DOWNLOAD Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) Service Manual ↓ Size: 646.74 KB | Pages: 34 in PDF or view online for FREE

Model
AVR 130 (serv.man3)
Pages
34
Size
646.74 KB
Type
PDF
Document
User Manual / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-130-sm3.pdf
Date

Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) User Manual / Operation Manual ▷ View online

AVR 130 Audio/Video-viritinvahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
DIGITAL
LOGIC 7
VID 1
DVD
CD
FMAM
TAPE
6 CH
VID 2
VID 3
PRO LOGIC 
3 STEREO 
DSP
5 CH. STEREO
SURR. OFF
Surr. Select
Coaxial
RDS
Power for the Digital Revolution
®
®
2
SISÄLLYS
Johdanto
Turvallisuusohjeita
4
Pakkauksen purku
Etulevyn säätimet
Takalevyn liitännät
Kauko-ohjaimen toiminnot
12 Asennus ja kytkennät
12
Audiolaitteiden kytkeminen
12
Videolaitteiden kytkeminen
13
SCART A/V -liitännät
14
Virtakytkennät
14
Kaiuttimien valinta ja sijoitus
15 Järjestelmän säätäminen
15
Ensimmäinen käynnistys
15
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset
15
Ohjelmalähteen asetukset
15
Kaiutinasetukset
17
Triple Crossover -jakosuodinasetukset
17
Yhteiset ja ohjelmalähdekohtaiset
asetukset bassontoiston hallintaan
(Bass Manager)
17
Surround-tilojen asetukset
18
Surround Off (Stereo) 
-tilojen asetukset
18
Stereo-Digital-toimintatila
18
Viiveajan asetukset
18
Yökuuntelutilan asetukset
19
Lähtötasojen säätäminen
20 Käyttö
20
Peruskäyttö
20
Ohjelmalähteen valinta
20
Kuulokkeiden käyttö
21
Surround-tilakaavio
22
Surround-tilan valitseminen
22
Digitaalinen ääni
23
Digitaaliohjelmalähteen valinta
23
Digitaalitilan ilmaisimet
23
Surround-toimintatilatunnisteet
24
Yökuuntelutila
24
Äänittäminen
24
Lähtötasojen hienosäätö
25
6-kanavainen tuloliitäntä
25
Näytön kirkkauden säätö
25
Muistinvarmennus
25
Virittimen käyttö
26
RDS-järjestelmän käyttö
27 Kauko-ohjaimen ohjelmointi
28
Ohjelmoidut laitetoiminnot
28
Makrojen ohjelmointi
29
Rinnakkainen äänenvoimakkuuden
ohjaus
29
Rinnakkainen kanavavalinta
29
Rinnakkainen erillislaitteiden ohjaus
29
Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys
30 Toimintoluettelo
32 Vianetsintäkaavio
32
Suorittimen tehdasasetusten palautus
33 Tekniset tiedot
Sisältö
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa tutustuessasi kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
ESIMERKKI - (lihavoitu) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
ESIMERKKI
- (näytön teksti) viittaa etulevyn näytössä näkyvään tekstiin.
1 –  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 – (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
 –  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
Vakuutus standardien täyttämisestä
Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä omistajan
käsikirjassa kuvattu tuote on 
allalueteltujen 
teknisten 
standardien mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
09/03
JOHDANTO
3
Johdanto
Kiitos siitä, että valintasi oli 
Harman Kardon!
Harman Kardon AVR 130 viritinvahvistimen
hankinnan myötä sinulla on edessäsi monien
vuosien kuuntelunautinto. AVR 130 on erityisesti
suunniteltu toistamaan elokuvien äänimaailman
jännitys yksityiskohtineen ja kuuntelemasi
musiikin hienoimmatkin vivahteet. Sisäisten
Dolby* Digital ja DTS
-dekoodauspiirien ansios-
ta AVR 130 toistaa kuusi erillistä audio-kanavaa,
joilla voidaan toistaa uusimpien DVD- ja LD-levy-
jen digitaaliset ääniraidat sekä digitaalisten 
televisiolähetysten digitaalinen ääni.
Vaikka AVR 130:n sisällä monimutkaiset jär-
jestelmät joutuvatkin koville, jotta tämä kaikki
on mahdollista, laitteen asennus ja käyttö on
yksinkertaista. Tämän takaavat värikoodatut liit-
