroi äänikanavat
automaattisesti parhaisiin arvoihin.
Monipuolisen järjestelmän rakentamiseksi 
AVR 4550 on varustettu peräti kuuden video-
laitteen liitännöillä, jokainen 5 komposiitti- että 
S-Video-tuloilla. Lisänä ovat vielä kaksi
ylimääräistä audiotuloa ja kaikkiaan kuuden digi-
taalisen tulon ja kolmen lähdön valikoima, joiden
ansiosta AVR 4550 pystyy käsittelemään
viimeisimpiäkin digitaalisia ohjelmalähteitä.
AVR 4550 on yhteensopiva myös uusimpien
HDTV-videosoittimien ja progressiivisesti
skannaavien DVD-soittimien kanssa, koska sen
videopiirit ovat laajakaistaisia ja hyvin suojattuja.
Voit kytkeä digitaalisen tallentimen
koaksiaaliseen tai optiseen digitaalilähtöön.
Kaksi videotallennuslähtöä, esivahvistinlähdöt ja
värikoodattu kahdeksankanavainen tuloliitäntä
varmistavat sen, että AVR 4550 riittää pitkälle
tulevaisuuteen niihinkin järjestelmiin, joita ei
vielä ole kaupallisessa tuotannossa.
AVR 4550:n joustavuus ja teho eivät rajoitu vain
yhteen tilaan. Edistyksellisen monihuonejär-
jestelmän avulla voit kuunnella yhtä ohjel-
malähdettä kuunteluhuoneessa ja toista toisessa
huoneessa. Vasemman ja oikean kanavan ääni
voidaan ohjata toiseen huoneeseen, josta niiden
voimakkuutta on helppo säätää erillisen infra-
punalinkin välityksellä. Toisen huoneen ohjauk-
sen helpottamiseksi AVR 4550:n mukana
toimitetaan 2. huoneen kauko-ohjain.
Monihuonetoiminnolla voit valjastaa kaksi 
AVR 4550:n vahvistinkanavaa toisen kuun-
teluhuoneen tarpeisiin ja ohjata sen äänentois-
toa edistyksellisellä A-BUS
®
-ohjaimella. Et siis
välttämättä tarvitse erillisiä vahvistimia toiseen
kuunteluhuoneeseen.
AVR 4550 -viritinvahvistimen tehokkaassa
vahvistimessa on käytetty perinteistä Harman
Kardon suurvirta-suunnittelufilosofiaa, jotta se
pystyy toistamaan minkä tahansa ohjelma-
materiaalin sisältämän dynamiikan.
Harman Kardon keksi high fidelity -viritinvahvis-
timen yli neljäkymmentäseitsemän vuotta sitten.
State-of-the-art-piiritekniikka ja edistyksellinen
sähköinen suunnittelu tekee AVR 4550 -viritin-
vahvistimesta ihanteellisen ohjelmakeskuksen,
jossa yhdistyvät viimeisin digitaalitekniikka,
voimakkaat pääteasteet ja tyylikäs muotoilu.
■ Dolby* Digital, Dolby Digital EX ja
Dolby Pro Logic II, täydet DTS-tilat,
mukana myös DTS-ES 6.1 ja Neo:6
■ Seitsemän tehokasta vahvistinkanavaa,
joista kahta voi käyttää surround-
takakaiuttimille tai monihuonejär-
jestelmässä toisen kuunteluhuoneen
kaiuttimille
■ Harman Kardonin ainutlaatuinen Logic
7 -äänenmuokkaus, ensi kertaa sekä
5.1- että 7.1-versiona, laaja valikoima
toimintatiloja sekä kaksi VMAx-tilaa
■ MP3-dekoodaus sopivien tietokoneiden
ja MP3-soittimien kanssa
-kauko-ohjaus säätää
automaattisesti eri kanavien äänitasot
■ Laajakaistaiset, HDTV-kelpoiset
komponenttivideopiirit
■ Etulevyssä analogiset A/V-tulot
■ Etulevyn digitaalisiin tuloihin voit
helposti kytkeä kannettavan digi-
taalilaitteen tai vaikkapa uusimman
videopelikonsolin
■ Monipuoliset digitaaliset tulot ja
lähdöt
■ Valikkojen kuvaruutunäyttö
■ Zone II -kauko-ohjain, muunneltavat
vahvistinkanavajärjestelyt ja A-BUS
Ready
®
-valmius ovat esimerkkejä
erinomaisista monihuonetoiminoista,
jotka mahdollistavat eri ohjelmalähtei-
den kuuntelun pääasiallisessa ja
toisessa kuunteluhuoneessa
■ 6- ja 8-kanavainen tuloliitäntä sekä esi-
vahvistinlähdöt merkitsevät joustavia
kytkentämahdollisuuksia ja valmiutta
tulevaisuuden audioformaateihin
■ Erinomainen bassonhallinta, johon
kuuluu esimerkiksi kolme erillistä
jakosuodinryhmää
■ Kauko-ohjain tunnistaa valmiiksi
määritellyt koodit ja oppii tarvittaessa
uusia.
TM
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen 
käyttöönottoa
Uuden Harman Kardon AVR 4550 -viritinvah-
vistimesi käyttöjännite on 220-240 V. Jos kytket
viritinvahvistimen johonkin muuhun 
jännittee-seen aiheutat tulipalovaaran ja 
vastaanotin saattaa vaurioitua.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen kuin
kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Emme suosittele jatkojohtojen käyt-
töä tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä
virtajohtoja mattojen alitse tai aseta raskaita 
esineitä niiden päälle. Vahingoittuneet 
virtajohdot on heti korvattava vaatimukset 
täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa laitteen koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa sähkö-
iskun vaaran ja muutokset tuotteeseen aiheutta-
vat takuun raukeamisen. Jos laitteen sisään jou-
tuu vahingossa vettä tai metalliesine, esimerkiksi
paperiliitin tai niitti, irrota laite heti pistorasiasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikka
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat lait-
teen hyllylle varmista, että hylly ja sen kiin-
nikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos laite sijoitetaan
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
asentaa tuuletin.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin,
suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslait-
teen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
■ Älä peitä laitteen yläpinnan tuuletusreikiä tai
aseta esineitä suoraan niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
kuivalla kankaalla. Puhdista laite tarvittaessa
pehmeällä, mietoon saippuaveteen kastetulla
kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bentseeniä, tin-
neriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistusainei-
ta. Älä myöskään käytä hankaavia puhdistu-
saineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen
pintaa. Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen 
pistorasiasta.
Pakkauksen purku
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu eri-
tyisesti suojaamaan uutta viritinvahvistintasi
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä
pakkaus ja kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetus-
tarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa varovasti saumoja peit-
tävä teippi. Taita pakkaus litteäksi. Litistä samal-
la tavoin muuta pahviset pakkausmateriaalit.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee
säilyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkaus-mate-
riaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat
lähimpään kierrätyspisteeseen.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
Page of 50

Download Harman Kardon AVR 4550 (serv.man15) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon AVR 4550 (serv.man15) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 4550 (serv.man15) Audio. Information contained in Harman Kardon AVR 4550 (serv.man15) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).