timet ja ohjelmoitava kauko-ohjain. Saadaksesi
eniten irti uudesta laitteestasi suosittelemme,
että luet tämän käsikirjan huolellisesti läpi. Näin
varmistat, että liität kaiuttimet, ohjelmalähteet ja
muut erilliset laitteet oikein. Kun käytät hetken
eri säätimien toimintojen opetteluun, saat täy-
den hyödyn AVR 130:n ominaisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kuvaus ja toiminnot
AVR 130 on yksi markkinoiden monipuolisim-
mista ja suorituskykyisimmistä AV-viritinvahvis-
timista. Dolby Digital- ja DTS-dekoodereiden
lisäksi laitteessa on useita analogisia surround-
tiloja, joita voi käyttää sellaisten ohjelmalähtei-
den kanssa kuin CD, videonauhuri, tv-ääni ja
tietysti laitteen sisäinen FM/AM-viritin.Vain
Harman Kardon tarjoaa uusimman Dolby
ProLogic II -dekooderin, Dolby 3 Stereon, 5 Ch
Stereon sekä Hall- ja Theater-tilojen lisäksi Logic
7 -järjestelmän, joka luo entistä laajemman ja
vaikuttavamman äänikentän tehosteille ja
panoroinneille.
Toinen Harman Kardonin erikoisuus on VMAx
.
Tämä patentoitu järjestelmä muokkaa ääniken-
tästä entistä ilmavamman jopa silloin, kun
käytössä on vain kaksi etukaiutinta.
Sen lisäksi, että AVR 130 tarjoaa paljon erilaisia
kuuntelutoimintoja, laite on helppo muokata
erilaisten kaiuttimien ja kuunteluolosuhteiden
mukaan.
Stereo-Direct-toimintatilassa digitaalinen
prosessointipiiri ohittuu kokonaan, jolloin kak-
sikanavainen analoginen ohjelma toistuu täysin
alkuperäisen kaltaisena. Surround- ja Stereo
Digital -toimintatiloissa äänentoisto voidaan
hienosäätää tarkasti jakosuotimen avulla, mikä
parantaa mahdollisuuksiasi järjestelmän
muokkaamisen huoneakustiikkaan ja mieltymyk-
siisi sopivaksi.
Monipuolisessa AVR 130 -viritinvahvistimessa on
komposiitti- ja S-Videotulot neljälle videolait-
teelle mukaanlukien etulevyssä olevat liitännät.
Laitteessa on lisäksi kaksi audiotuloa ja yhteen-
sä kuusi digitaalista tuloa, joten AVR 130 täyttää
uusimpienkin digitaalisten audio-ohjelmalähtei-
den asettamat vaatimukset. Digitaalista tallen-
ninta varten viritinvahvistimessa on sekä koaksi-
aalinen että optinen digitaalilähtö.
Videolähtö ja kuusikanavainen tulo varmistavat,
että AVR 130 -viritinvahvistimen suorituskyky
riittää pitkälle tulevaisuuteen niissäkin jär-
jestelmissä, jotka eivät ole vielä kaupallisessa
tuotannossa.
AVR 130 -viritinvahvistimen tehokkaassa
vahvistinosassa on käytetty perinteistä Harman
Kardon -suurvirtatekniikkaa, jotta se pystyy
toistamaan minkä tahansa ohjelmamateriaalin
sisältämän dynamiikan.
Harman Kardon kehitti high fidelity -viritin-
vahvistintyypin jo viisikymmentä vuotta sitten.
Huippuluokan piiritekniikan ja arvostettujen
suunnitteluratkaisujen ansiosta AVR 130 on hin-
taluokassaan yksi kaikkien aikojen hienoimmista
Harman Kardon -viritinvahvistimista.
■ Crystal
®
Chip -tekniikalla toteutetut
Dolby Digital- ja DTS-dekooderit
■ Harman Kardonin ainutlaatuiset 
Logic 7- ja VMAx-toiminnot
■ Dolby Laboratory -yrityksen uusin
ProLogic II -dekoodaustekniikka.
■ Stereo-Direct-toimintatilassa DSP-piiri
ohitetaan kokonaan, jolloin
kaksikanavaisen ohjelmalähteen
analoginen materiaali toistuu täysin
luonnollisena.
■ Stereo-Digital-toimintatilassa
ohjelmoitavalla jakosuotimella
säädetään matalien taajuuksien syöt-
töä pääkaiuttimille ja subwooferille.
■ Etulevyn digitaalisiin tuloihin kytket
helposti kannettavan digitaalilaitteen
tai vaikkapa uusimman pelikonsolin.
■ Monipuoliset digitaalitulot ja -lähdöt
■ 6-kanavaiseen tuloon voit kytkeä omalla
surround-dekooderilla varustetun
ohjelmalähteen kuten DVD- tai SACD-
soittimen.
■ Tulo-, lähtö- ja kaiutinliittimien 
CEA-normeja noudattava värikoodaus
helpottaa kytkemistä.
■ Kauko-ohjain tunnistaa useiden 
laitteiden ohjauskoodit
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
4
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen 
käyttöönottoa
Uuden Harman Kardon AVR 130 -viritinvahvis-
timesi käyttöjännite on 220-240 V. Jos kytket vi-
ritinvahvistimen johonkin muuhun jännitteeseen
aiheutat tulipalovaaran ja vastaanotin saattaa
vaurioitua.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen kuin
kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Emme suosittele jatkojohtojen käyt-
töä tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä
virtajohtoja mattojen alitse tai aseta raskaita 
esineitä niiden päälle. Vahingoittuneet 
virtajohdot on heti korvattava vaatimukset 
täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa laitteen koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa sähkö-
iskun vaaran ja muutokset tuotteeseen aiheutta-
vat takuun raukeamisen. Jos laitteen sisään jou-
tuu vahingossa vettä tai metalliesine, esimerkiksi
paperiliitin tai niitti, irrota laite heti pistorasiasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikka
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat lait-
teen hyllylle varmista, että hylly ja sen kiin-
nikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos laite sijoitetaan
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
asentaa tuuletin.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin,
suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslait-
teen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
■ Älä peitä laitteen yläpinnan tuuletusreikiä tai
aseta esineitä suoraan niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
kuivalla kankaalla. Puhdista laite tarvittaessa
pehmeällä, mietoon saippuaveteen kastetulla
kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bentseeniä, tin-
neriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistusainei-
ta. Älä myöskään käytä hankaavia puhdistu-
saineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen
pintaa. Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen 
pistorasiasta.
Pakkauksen purku
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu eri-
tyisesti suojaamaan uutta viritinvahvistintasi
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä
pakkaus ja kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetus-
tarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa varovasti saumoja peit-
tävä teippi. Taita pakkaus litteäksi. Litistä samal-
la tavoin muuta pahviset pakkausmateriaalit.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee
säilyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkausmate-
riaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat
lähimpään kierrätyspisteeseen.
Page of 34
Display

Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) User Manual / Operation Manual ▷ Download

  • DOWNLOAD Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) Service Manual ↓ Size: 646.74 KB | Pages: 34 in PDF or view online for FREE
  • Here you can View online or download the User Manual / Operation Manual for the Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) in PDF for free, which will help you to disassemble, recover, fix and repair Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) Audio. Information contained in Harman Kardon AVR 130 (serv.man3) User Manual / Operation Manual (repair manual) includes:
  • Disassembly, troubleshooting, maintenance, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, Circuit, Wiring and Block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Exploded View and Parts List.